Shopifys utdanningspartnere

Shopify-utdanningsprogrammet for partnere støtter partnerkurs av høy kvalitet som lærer forhandlere hvordan de kan lansere eller utvikle virksomheten. Å være en utdanningspartner kan hjelpe deg med å henvise nye forhandlere til Shopify og forbedre potensialet ditt til å tjene penger gjennom Shopify-partnerprogrammet.

Som en utdannelsespartner kan du legge til Shopifys godkjente kurs-merket i kursmaterialet ditt. Merket kan hjelpe deg å:

 • forbedre troverdigheten din som en Shopify-produktekspert
 • få kursene dine til å skille seg ut blant andre i e-handelbransjen
 • forsikre studentene dine om at kurset ditt er det mest lærerike kurset.  

Krav for Shopify-utdanningspartnere

Forhåndskvalifisering

 • Du må være villig til å oppgi butikkreferanse for bekreftelse av ytelsespåstander, som for eksempel butikkens salgsvolum.
 • Du har henvist minst 50 nye forhandlere siden du ble Shopify-samarbeidspartner.
 • Du må ikke bruke en samarbeidspartnerkobling for å promotere andre e-handelsplattformer innenfor det godkjente kurset
 • Kurset og eventuell markedsføring av kurset må tydelig angi ditt samarbeid med Shopify.
 • Alle uttalelser (inkludert tre omtaler) som er gjort for kurset må være sanne, nøyaktige og verifiserbare, og de må inneholde kontaktinformasjon.

Kurslevering og brukeropplevelseskriterier

 • Brukeropplevelsen for nettkursene må være navigerbar.
 • Presentasjonsformatet for frakoblede kurs må følge en logisk flyt.
 • Studentenes opplysninger og betalingsinformasjon må være sikker.
 • Registreringen og kurstilgangen må være logisk og intuitiv.
 • Kurset ditt drives av deg, enten i dine eide mediekanaler eller ved fysiske arrangementer.
 • Kursets markedsføring samsvarer med de faktiske læringsresultatene.
 • Studentene møter ikke på låst innhold etter at de har kjøpt tilgang. Alt innholdet som sies å være inkludert i kurset må leveres til studenten.
 • Lyd- og bildekvaliteten i kurset er profesjonell, og reflekterer Shopifys merkevare på en positiv måte.

Kriterier for kursinnhold

 • Kursinnholdet flyter i en logisk struktur som er lett å følge.
 • Kursdisposisjonen definerer klare læringsmål og resultater.
 • Kurset eller workshopen har en akseptabel pris som er i tråd med kvaliteten og materialets lengde.
 • Kursinnholdet har blitt oppdatert i løpet av de siste 12 månedene.
 • Innholdet gir realistiske forventninger for studentene når det gjelder utfordringen ved å utvikle en vellykket handelsvirksomhet. Det er ikke tillatt med «bli rik raskt»-budskap.
 • Kursinnholdet tar for seg målgruppens behov, utfordringer og opplæringskrav.
 • Kursinnholdet lærer opp studentene om hvordan Shopify løser problemområder, og tilbyr løsninger på deres forretningsbehov.
 • Shopify-produktet henvises til på en presis måte, innholdet gjenspeiler Shopifys merkevare på en god måte og inneholder en klar skildring av plattformfunksjoner, relevante brukstilfeller for det potensielle publikummet og markedsdifferensieringer.
 • Kursinnholdet inneholder eksempler fra virkeligheten (for eksempel kasusstudier), eller presenteres av en erfaren Shopify-forhandler.
 • Eventuell statistikk som det refereres til er nøyaktig, oppdatert og riktig sitert.
 • Kursinnholdet beskriver en klar oppfordring til handling og neste skritt. For eksempel, «Bli en Shopify-forhandler» etterfulgt av «Registrer deg her».
 • Kursinnholdet oppfordrer elevene til å gi kundene en bruker-sentrisk opplevelse.

Merkevarekrav

 • Partneren demonstrerer en forpliktelse til inspirerende gründervirksomhet.
 • Shopify anser partneren som ærlig og tilgjengelig.
 • Partneren overholder alle retningslinjene til Shopifys program for samarbeidspartnere.

Bli en Shopify-utdanningspartner

For å bli en Shopify-utdanningspartner, må du gjøre følgende:

 1. Bekreft at du oppfyller kravene til utdanningspartnere.
 2. Hvis du oppfyller kravene, kan du sende inn kurs- og påloggingsinformasjon til partnerstøtteteamet gjennom partnerinstrumentbordet.

Hvis kurset ditt nesten er kvalifisert, får du en rapport med forbedringsforslag. Etter du har gjennomgått de foreslåtte endringene, kan du sende inn kurset på nytt for en endelig vurdering.

Hvis kurset ditt er godkjent, vil du bli gitt vilkår for bruk for Shopify godkjente kurs-merket. Når du godtar vilkårene for bruk, får du merket slik at du kan legge det til kursmateriellet ditt.

Fornyelse

Godkjenningen din er gyldig i ett år fra utstedelsesdatoen.

Etter ett år vil Shopifys partneradministrator for utdanning ta kontakt for å gi deg en liste over endringer som kan være nødvendig å gjøre i kurset ditt, og veilede deg om hvordan du sender inn kurset for en ny vurdering. Denne prosessen er for å sikre at innholdet ditt er oppdatert og fortsatt oppfyller både programmet og standard bransjekrav.