Opprette B2B-prislister

En prisliste er egendefinert prissetting som tilbys til bedrifter.

Når du har opprettet en prisliste tilordnes prislisten en bedriftslokalisasjon slik at B2B-kunder kan kjøpe produkter med egendefinert prissetting. Prisene kan settes som en overordnet prosentandel, som gjelder for alle produkter. Faste priser kan også angis for bestemte produkter og varianter. En prisliste kan inneholde både en overordnet prosentandel og faste priser. Faste priser for produkter eller varianter overstyrer eventuelle overordnede prosentjusteringer.

La oss for eksempel si at butikken din selger lys for 10 USD per stykk. Du oppretter en prisliste og angir -20% i boksen Overordnet justering, noe som reduserer prisen på lysene med 20 % for bedrifter med tilgang til denne prislisten. Et lys koster litt mer å produsere, så du angir en fast pris på 9 USD for dette produktet. Når en kunde med tilgang til denne prislisten besøker nettbutikken blir de tilbudt produktene til 8 USD, bortsett fra lyset du har angitt en fast pris for. Det fastprisede produktet påvirkes ikke av den overordnede justeringen, og tilbys til 9 USD.

Det er ingen begrensning på antall prislister du kan opprette i butikken. Hver enkelt bedriftslokalisasjon kan imidlertid ha maksimalt 25 tilordnede prislister.

Hvis du oppretter flere prislister som inneholder det samme produktet blir kundene tilbudt den laveste angitte prisen for varen.

La oss for eksempel si at du har en kunde med tilgang til to prislister. I den ene prislisten er prisen for et bestemt lys satt til 9 USD. I den andre prislisten er prisen for varen satt til 7 USD. Når kunden besøker butikken blir de tilbudt lyset til en pris på 7 USD.

Selge i flere valutaer med bedriftssalg

Du kan selge til kunder i deres lokale valutaer på to måter med bedriftssalg.

Bruke lokale valutaer med Shopify Markets

Hvis butikken bruker Shopify Markets gjenspeiler prisene i nettbutikken, handlekurven, kassen og bestillingsutkast kundens lokale valuta. Valutaen som er basert på kundens leveringsadresse konverteres basert på automatiske eller manuelle vekslingskurser.

Regler for avrundingspriser som du angir på Markets-siden gjelder ikke for B2B-kunder.

Angi faste priser i prislister

Hvis du vil angi faste priser for produkter uten å gjennomføre en veksling kan du manuelt angi en foretrukket valuta for prislister når du oppretter dem. Prisen for produkter med en angitt fast pris justeres ikke. Prisen for produkter med en prosentbasert justering konverteres basert på automatiske eller manuelle vekslingskurser.

Opprett en prisliste

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Opprett prisliste.
 3. Angi en tittel for prislisten. Kundene ser ikke navnet du angir.
 4. Valgfritt: Klikk på Endre i Valuta-seksjonen for å velge en valuta for prislisten.
 5. For å angi en prisjustering som gjelder for alle produkter i nettbutikken angir du en prosentverdi i boksen Overordnet justering.
 6. Gjør følgende for å angi en fast pris for alle varianter av et produkt:

  1. Klikk Juster priser og klikk deretter Angi priser manuelt.
  2. Klikk Lagre og fortsett.
  3. Finn produktene du vil justere og angi prisene som skal belastes.
  4. Klikk på Lagre.
 7. Gjør følgende for å angi en fast pris for bestemte varianter av et produkt:

  1. Klikk Juster priser og klikk deretter Angi priser manuelt.
  2. Klikk Lagre og fortsett.
  3. Finn produktet som skal justeres.
  4. Klikk på Administrer.
  5. Angi prisen som skal belastes for de spesifikke variantene.
  6. Klikk på Lagre.
 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har opprettet en bedrift klikker du Legg til bedrift for å tilordne prislisten til en bedrift.
  • Hvis du ikke har opprettet en bedrift ennå, klikker du Opprett en bedrift.
 9. Åpne menyen i seksjonen Status og velg Aktiv.

Eksportere og importere prislister

Når du har opprettet en prisliste kan du eksportere listen til en CSV-fil. Når du har lagt til faste priser kan du deretter importere CSV-filen for å oppdatere dem. Du kan også administrere faste priser på tvers av flere lister fra siden Prislister ved å bruke CSV-filer.

La oss for eksempel si at du har en prisliste tilordnet en bedrift som åpner en ny lokalisasjon, så du oppretter en ny lokalisasjon for denne bedriften. Du inkluderer frakt i prisene, og den nye lokalisasjonen ligger lenger vekk, så du må øke prisene. Du eksporterer prislisten for den opprinnelige lokalisasjonen, og redigerer prisene med et regnearkprogram. Du oppretter deretter en ny prisliste, importerer den redigerte CSV-filen med prislisten, og tilordner prislisten til den nye lokalisasjonen.

Last ned en eksempel-CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en prisliste-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Eksempelfilen inneholder eksempelprodukter og -varianter. Importfilen inneholder sannsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen som mal, må du sørge for at du fjerner alle eksempelproduktene.

Beskrivelse av prisliste-CSV-filen

Denne tabellen viser feltene i CSV-prislistefilen.

Feltet Prislistenavn må fylles ut. Produkter og varianter i prislisten kan identifiseres med informasjonen i kolonnen SKU. Hvis produktet ikke har en SKU må produktet eller varianten ha identifiserende informasjon, som Referanse, Alternativ1-navn og Alternativ1-verdi.

Pris kreves for at produktet eller varianten skal vises i prislisten. Hvis Pris og Sammenlign med-pris begge er tomme blir den faste prisen for dette produktet eller varianten fjernet fra prislisten.

Beskrivelse av elementene i den eksporterte prisliste-CSV-filen.
Kolonne Beskrivelse
Price List Name Navnet på prislisten.
SKU

SKU-en til produktet eller varianten. SKU-en brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Hvis produktet du vil oppdatere har en SKU kan du bruke det i stedet for annen informasjon i CSV-filen, som Referanse, Alternativ1-navn eller Alternativ1-verdi.

Handle

Referanser er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom, aksenter eller andre tegn, inkludert punktum. Referansene brukes i URL-adressen for hvert produkt.

For eksempel bør referansen for et «Snowboard for kvinner» være snowboard-for-kvinner, og produktets URL-adresse blir https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-for-kvinner.

Option1 Name Hvis et produkt har et alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen. For eksempel Farge.
Option1 Value Hvis produktet har et alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen. For eksempel Svart.
Option2 Name Hvis et produkt har et annet alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen.
Option2 Value Hvis et produkt har et annet alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen.
Option3 Name Hvis et produkt har et tredje alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen.
Option3 Value Hvis produktet har et tredje alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen.
Price

Prisen på produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9.99.

Et tomt felt i både Pris og Sammenlign med fjerner den faste prisen for dette produktet eller varianten fra prislisten.

Compare At

Sammenlign med-prisen for produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Pris og Sammenlign med fjerner den faste prisen for dette produktet eller varianten fra prislisten.

Eksportere en prisliste

Prislister kan eksporteres individuelt eller samtidig. Når eksporten er fullført, sendes CSV-filene til deg i en e-post.

For å oppdatere en produktvariant i en prisliste med en CSV-opplasting kan du angi informasjon i SKU-kolonnen i stedet for alternativer og verdier, som Alternativ1-navn og Alternativ1-verdi.

Eksportere én enkelt prisliste

Gjør følgende for å eksportere én enkelt prisliste.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en eksisterende prisliste for å eksportere en liste over produktene dine med prisjusteringer lagt til.
 3. Klikk Juster priser og velg Eksporter priser.
 4. Velg en av følgende for å velge hvilke produkter som skal eksporteres:

  • Alle produkter i disse prislistene
  • Bare produkter i disse prislistene med faste priser
 5. Velg formatet på CSV-filen.

 6. Klikk Eksporter CSV.

Eksportere flere prislister samtidig

Gjør følgende for å eksportere flere prislister samtidig.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administrator.
 2. Velg prislistene som skal eksporteres.
 3. Velg en av følgende for å velge hvilke prislister som skal eksporteres:

  • Gjeldende side
  • Valgte prislister
 4. Velg en av følgende for å velge hvilke produkter som skal eksporteres:

  • Alle produkter i disse prislistene
  • Bare produkter i disse prislistene med faste priser
 5. Velg formatet på CSV-filene.

 6. Klikk Eksporter CSV.

Importer en prisliste

Prislister kan importeres individuelt eller samtidig. Avhengig av størrelsen på prislisten, kan det ta litt tid før importen fullføres. Et varsel indikerer når importen er fullført.

Gjør følgende for å opprette en ny prisliste eller oppdatere én enkelt prisliste.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administrator.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Opprett prisliste for å importere CSV-filen til en ny prisliste.
  • Klikk på en eksisterende prisliste for å importere CSV-filen til en eksisterende prisliste.
 3. Klikk Juster priser og velg deretter Importer priser.

 4. Hvis du importerer en CSV til en eksisterende prisliste, klikker du Lagre og fortsett.

 5. Klikk Legg til fil, eller dra og slipp filene dine i dialogboksen for å laste opp.

 6. Klikk Forhåndsvis import.

 7. Gå gjennom forhåndsvisningen for å bekrefte at kolonnene og dataene dine stemmer, og klikk deretter Importer CSV.

Gjør følgende for å oppdatere flere prislister samtidig.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til fil eller dra og slipp filen til dialogboksen for å laste den opp.
 3. Klikk Forhåndsvis import.
 4. Gå gjennom forhåndsvisningen for å bekrefte at kolonnene og dataene dine stemmer, og klikk deretter Importer CSV.
 5. Valgfritt: Klikk Lukk for å fortsette å jobbe mens importen behandles.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis