Tollplikter

Fortolling er kostnader knyttet til å kjøpe et produkt som leveres fra et annet land. Når internasjonale kunder kjøper et produkt i butikken din, kan landet deres pålegge dem tollplikter på forsendelsen.

Noen fraktselskaper gir deg mulighet til å betale tollplikter, slik at kundene dine ikke må betale noe ved levering. Hvis du betaler tollplikten, kan du planlegge for disse kostnadene ved produktprissettingen eller samle inn avgiftene i kassene.

Toll kan betales av kunder ved levering. Hvis kunder må betale toll, må du sørge for å informere dem om dette på forhånd. Hvis ikke risikerer du at kunden nekter å betale de uventede kostnadene og returnerer forsendelsen.

Du kan også vise et anslag over tollavgiften for en bestilling i kassen ved å bruke en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Disse appene bruker produkt detaljene dine, for eksempel opprinnelsesland eller -region og produktets HS-kode til å beregne tollen. Tredjepartsappene kan belaste deg for flere gjentakende avgifter eller transaksjonsavgifter.

Du kan legge til opprinnelsesland eller -region og HS-koder (harmonisert system) for produktene dine fra Shopify-administrator. Les mer om HS-kodene fra Verdens tollorganisasjon.

Slik beregnes fortollingen

Tollplikt er importtariffer som pålegges av mottakslandets tollmyndighet. Tollsatsen beregnes etter et par faktorer:

  • produktets deklarerte verdi og leveringskostnader
  • produktkategorien som bestemt av HS-koden
  • Opprinnelsesland eller -region
  • destinasjonslandets tariffsatser
  • gjeldende handelsavtaler

Andre avgifter kan legges til på tollpliktestimatet som en tredjepartsapp gir:

  • Importavgifter – innenlandsavgifter som må betales til destinasjonslandet.
  • Ekstraavgifter – avgifter som faktureres av budfirmaet for importtjenester som arbeid med en tollmegler, innsamling av importavgifter fra kunder eller beregning av importavgifter på forhånd.

Legg opprinnelsesland eller -område og HS-koder til produktene dine

For å vise et avgiftsestimat til internasjonale kunder i kassen må du redigere produktdetaljene slik at de inkluderer opprinnelsesland eller -område samt HS-koden. Du kan også legge til HS-kode og opprinnelsesland eller -område til produktene dine med masseredigeringsprogrammet eller importere dem med en CSV-fil.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis