Administrere aktive kasser og kasseutkast

Du kan opprette flere versjoner av kassen og lagre dem som kasseutkast. Du kan ha én aktiv kasse og inntil 99 kasseutkast. Med kasseutkast kan du prøve ut ulike appkonfigurasjoner og merkevarebygging før du gjør dem aktive. Du kan også tilpasse, konfigurere og teste kasseutkast før sesongbaserte salg eller BFCM for å sikre at kassen er klar for spesielt hektiske perioder.

Du kan vise, omdøpe, duplisere og publisere kasser. Navnene på aktive kasser og kasseutkast vises ikke for kundene.

Hvis du vil tilpasse noen av kassene kan du se Tilpasse kassen med kasseapper og Konfigurere merkevarebygging i kassen.

Administrere den aktive kassen

Du kan vise, omdøpe og duplisere den aktive kassen. Du kan bare ha én aktiv kasse av gangen med faktisk kundetrafikk.

Se den aktive kassen

Du kan se hvordan den aktive kassen vises for kundene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av den aktive kassen i seksjonen Kassetilpasning, og klikk deretter på Vis.

Gi nytt navn til den aktive kassen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av den aktive kassen i seksjonen Kassetilpasning, og klikk deretter på Endre navn.
 3. Skriv inn navnet på kassen og klikk på Lagre.

Dupliser den aktive kassen

Når du dupliserer den aktive kassen opprettes et nytt kasseutkast. Du kan opprette inntil 99 kasseutkast.

Hvis du allerede har et kasseutkast og dupliserer den aktive kassen merkes den dupliserte kassen som Nytt utkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Dupliser ved siden av den aktive kassen i seksjonen Kassetilpasning.

Administrere kasseutkastet

Du kan publisere, forhåndsvise, omdøpe, duplisere og slette kasseutkast.

Publisere kasseutkastet

Når du publiserer kasseutkastet erstatter du den gjeldende aktive kassen. Den aktive kassen blir til et kasseutkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Publiser ved siden av kasseutkastet du vil publisere i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Klikk på Publiser.

Forhåndsvis kasseutkastet

Du kan forhåndsvise hvordan kasseutkastet vises for kundene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av kasseutkastet du vil forhåndsvise i seksjonen Kassetilpasning, og klikk deretter på Forhåndsvis.

Gi nytt navn til et kasseutkast

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av kasseutkastet du vil gi nytt navn i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Angi det nye navnet på kassen og klikk på Lagre.

Dupliser et kasseutkast

Når du dupliserer kasseutkastet blir den nyeste dupliserte kassen merket med Nytt utkast.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av kasseutkastet du vil duplisere i seksjonen Kassetilpasning, og klikk deretter på Dupliser.

Slett et kasseutkast

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på ved siden av kasseutkastet du vil slette i seksjonen Kassetilpasning, og klikk deretter på Fjern.
 3. Klikk på Fjern.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis