Administrere kundesegmenter

Du kan bygge egne kundesegmenter ved å kombinere filternavn, operatører og verdier i redigeringsprogrammet på siden Kunder, eller ved å klikke på knappen Opprett segment på Segmentersiden og bruke redigeringsprogrammet på segmentdetaljsiden. I tillegg inkluderer Shopify-administrator standardkundesegmenter og maler du kan bruke som de er, endre slik at de passer dine behov, eller bruke som et utgangspunkt for å opprette et nytt kundesegment.

Redigeringsverktøyet er utformet for å gjøre det enklere å bygge kundesegmenter. Når du legger til komponenter i kundesegmentet ser du en liste over tilgjengelige filternavn, operatører og verdier du kan bruke.

Før du setter i gang

Finn ut mer om de ulike komponentene i et kundesegment.

Finn ut mer om filterne som brukes for å bygge kundesegmenter.

Opprett et nytt kundesegment

Bygg et nytt kundesegment ved å kombinere filternavn, operatører og verdier.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på Opprett segment.

 4. Legg til filtre ved hjelp av tekstredigeringsprogrammet eller klikk på ikonet Filtre, og gjør én av følgende:

  • Klikk Shopify for å velge et Shopify-basert filternavn.
  • Klikk Metafelter for å velge et metafeltbasert filternavn.
 5. Klikk på et filternavn. Filternavnet vises i redigeringsverktøyet.

 6. Klikk på en operatør.

 7. Klikk på eller skriv inn en verdi.

 8. For å legge til et annet filter klikker du på en tilkobling, og klikker deretter på et annet filternavn, operatør eller verdi.

 9. Klikk på Bruk filter for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført nedenfor redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 10. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 11. Klikk på Lagre segment og angi et navn på segmentet.

 12. Klikk på Lagre.

Det nye kundesegmentet vises i segmentoversikten.

Administrer kundesegmenter

Administrer kundesegmenter ved å gå til siden for segmentoversikt.

Fra kundestørrelse kan du se prosentandelen av kunder i dette segmentet sammenlignet med alle kunder, slik at du forstår størrelsen på dette segmentet. Hver gang en ny kunde oppfyller kriteriene for segmentet, blir de automatisk lagt til i segmentet. Antallet i segmentoversikten oppdateres når du ser segmentet ved å gå til segmentdetaljsiden, eller når en app, som Shopify Email, bruker segmentet. For å se når antallet sist ble oppdatert i segmentoversikten, kan du holde musepekeren over antallet.

Forfatterkolonnen viser hvem som opprettet segmentet. Et segment kan være opprettet av Shopify, forhandlere eller apper.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på segmentet i listen for å åpne segmentdetaljsiden.
  • Klikk på søk for å søke etter segmenter etter navn. Du kan søke etter segmenter etter navn og sortere segmenter etter siste aktivitet i segmentet.
  • Klikk på overskriften i kolonnen for siste aktivitet for å endre segmentsorteringen. Siste aktivitet viser når segmentet ble opprettet, eller når det sist ble redigert.

Opprett et kundesegment med en mal

Shopify-administrator inneholder maler du kan bruke som et utgangspunkt for å bygge egne kundesegmenter. Du kan legge til én eller flere maler i kundesegmentet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Mal-ikonet.

 3. Klikk på maltypen du ønsker fra KATEGORIER-listen.

 4. Klikk på Bruk denne malen ved siden av malen du ønsker å bruke. Tilhørende filternavn, operatører og verdier legges til i redigeringsprogrammet.

 5. Valgfritt: Velg en tilkobling og legg til en annen mal i redigeringsverktøyet.

 6. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 7. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 8. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 9. Klikk på Lagre segment og angi et navn på segmentet.

 10. Klikk på Lagre.

Du ser det nye kundesegmentet i segmentoversikten.

Opprett et kundesegment med et eksisterende kundesegment

Shopify-administrator inneholder standardsegmenter som viser Shopify som forfatter. Du kan bruke disse segmentene eller andre segmenter du allerede har opprettet som et utgangspunkt for å bygge et nytt kundesegment.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på et eksisterende kundesegment fra segmentoversikten.

 4. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 5. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 6. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 7. Klikk på Lagre segment.

 8. For å opprette et nytt kundesegment, klikk på Lagre som nytt segment og angi et nytt navn.

 9. Klikk på Lagre.

Det nye kundesegmentet vises i segmentoversikten.

Redigere et kundesegment

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på et eksisterende kundesegment fra segmentoversikten.

 4. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 5. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 6. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 7. Klikk på Lagre segment.

 8. Klikk på Lagre endringer, og klikk deretter på Lagre.

Gi nytt navn til et kundesegment

Før du forsøker å endre navn på et kundesegment, må du bekrefte at ingen andre kundesegmenter redigeres. I segmentoversikten vises Utkast ved siden av kundesegmenter når de redigeres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Velg kundesegmentet du vil gi nytt navn fra segmentoversikten.

 4. Klikk Flere handlinger.

 5. Klikk på Gi nytt navn.

 6. Angi et nytt navn for kundesegmentet.

 7. Klikk på Lagre.

Sende en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

Shopify Email-appen brukes for å sende en e-postmarkedsføringskampanje til kunder i et utvalgt segment. Hvis du ikke har Shopify Email-appen installert blir du bedt om å installere den første gang du forsøker å sende en e-postkampanje.

Hvis du vil registrere hvilke kunder du har inkludert i e-postkampanjen, kan du eksportere en kunde-CSV-fil som bare inneholder profilene til kundene i segmentet du har valgt.

Før du setter i gang

Hvis du ikke har brukt Shopify Email-appen tidligere, må du bekrefte at butikken oppfyller kravene for bruk av appen.

Send en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på et kundesegment fra segmentoversikten.

 4. Klikk på Bruk segment.

 5. Installer Shopify Email-appen om nødvendig.

 6. Klikk på Send e-post.

 7. Opprett en e-postkampanje.

 8. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 9. Klikk på Segmenter.

 10. Klikk på et kundesegment fra segmentoversikten.

 11. Klikk på Bruk segment.

 12. Klikk på Eksporter for å vise eksportalternativene.

 13. Velg Antall kunder som samsvarer med filterne for å bare eksportere det valgte kundesegmentet.

 14. Gjør ett av følgende:

  • For å bruke et regnearkprogram for å vise og redigere kunde-CSV-filen velger du CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer.
  • For å bruke et redigeringsprogram for enkel tekst til å vise og redigere kunde-CSV-filen, velger du Ren CSV-fil.
 15. Klikk på Eksporter kunder.

Eksportere et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en kunde-CSV-fil. Før du starter bør du se gjennom vurderinger for kunde-CSV-filer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på et kundesegment fra segmentoversikten.

 4. Klikk Flere handlinger.

 5. Klikk på Eksporter for å vise eksportalternativene.

 6. Gjør ett av følgende:

  • For å bruke et regnearkprogram for å vise og redigere kunde-CSV-filen velger du CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogrammer.
  • For å bruke et redigeringsprogram for enkel tekst til å vise og redigere kunde-CSV-filen, velger du Ren CSV-fil.
 7. Klikk på Eksporter kunder.

Slette et kundesegment

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Velg kundesegmentet du vil slette fra segmentoversikten.

 4. Klikk Flere handlinger.

 5. Klikk på Slett.

 6. Klikk på Slett segment for å bekrefte at du ønsker å slette kundesegmentet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis