Shopify Education Partner-programmet

Shopify Education Partner-programmet støtter partnerproduserte kurs av høy kvalitet som lærer forhandlere hvordan de lanserer eller utvikler bedriften sin. Ved å bli Education Partner kan det bli enklere å henvise nye forhandlere til Shopify, og øke potensialet for å tjene inntekter gjennom Shopify-partnerprogrammet.

Fordeler med Shopify Education Partner-programmet

Inntekts- og kampanjemuligheter:

 • Eksklusiv tilgang til økte utbetalinger
 • Eksklusiv tilgang til kampanjer du kan tilby målgruppen din

Øk autoriteten din:

 • Øk troverdigheten din som en Shopify-produktekspert
 • Få kursene dine til å skille seg ut blant andre i e-handelbransjen
 • Forsikre studentene dine om at kurset ditt er det mest lærerike kurset
 • Bli fremhevet på vår side med Shopify Education Partner-oppføringer

Samarbeid og markedsføring:

 • Få eksklusiv tilgang til kampanjer og initiativer som støtter konverteringsraten til henvisningene dine.
 • Få det offisielle Shopify Education Partner-merket som du kan bruke i markedsføringen av kurs
 • Få en Education Partner-spesifikk målside og øk konverteringene ved å introdusere henvisninger til Shopify med en personalisert e-postmelding etter registrering
 • Få veiledning fra samarbeidspartnerteamet om beste praksis for kursutvikling, markedsføringsstrategier med mer

Gjennom din deltakelse og ytelse i Education Partner-programmet kan du bli invitert til å bli med i vårt Shopify Commerce Coach-program.

Krav for Shopify-utdanningspartnere

Alle Shopify-samarbeidspartnere har muligheten til å bli en Education Partner. Henvisningsytelser er en avgjørende del av det å bli en Education Partner. Vi prioriterer også søkere i prioriterte områder hvis kurs oppfyller og overstiger våre løpende kvalitetsstandarder og fremstiller Shopify på en positiv måte.

Forhåndskvalifisering

 • Du har henvist minimum 50 forhandlere (betalende kunder) til Shopify i løpet av de siste tolv månedene.
 • Kurset bruker ikke samarbeidspartnerkoblinger for å promotere noen andre e-handelsplattformer.
 • Kurset, og eventuell markedsføring av kurset, må tydelig angi ditt samarbeid med Shopify.
 • Alle påstander om og i kurset er sannferdige, presise og kan bekreftes med kontaktinformasjon. Du kan bli bedt om å oppgi butikkreferansen for bekreftelse av eventuelle ytelsespåstander, som for eksempel butikkens salgsvolum.
 • Kurset oppfyller våre kriterier for kursleveranser og innhold.

Kurslevering og brukeropplevelseskriterier

 • Brukeropplevelsen for både nettbaserte og fysiske kurs må følge en logisk flyt.
 • Studentenes opplysninger og betalingsinformasjon må være sikker.
 • Kurset ditt drives av deg, enten i dine eide mediekanaler eller ved fysiske arrangementer.
 • Kursets markedsføring samsvarer med de faktiske læringsresultatene.
 • Studentene møter ikke på låst innhold etter at de har kjøpt tilgang. Alt innholdet som sies å være inkludert i kurset må leveres til studenten.
 • Lyd- og bildekvaliteten i kurset er profesjonell, og reflekterer Shopifys merkevare på en positiv måte.
 • Du har tydelig oppgitte og rimelige refusjonsbetingelser.
 • Kontaktinformasjon til kundestøtte er enkelt tilgjengelig for spørsmål fra elevene.
 • Kurset eller seminaret er rimelig priset, og reflekterer kvaliteten og lengden på materialet.

Kriterier for kursinnhold

 • Kurset inneholder en tydelig og tidlig oppfordring til handling for registrering på Shopify ved å henvise elevene til samarbeidspartnerkoblingen, for eksempel «Bli Shopify-forhandler» etterfulgt av «Registrer deg her».
 • Kursdisposisjonen definerer klare læringsmål og resultater.
 • Kursinnholdet gir studentene realistiske forventninger når det gjelder utfordringen ved å utvikle en vellykket handelsvirksomhet. Det er ikke tillatt med «bli rik raskt»-budskap.
 • Shopify-produktet henvises til på en presis måte, og innholdet gjenspeiler Shopifys merkevare. Kurset må inneholde en tydelig skildring av plattformens funksjoner, relevante brukstilfeller for den potensielle målgruppen og markedsdifferensieringer.
 • Eventuell statistikk som det refereres til er nøyaktig, oppdatert og riktig sitert.

Bli en Shopify-utdanningspartner

For å bli en Shopify-utdanningspartner, må du gjøre følgende:

 1. Bekreft at du oppfyller Education Partner-kravene.

 2. Send inn en søknad til vurdering.

 3. Hvis søknaden godkjennes vil Shopify-samarbeidspartnerteamet gå gjennom innholdet i kurset for å bekrefte at det oppfyller kriteriene til kursleveranse, brukeropplevelse og kursinnhold, som er beskrevet på denne siden.

 4. Hvis innholdet oppfyller våre kvalitetsstandarder blir du offisielt invitert til programmet.

Du får oppgitt vilkår for bruk av Shopify Education Partner-programmet og mer informasjon om hvordan du opprettholder berettigelsen.

Opprettholde berettigelsen

Når du godtas inn i Education Partner-programmet er statusen gyldig i ett år, så lenge du fortsatt oppfyller følgende betingelser.

Ytelser og samarbeid

 • Du fortsetter å henvise minimum 50 forhandlere (betalende kunder til Shopify) i hver tolvmånedersperiode.
 • Du engasjerer deg aktivt og kommuniserer med Shopify-samarbeidspartnerteamet gjennom året via e-postkorrespondanse.

Toårig vurderingsprosess og Education Partner-merke

Når du godtas i programmet mottar du det bekreftede Shopify Education Partner-merket (med gyldighetsdato) som er utviklet for å støtte vår toårlige fornyelsesprosess.

Den toårige fornyelsesprosessen inkluderer følgende kursgjennomganger gjennom året:

 • Seks måneder etter første godkjenning: Du må utføre en egenvurdering av kursinnholdet.
 • Tolv måneder etter første godkjenning: Shopify-samarbeidspartnerteamet gjennomfører en årlig vurdering av innholdet.

Etter tolv måneder vil vi, i tillegg til innholdsvurderingen, gjennomføre en ytelsesvurdering for å avgjøre berettigelsen for det kommende året. Shopify-samarbeidspartnerteamet kan gi deg kursoppdateringer i den årlige vurderingen som må gjennomføres innen 30 dager.

Hvis du ikke oppfyller de årlige ytelsesforventningene eller gjennomfører de årlige forespurte oppdateringene innen den oppgitte tidsfristen, kan statusen som Education Partner trekkes tilbake.