Oppgrader kassen på nett

Du kan tilpasse kassen din på nett for å utvide merkevaren din, endre meldinger, tjene opp tilbud og gjøre andre forbedringer for kundenes opplevelser. For å sikre at tilpasningene dine er kompatible med pågående endringer som er gjort av Shopify, må du oppdatere kassen med jevne mellomrom.

Du må gjøre følgende for å klargjøre denne oppgraderingen:

 1. Forhåndsvis den nye kassen og test hvordan det er for kundene å gå til kassen. Alt ettersom hvilke tilpasninger du har gjort i kassen, må du kanskje gjøre endringer i checkout.liquid-filen før du kan oppgradere.
 2. Etter du er fornøyd med endringene, må du oppgradere butikken din for å bruke den nye Shopify-kassen.

Forhåndsvis kassen og se etter feil

Før du oppgraderer butikken din til den nye versjonen av kassen, må du sørge for å gjennomgå endringene.

Lat som om du er en kunde, og opprett testutsjekkinger. Hvis du finner noen feil under disse testene, er noen av tilpasningene i kassen din i konflikt med andre forbedringer i den nye versjonen. Hvis det er tilfelle, må du gjøre endringer i checkout.liquid-filen før du oppgraderer.

Løse feil

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Klikk på Handlinger , og klikk deretter på Dupliser.
 3. Fra Flere temaer finner du det dupliserte temaet og klikker på Handlinger > Rediger kode. Gjør endringene og test dem med denne dupliserte og upubliserte versjonen av temaet ditt.
 1. Åpne checkout.liquid-filen.

 2. Forhåndsvis checkout.liquid-filen fra det dupliserte temaet med den nye Shopify-kassen:

  1. Gå til Shopify-administrators Oppgraderingsside for kassen , klikk på Forhåndsvis kassenog velg det dupliserte temaet.
  2. Fullfør testbestillinger i forhåndsvisningen.

Hvis du har feil eller har lagt merke til problemer med hvordan kassen ser ut rent visuelt, må du redigere checkout.liquid-filen for å løse problemet.

Oppgrader til den nye Shopify-kassen

Oppgradering av kassen er en totrinnsprosess som krever at du oppgraderer Shopify-kassen og erstatter det nåværende, publiserte temaet med den dupliserte kopien som inneholder endringene.

Velg en mindre travel tid på dagen for å utføre oppgraderingen (for eksempel tidlig om morgenen, sent på kvelden eller i helgen) for å minimere eventuelle forstyrrelser.

Trinn:

 1. Fra Kasseoppgraderingsiden klikker du på Oppgrader kasse (denne knappen er plassert nederst på siden).

 2. Hvis du har oppdaget feil ved første forhåndsvisning av temaet, må du først sørge for at de er løst (se Løse feil over). Publiser deretter det oppdaterte dupliserte temaet:

  1. Fra nettbutikken klikker du på Temaer.
  2. Finn det dupliserte temaet, og klikk på Handling > Publiser.

Kassen er oppgradert og det dupliserte temaet er nå det nye temaet ditt.

Nytt i Shopify-kassen

Den nye versjonen av Shopify-kassen inneholder følgende endringer og nye funksjoner:

 • Liquid-variabler for rabatter
 • Shop-registrering
 • Bestillingsredigering
 • Tilgjengelighetsforbedringer
 • Utfylling fjernet
 • Visning av betalingsmetode
 • Plassholderressurser fjernet
 • Lagret kundeadressevisning
 • 3D Secure-godkjenning
 • Ytterligere JavaScript-feltendringer for Google Analytics
 • CSS-endringer
 • Feilmeldinger

Liquid-variabler for rabatter

Flere nye Liquid-variabler knyttet til visningen av rabatter har blitt introdusert i kasseprosessen. Disse endringene bidrar til å representere automatiske og skriptbaserte rabatter på en måte som gir mening for kundene dine.

Tabell som viser nye Liquid-variabler
Variabel Definisjon
checkout.cart_level_discount_applications Returnerer en matrise for eventuelle handlekurvspesifikke rabattapplikasjoner for kassen.
line_item.discount_allocations Returnerer en liste over alle rabatttildelinger som inneholder det rabatterte beløpet og referansen til den overordnede rabatt applikasjonen. line_item.discount_allocationser tilgjengelig på linjevarer i handlekurver, kasser, bestillinger og bestillings utkast.
line_item.final_line_price Returnerer den kombinerte prisen for alle varene i linjevaren. Dette er lik line_item.final_price multiplisert med line_item.quantity .
line_item.final_price Returnerer prisen på linjevaren, inkludert alle rabatter på linjenivå.
line_item.line_level_discount_allocations Returnerer en liste over linjespesifikke rabattallokeringer som inneholder den rabatterte summen og referansen til kilde-rabattapplikasjonen. line_item.line_level_discount_allocations er tilgjengelig for ordrelinjer i handlekurver, kasser, bestillinger og bestillingsutkast.
line_item.total_discount Returnerer totalbeløpet for alle rabatter som er brukt på linjevaren. Denne egenskapen har bare en verdi hvis du bruker Script Editor-appen.

Shop-registrering

Et dedikert felt for telefonnummer er lagt til på statussiden for bestillinger. Kunder blir bedt om å oppgi et mobiltelefonnummer for å motta fraktoppdateringer på tekstmelding. Disse tekstmeldingene inneholder også en kobling til Shop-appen.

Bestillingsredigering

Når bestillingsredigering gjøres tilgjengelig for Shopify Plus-forhandlere, gir det mulighet for å innhente flere utestående betalinger på redigerte bestillinger ved hjelp av Shopifykassen. Det er noen endringer på betalingssiden for å sørge for at dette fungerer som det skal:

 • Kunden kan ikke endre kontaktinformasjon, leveringsadresse eller leveringsmetode.
 • Ytterligere linjevarer som indikerer bestillingssummen og beløpet som allerede er betalt for.
 • Fullfør Kjøp-knappen endres til Betal nå. Totalsum endres til Sum til betaling.
 • I stedet for stiinformasjonen som viser hvor kunden er i kasseprosessen, vil kunden se en sammenleggbar banner med detaljer om tilleggsinformasjon om bestillingen: - Det ekstra betalingsbeløpet.
  • Produkter lagt til eller fjernet fra bestillingen.
  • Bestillingsnummeret

Bilde som viser betalingssiden når ytterligere betalinger er nødvendig

Disse endringene trer i kraft bare når en bestilling redigeres og krever en ekstra betaling fra kunden.

Hvis kassetilpasningene bruker en sti til å identifisere det nåværende trinnet i kassen, bør du bruke Shopify.Checkout.step-objektet i stedet. Se Trinnidentifikasjon for å finne ut mer.

Tilgjengelighetsforbedringer

Flere endringer har blitt introdusert i kassen for å sikre overensstemmelse med tilgjengelighetsstandarder for nett. Dette gjør det enklere å navigere i kasseprosessen for kunder som bruker tilgjengelighetsteknologi, for eksempel skjermlesere.

 • Stien er nå pakket inn i et nav-element i alle kassetrinn. aria-current-attributtet har blitt flyttet til li-elementet fra span-elementet.
 • Bestillingsoppsummeringer ligger nå i et aside-element.
 • Felt-ID-en for rabattkode for mobilkunder har blitt endret fra checkout_reduction_code til checkout_reduction_code_mobile i alle kassetrinn.
 • Tilgjengelighetsegenskaper er lagt til på kartet for sidene Takk og Bestillingsstatus. Kartet har nå role=region og aria-label med leveringsadressen.
 • step og step__section-innpakkingsdivs har blitt lagt til Bestillingsstatus-, Utsolgt-, og Takk-sidene.
 • Semantiske HTML5-elementer har blitt introdusert i kasseprosessen og role-attributter har blitt oppdatert. - Bestillingssammendraget ligger nå i et aside-element.
  • Div for .main__header er nå et overskriftselement med role=banner.
  • Div for .main__content er nå et hovedelement med role=main.
  • Div for .main__footer er nå et bunntekstelement med role=contentinfo.
  • Div for banner er nå et overskriftselement med role=banner.

Utfylling fjernet

Bestillingsstatus, Utsolgt, og Takk-sidene har fått mellomrom fjernet mellom butikkens navn og bestillingsnummer. Dette ekstra mellomrommet er fjernet fra div.section.section--page-title-seksjonen.

Visning av betalingsmetode

Totalbeløpet til en bestilling vises nå til kunder på siden for bestillingsstatus i Betalingsmetode-seksjonen.

Plassholderressurser fjernet

Feltene for E-postplassholder og E-post- eller telefonplassholder er fjernet fra språkalternativene i temainnstillingene. Eventuelle nødvendige endringer kan gjøres i henholdsvis E-postetiketter og E-post-eller telefonetikett-feltene. For å få tilgang til disse feltene går du til Nettbutikk > Temaer og klikker deretter Handlinger > Rediger språk > Kasse og system.

Lagret kundeadressevisning

Måten lagrede adresser vises i løpet av kassen for påloggede kunder har endret seg.

Adressealternativer vises i følgende rekkefølge:

 1. Standard lagret adresse.
 2. De sist tillagte adressene, fra mest til minst ny.
 3. Mulighet for å bruke en ny adresse.

Rullegardinmenyen viser maksimalt fem adresser.

3D Secure-godkjenning

3D Secure-teknologi gir et ekstra sikkerhetslag som kundene må gjennomføre før de kan fullføre kjøpet, og driver tjenester som Verified by Visa, Mastercard Identity Check eller AMEX SafeKey. I kassen kan noen kunder bli omdirigert til sin banks portal for ytterligere autentisering. For å finne ut mer kan du se Forstå PSD2 og sterk kundeautentisering.

Forhandlere lokalisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Storbritannia kan bruke Cardinal til å tilby 3D Secure-betalinger. Se 3D Secure med Cardinal for å finne ut mer.

Avgjørelsen om hvilke utsjekkinger som krever ytterligere bekreftelse bestemmes av banken, og kan ikke kontrolleres gjennom Shopify-administratoren. Ingen handling kreves for å aktivere denne endringen.

Ytterligere JavaScript-feltendringer for Google Analytics

JavaScript angitt i Ytterligere JavaScript for Google Analytics-seksjonen i Shopify-administratoren i Nettbutikk > Innstillinger legges til i kassen som en ikke-synlig iframe. Dette påvirker ikke JavaScript som brukes til analyseformål, men hindrer at andre endringer gjøres i kassen. Hvis du vil legge til egendefinert JavaScript i kassen av andre grunner, kan du legge det til i checkout.liquid-filen direkte.

CSS-endringer

heading-* og text-container-CSS-klasser er lagt til alle kassestegene.

Feilmeldinger

Et feilbanner er lagt til som informerer kunder når den valgte betalingsmåten for Express Checkout ikke er tilgjengelig. Dette banneret vises øverst i Kontaktinformasjon-trinnet i kassen.

Feilbanneret som informerer kunder om at en tidligere fraktpris ikke lenger er gyldig er blitt flyttet. Dette banneret vises nå rett over de tilgjengelige fraktalternativene.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis