Tilpasse kassen med apper

Du kan tilpasse kassen ved å legge til apper. Apputviklere og Shopify-partnere utvikler apper og publiserer dem på Shopify App Store. Du kan installere offentlig tilgjengelige kasseapper eller be interne utviklere om å utvikle en tilpasset app for deg, eller leie inn en Shopify-ekspert.

Når du installerer en kasseapp i Shopify-administrator kan du legge den til i kassen ved hjelp av redigeringsprogrammet for kassen. Noen kasseapper kan bare legges til bestemte områder i kassen.

Installere en app

Hvis du ønsker å legge til flere funksjoner i kassen bør du undersøke om det finnes noen apper som kan levere dem. Apputviklere og Shopify-partnere kan utvikle tilpassede apper for deg, eller du kan installere tredjepartsapper fra Shopify App Store.

Trinn:

 1. Gå til Shopify App Store og søk etter en kasseapp som passer virksomheten.
 2. Klikk på Legg til app.
 3. Klikk på Installer app.

Legg til en installert app i kassen

Når du har installert appen må du legge den til i kassen ved hjelp av redigeringsprogrammet for kassen. Noen apper kan bare legges til bestemte områder i kassen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Velg kassesiden du vil legge til en app på i menylinjen øverst.
 4. Klikk på Legg til app.
 5. Klikk på appen du vil legge til i kassen i seksjonen Tilgjengelige apper for denne siden. Appen plasseres automatisk i det anbefalte området i kassen.
 6. Klikk på Lagre.

Når du har lagt til en app i kassen kan du flytte appen og plassere den i ønsket område i kassen.

Flytt og plasser en app

Du kan flytte og plassere en app innenfor blokkene i det gjeldende kasseområdet. Noen apper kan bare plasseres til bestemte områder i kassen. De utilgjengelige områdene er nedtonet når du prøver å dra og slippe appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Finn appen du vil flytte.
 4. Klikk og fra ⋮⋮-ikonet ved siden av en app og flytt appen til et annet område.
 5. Klikk på Lagre.

Konfigurer en app

Du kan tilpasse innstillingene i kasseappen. Hver app har unike innstillinger som kan tilpasses. Appinnstillingene defineres av utvikleren eller partneren som utvikler appen. Hvis du har ditt eget utviklingsteam kan du spesifisere hvilke innstillinger du vil kunne tilpasse selv.

Hvis du for eksempel bruker en app som lar deg opprette et tilpasset banner kan du tilpasse bannerets tittel, beskrivelse og status.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Klikk på appen du vil konfigurere.
 4. Tilpasse innstillingene for appen.
 5. Klikk på Lagre.

Administrere atferdskontrollene til appen

Når du konfigurerer appen kan du også administrere atferdskontrollene for appen. Med disse kontrollene kan du gjøre følgende:

 • tillate at appen blokkerer kassen
 • inkludere appen i hurtigkasser
  • utvid seksjoner automatisk for å vise appen

Avhengig av kasseappen du konfigurerer kan det hende noen av kontrollene ikke er tilgjengelige.

Tillat at en app kan blokkere kassen

Du kan velge om en app skal kunne blokkere kassen og avvise en bestilling hvis kunden oppgir ufullstendig eller feil informasjon i appen.

Du har for eksempel en app som legger til en avmerkingsboks i kassen som kunden må merke av i. Hvis du tillater at denne appen kan blokkere kassen og kunden ikke merker av i avmerkingsboksen, avvises bestillingen automatisk.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Klikk på appen du vil konfigurere.
 4. Velg Tillat at appen kan blokkere kassen i seksjonen APPADFERD i høyre sidefelt.
 5. Klikk på Tillat at appen kan blokkere kassen.
 6. Klikk på Lagre.

Inkluder en app i hurtigkassen

Du kan velge hvorvidt du vil inkludere en app i hurtigkasser, som Shop Pay. Du kan også tillate appen å tvinge lukkede seksjoner til å utvide seg automatisk i hurtigkasser.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Klikk på appen du vil konfigurere.
 4. Velg Inkluder appen i hurtigkasser i seksjonen APPADFERD.
 5. Valgfritt: Velg Utvid automatisk seksjoner for å vise appen for å utvide lukkede seksjoner.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Valgfritt: For å forhåndsvise hvordan en hurtigkasse vises i butikken klikker du på kasseikonet øverst til høyre i redigeringsverktøyet for kassen.

Fjern en app

Du kan fjerne en app fra kassen. Hvis du vil fjerne en app fullstendig fra Shopify-administrator, må du avinstallere appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Klikk på appen du vil fjerne fra kassen.
 4. Klikk på Fjern app fra kassen.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis