Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) Kesatuan Eropah berkuat kuasa pada 25 Mei 2018. GDPR mengenakan kewajipan dan tanggungjawab baharu ke atas pengawal dan pemproses data.

Sebagai pedagang, biasanya anda pengawal data pelanggan anda. Ini bermakna anda mengumpulkan data pelanggan anda dan memilih cara ia dikendalikan. Di samping itu, walaupun ia adalah peraturan Eropah, GDPR mungkin terpakai kepada perniagaan anda jika anda membuat barangan dan perkhidmatan tersedia di Eropah, walaupun jika anda atau perniagaan anda tidak terletak di Eropah.

As a processor for your customers’ data, Shopify follows your instructions on how to handle that data. For more information about the roles of data controller and processor, please see Shopify’s GDPR whitepaper (in English). For information about Shopify’s obligations as a data processor for your customer data, see the Data Processing Addendum.

Shopify amat mempercayai keperluan melindungi data peribadi pelanggan anda termasuk data anda sendiri, dan memahami bahawa berbuat demikian adalah penting untuk membantu anda memelihara kepercayaan dan keyakinan pelanggan anda. Shopify telah mereka bentuk platformnya untuk membenarkan pedagang beroperasi di mana sahaja di dunia. Ciri-ciri yang mematuhi GDPR dibina dalam platform Shopify, termasuk ciri-ciri yang membolehkan anda menawarkan ketelusan kepada pelanggan anda ke dalam dan kawalan ke atas data peribadi mereka, serta langkah-langkah teknikal untuk memastikan data peribadi pelanggan anda dilindungi apabila ia merentasi sempadan. Shopify percaya dalam memudahkan anda menggunakan platform kami dengan cara yang mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data seperti GDPR.

Sementara Shopify membuat apa yang sepatutnya untuk menyediakan anda untuk berjaya, terdapat juga langkah-langkah yang perlu anda lakukan sendiri dan pada akhirnya, pematuhan dengan GDPR adalah tanggungjawab setiap pedagang individu. Jika anda mempunyai soalan undang-undang khusus kepada kewajipan anda di bawah GDPR, sila berunding dengan peguam tempatan yang biasa dengan undang-undang perlindungan data.

Muat turun kertas putih GDPR Shopify

For more information about how Shopify complies with the GDPR, and to make sure that you will be in a position to comply in relation to your use of Shopify, download Shopify's GDPR whitepaper document (in English).

Topik-topik yang berkaitan

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma