Bulk Account Inviter

Du kan benytte Bulk Account Inviter-appen for å invitere kundene til å aktivere kontoene sine for nettbutikken din. Denne appen er nyttig etter at du har importert kundekontoer fra en annen plattform eller fra en annen Shopify-butikk.

Steg:

  1. Opprett en kundegruppe som inneholder alle kundene du vil invitere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett kundegrupper.

  2. Fra Shopify administrator går du til apper og åpner masse konto invitasjons appen.

  3. I Kundegruppe-rullegardinmenyen velger du kundegruppen du vil invitere.

  4. Klikk på Opprett e-post. Som standard genereres invitasjonene fra Kontoinvitasjon-malen. Hvis du vil endre emnet eller innholdet i disse e-postmeldingene, kan du redigere feltene Emne og Egendefinerte meldinger.

  5. Velg en e-postadresse fra rullegardinlisten. Dette er e-postadressen kundene ser når de mottar invitasjonen.

  6. Klikk på Gå gjennom, og klikk deretter på Send e-post.

E-postinvitasjonene er sendt. Avhengig av antall kunder du inviterer, kan det ta en stund før alle invitasjonene sendes.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis