Bulk Account Inviter

Du kan benytte Bulk Account Inviter-appen for å invitere kundene til å aktivere kontoene sine for nettbutikken din. Denne appen er nyttig etter at du har importert kundekontoer fra en annen plattform eller fra en annen Shopify-butikk.

Bulk Account Inviter-appen fungerer bare med klassiske kundekontoer. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Kundekontoer.

Legg til CNAME-oppføringer for å koble Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer til tredjepartsdomenet

Du kan bidra til å sikre at e-postmeldingen når frem til kunden ved å koble tredjepartsdomenet til Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer. Ved å koble til disse oppføringene bidrar du til å forhindre at e-postmeldingene til kundene merkes som søppelpost. Det fjerner også merknaden via Shopify fra avsenderinformasjonen, og viser kunde-e-postadressen fremfor no-reply@shopify.com i avsenderfeltet.

Finn ut mer om å koble tredjepartsdomenet til Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer.

Masseinviter kunder

Du kan masseinvitere kunder ved å sende e-postvarsler til et kundesegment.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Bulk Account Inviter.

  2. Velg kundesegmentet du ønsker å invitere fra listen Kundesegment.

  3. Klikk på Opprett e-post.

  4. Velg e-postadressen du vil bruke for å sende invitasjonen fra Fra-listen. Dette er e-postadressen som vises til kundene.

  5. Valgfritt: Rediger innholdet i Emne-feltet.

  6. I boksen Tilpasset melding kan du legge inn en melding til kundene. Hvis du lar denne boksen stå tom, sendes standardmeldingen til kundene.

  7. Klikk på Gå gjennom, og klikk deretter på Send e-post.

E-postinvitasjonene sendes. Avhengig av antall kunder du inviterer kan det ta en stund før alle invitasjoner er sendt.

Relaterte emner

Finn ut mer om følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis