Egendefinerte apper

En tilpasset app er en app som du eller en utvikler bygger eksklusivt for din Shopify-butikk (i motsetning til en offentlig app, som er bygget for å brukes av mange butikker). Du kan bruke tilpassede apper til å legge til funksjoner i Shopify-administrator, få tilgang til butikkens data direkte ved hjelp av Shopifys API-er, eller utvide nettbutikken din til andre plattformer med Butikkfront-API-et.

Opprettelse av en tilpasset app krever utviklingskunnskap og kan være utfordrende. Hvis du trenger hjelp med å opprette tilpassede apper for butikken din, kan du leie inn en Shopify-ekspert.

Hvis du ønsker at en samarbeidskonto eller personalkonto skal opprette, redigere eller slette tilpassede apper, kan du gi dem tillatelsen Utvikle apper. Samarbeidspartneren eller personalkontoen må også ha de relevante tillatelsene for å angi bestemte API-omfang.

Aktiver utvikling av tilpassede apper fra Shopify-administrator

Før du kan opprette en tilpasset app for butikken din, må du aktivere utvikling av tilpassede apper. Bare butikkeieren kan aktivere utvikling av tilpassede apper.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Tillat utvikling av tilpassede apper.

 4. Les advarselen og informasjonen som er oppgitt, og klikk deretter på Tillat utvikling av tilpassede apper.

Opprett og installer en tilpasset app

Etter at du har aktivert utvikling av tilpassede apper, kan du opprette og installere en tilpasset app i Shopify-administrator. Du må angi API-omfang for å avgjøre hvilke deler av butikken din den tilpassede appen har tilgang til. Når appen er installert, mottar du tilgangstokener som appen bruker for å få tilgang til informasjon fra butikken din ved hjelp av Shopifys API-er.

Butikkeieren, og samarbeidspartnere og personalmedlemmer med relevante tillatelser, kan opprette og installere tilpassede apper.

Opprett appen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Opprett en tilpasset app.

 4. I det modale vinduet angir du Appnavn og velger en apputvikler. Apputvikleren kan være butikkeieren, eller en hvilken som helst personal- eller samarbeidskonto med tillatelsen Utvikle apper.

 5. Klikk på Opprett app.

Velg API-omfang

Når du har opprettet en tilpasset app, kan du tilordne API-omfang til den. En tilpasset app kan ha Administrator-API-omfang, Butikkfront-API-omfang eller begge deler, avhengig av kravene til appen.

 1. Klikk på Velg omfang.

 2. Velg API-omfangene du tilordner til appen i seksjonen tilgangsomfang for administrator-API.

  1. Valgfritt: Angi API-versjonen du vil bruke for webhook-abonnementer.
  2. Valgfritt: Du kan sette opp Google Cloud Pub/Sub for å håndtere webhook-abonnementer for appen. I seksjonen Google Cloud Pub/Sub kopierer du adressen til Shopify-tjenestekontoen og bruker den til å konfigurere Google Cloud Pub/Sub-kontoen.
  3. Valgfritt: Du kan sette opp Amazon EventBridge for å håndtere webhook-abonnementer for appen. I Amazon EventBridge-seksjonen klikker du på Opprett kilde.
 3. I seksjonen Tilgangsomfang for Butikkfront-API, velger du API-omfangene du vil tilordne til appen.

 4. Klikk på Lagre.

Installer appen og få API-tilgangstokener

Etter at du har angitt API-omfang for appen din, kan du installere appen. Du får API-tilgangstokenene dine når du installerer. Avhengig av hvilke API-omfang du har tilordnet appen, får du et Administrator-API-tilgangstoken, et tilgangstoken for Butikkfront-API, eller begge deler.

 1. Klikk på Installer app.

 2. I modalvinduet klikker du på Installer app.

 3. Få tilgangstokenet:

 • Hvis du valgte Administrator-API-omfang for appen, går du til seksjonen Tilgangstoken for Administrator-API og klikker på Vis token én gang.
 • Hvis du valgte Butikkfront-API-omfang for appen, kan du gå til seksjonen Tilgangstoken for Butikkfront-API og kopiere tokenet. I motsetning til tilgangstokenet for Administrator-API, er tilgangstokenet for Butikkfront-API alltid tilgjengelig på denne siden.

Etter å ha vist hele tilgangstokenet én gang, viser denne siden bare de siste 4 sifrene av tilgangstokenet som referanse.

Få API-påloggingsinformasjonen for en tilpasset app

Du kan sjekke Butikkfront-tilgangstokenet, API-nøkkelen og API-hemmeligheten for en tilpasset app fra appens API-påloggingsinformasjon. Du kan også sjekke Administrator-API-tilgangstokenet, men etter å ha avslørt det én gang, kan du bare sjekke de siste fire sifrene i tokenet.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil ha påloggingsinformasjonen for.

 4. Klikk på API-påloggingsinformasjon.

Oppdater Administrator-API-omfang for en tilpasset app

Hvis du er en butikkeier, eller en samarbeidspartner eller et personalmedlem med relevante tillatelser, kan du oppdatere omfang for en tilpasset app.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Konfigurasjon.

 5. I seksjonen Integrasjon av Administrator-API klikker du på Rediger.

Hvis du ikke tidligere har tilordnet noen omfang for Administrator-API, klikker du på Konfigurer.

 1. Velg omfangene du vil tilordne til appen.

 2. Valgfritt: Angi API-versjonen du vil bruke for webhook-abonnementer.

 3. Valgfritt: Du kan konfigurere Google Cloud Pub/Sub til å håndtere abonnementer for appen. Kopier Shopify-tjenestekontoadresse fra seksjonen Google Cloud Pub/Sub, og bruk den for å konfigurere Google Cloud Pub/Sub-kontoen.

 4. Valgfritt: Du kan konfigurere Amazon EventBridge til å håndtere webhookabonnementer for appen. Klikk på Opprett kilde i seksjonen Amazon EventBridge.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis appen er installert i butikken, vil du ikke kunne klikke på Lagre med mindre minst ett omfang er valgt, eller hvis appen er tilordnet Butikkfront-API-omfang.

Oppdater tilgangsomfang for Butikkfront-API for en tilpasset app

Hvis du er en butikkeier, eller en samarbeidspartner eller et personalmedlem med relevante tillatelser, kan du oppdatere omfang for en tilpasset app.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Konfigurasjon.

 5. I seksjonen Integrasjon av Butikkfront-API klikker du på Rediger.

Klikk på Konfigurer hvis du ikke tidligere har tilordnet noen omfang for Butikkfront-API.

 1. Velg omfangene du vil tilordne til appen.

 2. Valgfritt: Hvis appen er integrert med iOS Buy SDK, kan du gjøre nødvendige endringer i seksjonen iOS Buy SDK. Du kan bare gjøre endringer i denne seksjonen hvis appen allerede er installert.

Se utviklerdokumentasjonen for iOS Buy SDK for mer detaljert informasjon.

 1. Valgfritt: Hvis appen er integrert med Android Buy SDK, kan du gjøre nødvendige endringer i Android Buy SDK-seksjonen. Du kan bare gjøre endringer i denne seksjonen hvis appen allerede er installert.

Se utviklerdokumentasjonen for Android Buy SDK for mer detaljert informasjon.

 1. Klikk på Lagre.

Hvis appen er installert i butikken, vil du ikke kunne klikke på Lagre med mindre minst ett omfang er valgt, eller hvis appen er tilordnet Butikkfront-API-omfang.

Oppdater innstillinger for en tilpasset app

Du kan oppdatere navnet og beskrivelsen av appen samt apputvikleren.

Hvis du angir apputvikleren til en personal- eller samarbeidskonto, og senere sletter denne kontoen, vil butikkeieren som standard bli apputvikler.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Appinnstillinger.

 5. For å endre navn eller beskrivelse angir du et nytt Appnavn eller Appbeskrivelse.

 6. Velg en Apputvikler for å endre apputvikleren som er knyttet til appen.

 7. Klikk på Lagre.

Avinstallere en tilpasset app

Når du avinstallerer en tilpasset app, trekkes tilgangstokenene for Administrator-API og Butikkfront-API tilbake, og appen din har ikke tilgang til butikkdata. Hvis du installerer appen på nytt, får du nye tilgangstokener.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil avinstallere.

 4. Klikk på Avinstaller app.

Slette en tilpasset app

Når du sletter en tilpasset app, kan den ikke gjenopprettes. Hvis du vil midlertidig deaktivere en app i butikken uten å slette den, må du avinstallere appen i stedet.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Appinnstillinger.

 4. Klikk på Slett app.

API-omfangstillatelser for tilpassede apper

Samarbeidskontoer og personalkontoer kan bare angi API-omfang for tilpassede apper hvis kontoen har tillatensen Utvikle apper, samt eventuelle andre personaltillatelser knyttet til API-omfangene de angir.

Du bør snakke med apputvikleren for å finne ut hvilke kontotillatelser og API-omfang som kreves for at den tilpassede appen skal fungere. Sørg for at du forstår og er komfortabel med tillatelsene du gir til utvikleren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis