Installere apper

Når du har funnet en app du vil bruke, må du legge den til i butikken. Du kan enten installere den fra Shopify App Store, eller med en installasjonskobling fra en tredjepart. Hvis du vil installere en tilpasset app må du bruke en unik installasjonskobling fra utvikleren.

Installer en app gjennom Shopify App Store

Trinn:

 1. Logg på Shopify App Store.
 2. Finn en app du ønsker å installere, og klikk på den.
 3. Klikk på Legg til app på appoppføringssiden.
 4. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Når appen er installert, kan du vise og bruke den fra Apper-siden i Shopify-administrator.

Installer en app med en installasjonskobling fra tredjepart

Trinn:

 1. Få appinstallasjonskoblingen fra utviklerens nettsted, og klikk på koblingen.
 2. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Når du installerer med en kobling til en tredjepartsinstallasjon, mottar du en advarsel om at appen ikke er fra Shopify App Store. Dette betyr ikke nødvendigvis at appen ikke er sikker å bruke. Appen har imidlertid ikke vært gjennom bekreftelses- og godkjenningsprosessen som er nødvendig for apper som er oppført i Shopify App Store.

Installer en egendefinert app

Hvis du leier inn en utvikler til å utvikle en tilpasset app for Shopify-butikken vil du få en installasjonskobling. Installasjonskoblinger for tilpassede apper er spesifikke for din butikk, og kan ikke brukes til å installere appen i en annen butikk.

Trinn:

 1. Få installasjonskoblingen for appen fra utvikleren, og klikk på koblingen.
 2. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Av sikkerhetsgrunner utløper egendefinerte installasjonskoblinger etter syv dager. Hvis koblingen din utløper, må apputvikleren sende deg en ny kobling.

Hvis en utvikler har en samarbeidskonto i butikken din, kan de installere tilpassede apper for deg hvis du gir dem den fulle App- og kanaltilgang-tillatelsen og lar dem legge til og slette apper.

Avinstaller en app

Du kan avinstallere en app fra butikken din fra Apper-siden i Shopify.

Trinn:

Hvis appen du fjernet krever ytterligere avinstallasjonstrinn kan du ta kontakt med apputvikleren ved å gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler > Få støtte i Shopify-administrator.

Vis apper som er avinstallert fra butikken

Du kan se både installerte og avinstallerte apper fra butikken på Apper-siden i Shopify.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Velg fanen Avinstallert for å se avinstallerte apper.

Vis og installer tidligere avinstallerte apper på nytt

Om-siden for en avinstallert app kan du se grunnleggende informasjon om appen, og utføre følgende handlinger:

 • Vise appoppføringen i Shopify App Store.
 • Se etter eventuelle problemer med appkompatibilitet.
 • Se gjennom apphistorikk, som installeringer og avinstalleringer.
 • Installere appen på nytt.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Velg fanen Avinstallert for å se avinstallerte apper i butikken.

 3. Klikk på appen du vil vise.

Hvis appen oppfyller kompatibilitetskravene for Shopify-butikken din, ser du en Installer-knapp øverst til høyre.

Se installerings- eller avinstalleringshistorikk for en app

Du kan se installerings- og avinstalleringshistorikk for en app i Shopify-administrator fra appens Om-side.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Velg fanen Installert eller Avinstallert for å se installerte eller avinstallerte apper i butikken.

 3. Klikk på navnet til appen du vil vise.

 4. Finn seksjonen Apphistorikk på appens Om-side for å se installerings- eller avinstalleringshendelser.

 5. Valgfritt: Du kan klikke på en hendelse i tidslinjen for apphistorikk for å se mer informasjon, som hvilket personalmedlem som utførte handlingen, avinstalleringsårsaken og avinstalleringsbeskrivelsen, om den er tilgjengelig.

For apper med en historikk som inneholder mer enn tre installerings- eller avinstalleringshendelser, ser du en Se alle-kobling over tidslinjen i historikken, som gir deg tilgang til hele tidslinjen av hendelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis