Private apper

Private apper lages eksklusivt for din Shopify-butikk (i motsetning til offentlige apper, som lages for å kunne fungere med mange butikker). Du kan bruke private apper til å legge til funksjoner i Shopify-administrator, få tilgang til butikkinformasjonen din direkte ved hjelp av Shopify API-er eller utvide nettbutikken til andre plattformer ved hjelp av spesialagede utstillingsvinduer.

Private apper har ulike bruksområder:

 • Bygg en importør for å migrere data fra Magento eller en annen leverandør til Shopify. I stedet kan du også migrere dataene dine med Shopify Import-appen.
 • Du kan integrere butikkopplysningene dine med en tilpasset løsning som du bruker til å administrere bestillingene, produktene eller lagerbeholdningen utenfor Shopify.
 • I tillegg kan du tilby produkter fra Shopify-butikken din på en tilpasset utstillingsvindu, som en mobil-app, et nettsted eller et videospill.

Hvis butikken din er på et prøveabonnement, kan du ikke opprette mer enn fem private apper. Utenom dette kan du opprette så mange private apper som du trenger. For å finne ut mer om bygging av en privat app, kan du se Shopifys utviklerdokumentasjon.

Aktiver utvikling av private apper fra Shopify-administrator

Hvis du vil jobbe med private apper, må du først aktivere innstillingen for utvikling av private apper i Shopify-administrator. For å aktivere denne innstillingen må personalet ha tillatelser for å Vise private apper og rRdigere private appdetaljer og tillatelser. For mer informasjon kan du se Personaltillatelser.

Som standard er denne innstillingen deaktivert. Private apper har åpen API-tilgang til butikken din og tilgang til Shopify-administrator. Hvis du vil gi en privat app og det er utvikleren av dette tilgangsnivået, må du aktivere utvikling av private apper.

Trinn:

 1. Logg på butikken som butikkeier.
 2. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 3. Klikk på Administrer private apper.
 4. Klikk på Aktiver private apper.
 5. Les og sjekk vilkårene og klikk på Aktiver utvikling av private apper.

Etter at du har aktivert utvikling av private apper, kan du generere ny påloggingsinformasjon for en privat app.

Hvis du vil at en samarbeidspartner eller et personalmedlem skal opprette, redigere eller slette privat applegitimasjon, kan du gi dem tillatelsene Vis privat app og Rediger private appdetaljer og tillatelser.

Generer påloggingsinformasjon fra Shopify-administrator

Etter at du aktiverer utvikling av private apper fra Shopify-administrator, må du generere den nødvendige påloggingsinformasjonen fra Shopify-administrator i butikken du ønsker å koble sammen med appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Administrer private apper.

 3. Klikk på Opprett privat app.

 4. I app-detaljer-delen angir du et navn for den private appen og en e-postadresse.

  Shopify bruker e-postadressen til å kontakte utvikleren dersom det skulle oppst¨å et problem med den private appen, for eksempel når en API-endring vil kunne slutte å fungere.

 5. I admin API-delen velger du de områdene i butikken du vil at appen skal ha tilgang til.

 6. Hvis du vil bruke Butikkfront-API-et, velger du Tillat at denne appen får tilgang til utstillingsvinduet ved hjelp av Butikkfront-API-et.

  1. I utstillingsvindus-API-tillatelser velger du hvilke av butikkopplysningene du vil vise til appen.

  Fire tillatelser er satt som standard: Les produkter og samlinger, Les og endre kunder, Les og endre utsjekkingerog Les blogger og artikler.

 1. Når du er ferdig klikker du på Lagre.

Du vi nå kunne se API-nøkkelen og passordet for appen din på skjermen.

Viktig: Håndter API-nøkkelen og -passordet på samme måte som ethvert annet passord, ettersom alle med tilgang til denne legitimasjonen har full API-tilgang til butikken.

Når du oppgir den påkrevde påloggingsinformasjonen, får den private appen tilgang til butikkopplysningene.

Endre API-tillatelser til utstillingsvinduet for en privat app

Hvis den private appen din bruker utstillingsvindu-API, kan du endre hvilke områder i butikken appen din kan få tilgang til ved å endre appens tillatelser.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Administrer private apper.

 3. Klikk på navnet til appen som du vil endre tillatelsene til.

 4. I butikkfront API-delen under utstillingsvindu-API-tillatelservelger du hvilke butikkopplysninger du vil at appen skal få tilgang til.

Fire tillatelser er satt som standard: Les produkter og samlinger, Les og endre kunder, Les og endre utsjekkingerog Les blogger og artikler.

 1. Klikk på Lagre.

 2. I du har gjort endringer i app-dialogen klikker du på Lagre.

Endre kontakt-e-postadressen for utviklere

Shopify bruker e-postadressen for utviklere til å kontakte utvikleren hvis det er et problem med den private appen, for eksempel når en API-endring vil kunne gjøre at den slutter å fungere. For å sikre at appen din fortsetter å fungere som forventet, bør du sørge for at denne e-postadressen er riktig og oppdatert.

Du kan endre eller oppdatere e-postadressen for utviklere i Shopify-administrator:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
  1. Klikk på Administrer private apper. 3. Klikk på navnet til appen du vil redigere. 4. Oppgi utviklerens e-postadresse i feltet Utviklerens nød-e-postadresse.

Slett en privat app

Du kan slette private apper som du ikke lenger har bruk for fra app-siden i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Administrer private apper.

 3. Klikk på Slett-ikonet ved siden av appen du vil slette.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis