Bulk Account Inviter

Du kan benytte Bulk Account Inviter-appen for å invitere kundene til å aktivere kontoene sine for nettbutikken din. Denne appen er nyttig etter at du har importert kundekontoer fra en annen plattform eller fra en annen Shopify-butikk.

Bulk Account Inviter-appen fungerer bare med klassiske kundekontoer. Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom klassiske og nye kundekontoer, kan du se Kundekontoer.

Legg til CNAME-oppføringer for å koble Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer til tredjepartsdomenet

Du kan bidra til å sikre at e-postmeldingen når frem til kunden ved å koble tredjepartsdomenet til Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer. Ved å koble til disse oppføringene bidrar du til å forhindre at e-postmeldingene til kundene merkes som søppelpost. Det fjerner også merknaden via Shopify fra avsenderinformasjonen, og viser kunde-e-postadressen fremfor no-reply@shopify.com i avsenderfeltet.

Finn ut mer om å koble tredjepartsdomenet til Shopifys SPF- og DKIM-oppføringer.

Masseinviter kunder

Du kan masseinvitere kunder ved å sende e-postvarsler til et kundesegment. Kunder som allerede har kontoer vil ikke bli sendt en invitasjon.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Bulk Account Inviter.
  2. Velg kundesegmentet du ønsker å invitere fra listen Kundesegment.
  3. Klikk på Opprett e-post.
  4. Velg e-postadressen du vil bruke for å sende invitasjonen fra Fra-listen. Dette er e-postadressen som vises til kundene.
  5. Rediger innholdet i Emne-feltet.
  6. I boksen Tilpasset melding kan du legge inn en melding til kundene. Hvis du lar denne boksen stå tom, sendes standardmeldingen til kundene.
  7. Valgfritt: Hvis du planlegger å sende invitasjoner til flere kundesegmenter, merker du av for Ikke send til kunder som allerede er invitert av denne appen for å unngå å sende kunder som vises i flere kundesegmenter av samme e-postadresse mer enn én gang.
  8. Klikk på Gjennomgå e-post for å sjekke invitasjonen.
  9. Klikk på Send e-post.

Avhengig av antall kunder du inviterer kan det ta en stund før alle invitasjoner er sendt. Kontoinvitasjoner gjelder i 30 dager.

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis