Shopifys retningslinjer for samarbeidspartnerprogram

For å kunne delta i Shopifys samarbeidspartnerprogram, må du godta og overholde partnerprogramavtalen, retningslinjene til Federal Trade Commission (eller tilsvarende retningslinjer som gjelder i din region) og Shopify-merkevarens retningslinjer. Hvis du har spørsmål om følgende informasjon, kan du kontakte din samarbeidsleder.

Partnerprogramavtale

Ved å registrere deg i partnerprogrammet, godtar du å være underlagt partnerprogramavtalen. Denne avtalen er mellom deg, partneren og Shopify Inc. Shopify forbeholder seg retten til å oppdatere og endre avtalen når som helst. Hvis det gjøres betydelige endringer, vil Shopify informere om dette i rimelig tid på en eller flere av følgende måter: via e-post, i Shopify partner-bloggen eller i partner-instrumentbordet. Du kan også sjekke avtalen av og til for eventuelle oppdateringer eller endringer som kan påvirke deg.

En av de viktigste delene av partnerprogramavtalen er at du som Shopify-samarbeidspartner ikke har tillatelse til å komme med villedende eller misvisende påstander, garantere inntjening eller love en potensiell forhandler suksess. Meldingene dine må ikke inneholde fraser som «Ta kurset mitt og tjen mange millioner i året på Shopify», «Tjen 100 000 kroner i måneden med Shopify» eller «Aktiver butikken din og begynn å tjene penger med en gang». Hvis du kommer med falske eller villedende uttalelser, vil dette føre til at partnerkontoen din blir suspendert eller avsluttet.

Federal Trade Commissions retningslinjer for avdekkelse

Det er viktig for Shopify-samarbeidspartnere å være ærlige, etiske og transparente når de snakker om Shopify. Som Shopify-samarbeidspartner må du følge retningslinjene som er fastsatt i din region. Alle USA-baserte nettsteder må følge reglene for Federal Trade Commission.

Ifølge FTC bør det være helt klart og tydelig at du legger ut samarbeidspartnerkoblinger som en samarbeidspartner. Vi oppfordrer deg til å lese FTCs samsvarsregler for samarbeidspartnere for å sikre at det du skriver er i samsvar med reglene.

Sørg for å følge disse generelle retningslinjene for å avdekke statusen din som en Shopify-samarbeidspartner:

  • Twitter-tweets: Det å legge til en hashtag med «#sponset» eller «#annonse» kan være nok til å avdekke tilknytningen, med tanke på den begrensede plassen man har i en tweet.
  • For andre sosiale medier (Facebook, Instagram, blogginnlegg osv.): Avdekking av forholdet er nødvendig, men det finnes ikke noe obligatorisk format. Se FTC-retningslinjene for å få forslag.
  • Vlogs eller YouTube-innlegg: Samarbeidet bør oppgis tydelig i selve videoen, enten muntlig eller skriftlig på skjermen (så lenge det er presentert lenge nok til å bli lagt merke til, leses og forstås). Avdekking på siden eller beskrivelsen er ikke nok.

Merkevareretningslinjer

Se Shopifys merkevareretningslinjer for å sikre at du bruker Shopifys merkevareressurser på riktig måte. Ved å bruke merkevaren vår, godtar du å være underlagt av Shopify retningslinjer for varemerkebruk. Brudd på disse retningslinjene vil føre til at lisensen og/eller at din tillatelse til å bruke merkevaren vår opphører.