Migrer fra Shopify Scripts til Shopify Functions

Shopify Functions ligner på Shopify Scripts, som lar utviklere skape tilpassede handelsopplevelser.

Shopify Functions

Shopify Functions installeres som en del av en app. De konfigureres sammen med andre funksjoner direkte i Shopify-administrator, som betyr at forhandlere ikke trenger å bruke kode når de oppretter eller endrer tilpasninger. WebAssembly-plattformen som kjører Shopify Functions gir bedre ytelse enn Shopify Scripts, og kjører kode på mindre enn fem millisekunder. Derfor kan Shopify Functions støtte større salgshendelser, som lynsalg, uten fall i ytelsen.

Ved å bruke Shopify Functions kan utviklere kode og enhetsteste i sitt eget lokale miljø. Utviklere distribuerer Shopify Functions-tilpasninger som en del av en app, i stedet for å kopiere og lime inn Ruby-kode i hver enkelt butikk. Problemer med tidsavbrudd og CPU-minnegrenser reduseres også ved bruk av Shopify Functions.

Migrer til Shopify Functions

Det anbefales at du starter migrer til Shopify Functions med Shopify Functions-baserte apper for leverings- eller betalingstilpasning, og bruker dem sammen med rabattskript på varelinjenivå. Når du er komfortabel med bruk av Shopify Functions for levering og betaling, kan du gå videre til bruk av Shopify Functions for rabatter.

Trinn:

  1. Gå til Apper > Script Editor fra Shopify-administrator.
  2. Gå gjennom de eksisterende skriptene dine. Se sammenligningstabellene for rabatt, levering og betaling for å avgjøre hvilke av skriptene dine som kan replikeres med Shopify Functions.
  3. Hvis et skript ikke kan erstattes med Shopify Functions må du fortsette å bruke skriptet inntil API-ene for Shopify Functions oppfyller dine behov.
  4. Hvis et skript kan erstattes med bruk av Shopify Functions gjør du en av følgende:

    • Se Shopify App Store for å finne ut om det finnes en offentlig tilgjengelig app som fyller dine behov.
    • Hvis butikken har Shopify Plus-abonnementet, kan du opprette din egen Shopify Functions-baserte tilpassede app. Det er tilgjengelige veiledninger for å opprette apper for rabatt, betalingstilpasning og leveringstilpasning.
  5. Når du har identifisert en Shopify Functions-basert app som fyller dine behov installerer du appen i butikken, og konfigurerer deretter appinnstillingene i Shopify-administrator.

  6. Test appen for å bekrefte at den fungerer som forventet. Hvis appen fyller dine behov kan du deaktivere skriptet som erstattes av en Shopify Functions-baserte appen.

Bruke Shopify Scripts med Shopify Functions

Shopify Scripts vil fortsatt fungere for kasser som er tilpasset med checkout.liquid og for kasser som er oppgradert til Checkout Extensibility frem til 28. august 2025.

Shopify Scripts og Shopify Functions kan brukes samtidig i samme butikk. Hvis skriptene ikke kan erstattes av Shopify Functions for øyeblikket, må du fortsette å bruke Shopify Scripts frem til API-ene for Shopify Functions fyller dine behov. Se følgende for å finne ut hvordan Shopify Scripts og Shopify Functions samhandler.

Varelinjeskript

Varelinjeskript kjøres før Shopify Functions, som inkluderer rabatter som er opprettet av apper. Varelinjeskript har ikke tilgang til beløp som er rabattert av funksjoner og apper.

Scripts har bare tilgang til den første rabattkoden som brukes i kassen, og har ikke tilgang til andre rabattkoder som kan ha blitt brukt. Bruk av reject fungerer for eksempel for den første rabatten som er lagt til i kassen, og påvirker ikke andre rabatter.

Fraktskript

Fraktskript kjører etter leveringstilpasninger som opprettes av Shopify Functions. Scripts kan ikke kjøre på omdøpingsresultater for endrede leveringstilpasninger, men kan kjøre på tilpasninger som flytt eller skjul.

Betalingsskript

Betalingsskript kjører etter betalingstilpasninger som opprettes av Shopify Functions. Skript kan ikke kjøre på omdøpingsresultater for endrede betalingstilpasninger, men de kan kjøre på tilpasninger som flytt eller skjul.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis