Konfigurere merkevarebygging i kassen

Du kan tilpasse merkevarebyggingen på kassesidene i redigeringsprogrammet for kassen. Du kan legge til merkevarens logo, legge til et bakgrunnsbilde, endre farger og velge en ny skrifttype slik at kassesiden passer virksomheten. For avanserte tilpasninger av merkevarebygging i kassen kan du se Checkout Branding API.

Kundene bruker kassesiden til å angi leverings- og betalingsinformasjon for bestillinger. De fleste virksomheter velger et enkelt design på kassen for å gjøre den enkel å lese, og for å unngå å distrahere kundene. Velg farger med høy kontrast og bilder som ikke stjeler oppmerksomheten fra ordene på siden.

Legg til en logo i kasseoverskriften

Du kan legge til en logo i overskriften i kassen. Du kan justere logoens størrelse, justering og plassering.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Legg til logoen i Logo-området:

  1. Klikk på Velg bilde.
  2. Klikk på Legg til bilder for å laste opp et nytt bilde eller velge et bilde du allerede har lastet opp til biblioteket.
  3. Klikk på Ferdig.
 5. Juster størrelsen på logoen i området Maksbredde for logo.

 6. Velg venstre, midtstilt eller høyre justering av logoen i området Logojustering.

 7. Velg et kasseskjema, bestillingssammendrag eller fullbreddeplassering av logoen i området Logoplassering.

 8. Klikk på Lagre.

Legg til et bakgrunnsbilde eller en farge i kasseskjemaet

Du kan legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde i kasseskjemaet. Du kan bare legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde, ikke begge deler.

Når du har lagt til en bakgrunnsfarge eller et bilde må du sikre at kassefeltene er lette å lese.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Legg til et bakgrunnsbilde eller en farge i seksjonen KASSESKJEMA:
  • Gjør følgende for å legge til et bakgrunnsbilde:
   1. Klikk på Velg bilde.
   2. Klikk på Legg til bilder for å laste opp et nytt bilde eller velge et bilde du allerede har lastet opp til biblioteket.
   3. Klikk på Ferdig.

- Gjør følgende for å legge til en bakgrunnsfarge: 1. Klikk på fargesirkelen ved siden av Bakgrunnsfarge for å åpne en fargevelger. 2. Velg en farge eller angi en fargekode i heksadesimaler.

 1. Klikk på Lagre.

Legg til et bakgrunnsbilde eller en farge i bestillingssammendraget

Du kan legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde i bestillingssammendraget. Du kan bare legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde, men ikke begge.

Når du har lagt til en bakgrunnsfarge eller et bilde må du sikre at kassefeltene er lette å lese.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Legg til et bakgrunnsbilde eller en farge i seksjonen BESTILLINGSSAMMENDRAG:
  • Gjør følgende for å legge til et bakgrunnsbilde:
   1. Klikk på Velg bilde.
   2. Klikk på Legg til bilder for å laste opp et nytt bilde eller velge et bilde du allerede har lastet opp til biblioteket.
   3. Klikk på Ferdig.

- Gjør følgende for å legge til en bakgrunnsfarge: 1. Klikk på fargesirkelen ved siden av Bakgrunnsfarge for å åpne en fargevelger. 2. Velg en farge eller angi en fargekode i heksadesimaler.

 1. Klikk på Lagre.

Tilpasse fargene i kassen

Du kan endre farge på kasseknapper, feilmeldinger og aksenter. Du kan også gjøre kassefeltene hvite eller gjennomsiktige.

Når du har endret farger på kassesiden må du kontrollere at teksten er lett å lese mot bakgrunnen på områdene for bestillingsregistrering og bestillingssammendrag.

Endre aksent-, knapp- og feilfarger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Velg farger i seksjonen FARGE:

  1. Klikk på fargesirkelen ved siden av Aksent, Knapper eller Feil for å åpne en fargevelger.
  2. Velg en farge eller angi en fargekode i heksadesimaler.
 5. Klikk på Lagre.

Endre fargen i skjemafeltene

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Klikk på rullegardinmenyen Skjemafelter i seksjonen FARGE og velg hvit eller gjennomsiktig farge. Hvis du angir en egendefinert verdi for skjemafelter ved hjelp av API-et for merkevarebygging i kassen vises også alternativet Egendefinert (angis via API).
 5. Klikk på Lagre.

Tilpass skrifttypen i kassen

Du kan velge fra en liste med skrifttyper for å tilpasse kassesiden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av kassen du vil redigere i seksjonen Merkevarebygging og tilpasninger i kassen.
 3. Klikk på malepensel-ikonet.
 4. Endre skrifttypen for overskrifter og brødtekst i kasseskriften i seksjonen TYPOGRAFI.

  1. Klikk på skriftnavnet for å åpne en rullegardinmeny i området Overskrifter eller Brødtekst.
  2. Velg skrifttypen du vil bruke i kassen.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis