Kundesegmenter

Du kan gruppere kunder med lignende karakteristikker i et kundesegment. Du bygger kundesegmenter i redigeringsprogrammet på siden Kunder ved å legge til komponenter kalt filternavn, operatører og verdier. I tillegg inneholder Shopify-administrator noen standardkundesegmenter og maler du kan endre slik at de passer dine behov, eller du kan bruke dem som et utgangspunkt for å opprette et nytt kundesegment.

Bruke redigeringsverktøyet til å opprette kundesegmenter

Redigeringsverktøyet er utviklet for å hjelpe deg med å bygge kundesegmenter. Når du legger til komponenter i kundesegmentet, får du en liste over tilgjengelige filternavn, operatører og verdier som kan brukes.

Du får tilgang til mer hjelp ved å klikke på et av følgende ikoner:

Ikoner for kundesegment for å få tilgang til mer hjelp.
Ikon Ikonnavn og funksjon
Ikonet for kundesegmentfiltre Filtre: Åpner en liste over tilgjengelige filternavn. Listene er kategorisert i Shopify-baserte filternavn og filternavn basert på eventuelle metafelter du har som bruker de støttede innholdstypene. Når du klikker et filternavn angis koden i redigeringsprogrammet.
Ikonet for kundesegmentmaler Maler: Åpner en liste over standard kundesegmenter som et grunnlag for å bygge ditt eget kundesegment.
Ikonet for Slik jobber du med kundesegmenter Slik gjør du det: Gir informasjon om komponentene du bruker for å bygge kundesegmenter.

Kundesegmenter oppdateres automatisk

Når du oppretter et kundesegment inkluderes nye kunder som samsvarer med kriteriene automatisk i kundesegmentet. Hvis du for eksempel oppretter et kundesegment som inneholder alle kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, vil nye kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring automatisk legges til i dette kundesegmentet.

Hvis en enkeltkunde samsvarer med kriteriene for mer enn ett kundesegment, kan denne kunden bli inkludert i flere kundesegmenter.

Når en eksisterende kunde ikke lenger samsvarer med kriteriene for et kundesegment, fjernes de automatisk fra det aktuelle kundesegmentet.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis