Shopifys utdanningspartnere

Shopify-utdanningsprogrammet for partnere støtter partnerkurs av høy kvalitet som lærer forhandlere hvordan de kan lansere eller utvikle virksomheten. Å være en utdanningspartner kan hjelpe deg med å henvise nye forhandlere til Shopify og forbedre potensialet ditt til å tjene penger gjennom Shopify-partnerprogrammet.

Som en utdannelsespartner kan du legge til Shopifys godkjente kurs-merket i kursmaterialet ditt. Merket kan hjelpe deg å:

 • forbedre troverdigheten din som en Shopify-produktekspert 

 • få kursene dine til å skille seg ut blant andre i e-handelbransjen

 • forsikre studentene dine om at kurset ditt er det mest lærerike kurset.  


Bli en Shopify-utdanningspartner

For å bli en Shopify-utdanningspartner, må du gjøre følgende:

 1. Bekreft at du oppfyller kravenetil utdanningspartnere.
 2. Hvis du oppfyller kravene, kan du sende inn kurs- og påloggingsinformasjonen din til samarbeidspartneren for gjennomsyn.

Kurset ditt vil bli gjennomgått for å sikre at det oppfyller kvalifikasjonskravene våre.

Hvis kurset ditt nesten er kvalifisert, får du en rapport med forbedringsforslag. Etter du har gjennomgått de foreslåtte endringene, kan du sende inn kurset på nytt for en endelig vurdering.

Hvis kurset ditt er godkjent, vil du bli gitt vilkår for bruk for Shopify godkjente kurs-merket. Når du godtar vilkårene for bruk, får du merket slik at du kan legge det til kursmateriellet ditt.

Krav for Shopify-utdanningspartnere

Forhåndskvalifisering

 • Hvis kurset avslører butikk- eller ytelsesberegninger, må du oppgi butikkreferansen for å bekrefte eventuelle ytelseskrav. Det finnes ingen krav til hvor mye butikken må ha tjent.

 • Du må ha henvist (med din unike samarbeidspartnerkobling) minst 50 nye forhandlere til Shopify siden du ble en Shopify-samarbeidspartner, eller ha har utviklet fem Shopify-butikker.

 • Du må ikke bruke en samarbeidspartnerkobling for å fremme andre e-postplattformer i det godkjente kurset.

 • Alle uttalelser (inkludert omtaler) som er gjort for kurset må være sant, nøyaktig og verifiserbar og inneholde kontaktinformasjon.

 • Kurset og eventuell markedsføring av kurset må tydelig avsløre partnerskapet ditt med Shopify.


Kurslevering og brukeropplevelseskriterier

 • Brukeropplevelse for nettbaserte kurs må være navigerbart. Presentasjonsformatet for frakoblede kurs må følge en logisk flyt.

 • Studentenes opplysninger og betalingsinformasjon må være sikker.

 • Registreringen og kurstilgangen må være logisk og intuitiv.

 • Kurset ditt drives av deg, enten gjennom din egen mediekanal eller din personlige hendelse.

 • Markedsføringen av kurset samsvarer med de faktiske læringsresultatene. 

 • Studentene møter ikke låst innhold etter at de har kjøpt tilgang. Det som studenten blir lovet, skal også leveres.

 • Lyd- og videokvaliteten er profesjonell, og reflekterer Shopifys merkevare på en positiv måte.


Kriterier for kursinnhold

 • Innholdet flyter i en logisk struktur som er lett å følge struktur.

 • Kursdisposisjonen definerer klare læringsmål og resultater.

 • Kurset eller verkstedet har en akseptabel pris som er i tråd med kvaliteten og materialets lengde.

 • Kursinnholdet har blitt oppdatert i løpet av de siste 12 månedene.

 • Innholdet gir realistiske forventninger til studentene i forhold til utfordringene ved å utvikle en vellykket handelsvirksomhet. Det er ikke tillatt med «bli rik raskt»-meldinger.

 • Innholdet tar for seg behovene, utfordringene og læringskravene til publikum.

 • Innholdet informerer studentene om hvordan Shopify løser smertepoeng, og tilbyr løsninger til deres forretningsbehov.

 • Shopify-produktet henvises til på en presis måte, innholdet gjenspeiler Shopifys merkevare på en god måte og inneholder en klar skildring av plattformfunksjoner, relevante brukstilfeller for det potensielle publikummet og markedsdifferensieringer.

 • Kurset inneholder eksempler fra virkeligheten (for eksempel kasusstudier) eller presenteres av en erfaren Shopify-forhandler. 

 • Eventuell statistikk som det refereres til er nøyaktig, oppdatert og riktig sitert.

 • Kursinnhold beskriver en klar oppfordring og et nytt steg. For eksempel «Bli en Shopify-forhandler» etterfulgt av «Registrer deg her».

 • Kursinnholdet oppfordrer elevene til å gi en bruker-sentrisk opplevelse for kundene. 


Merkevarekrav

 • Partneren demonstrerer en forpliktelse til inspirerende gründervirksomhet.

 • Shopify anser partneren som ærlig og imøtekommende.

 • Partneren overholder alle retningslinjene til Shopify-samarbeidsprogrammet.