Administrere kundesegmenter

Du kan bygge dine egne kundesegmenter ved å kombinere filternavn, operatører og verdier i redigeringsverktøyetKunder-siden. I tillegg inneholder Shopify-administrator standardkundesegmenter og maler som du kan bruke som de er, endre slik at de passer dine behov, eller bruke som et utgangspunkt for å opprette et nytt kundesegment.

Redigeringsverktøyet er utformet for å gjøre det enklere å bygge kundesegmenter. Når du legger til komponenter i kundesegmentet ser du en liste over tilgjengelige filternavn, operatører og verdier du kan bruke.

Før du setter i gang

Finn ut mer om de ulike komponentene i et kundesegment.

Finn ut mer om filterne som brukes for å bygge kundesegmenter.

Opprett et nytt kundesegment

Bygg et nytt kundesegment ved å kombinere filternavn, operatører og verdier.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Klikk på Opprett segment. Segmentlisten viser et segment kalt Nytt segment som har Utkast ved siden av seg.

 4. Klikk på Filtre-ikonet, og gjør en av følgende handlinger:

 5. Klikk på et filternavn. Filternavnet vises i redigeringsverktøyet.

 6. Klikk på en operatør.

 7. Klikk på en verdi.

 8. For å legge til et annet filter klikker du på en tilkobling, og klikker deretter på et annet filternavn, operatør eller verdi.

 9. Klikk på Bruk filter for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført nedenfor redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 10. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 11. Klikk på Lagre, og angi et navn for segmentet.

 12. Klikk på Lagre.

Det nye kundesegmentet vises i segmentlisten.

Opprett et kundesegment med en mal

Shopify-administrator inneholder maler du kan bruke som et utgangspunkt for å bygge egne kundesegmenter. Du kan legge til én eller flere maler i kundesegmentet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Mal-ikonet.

 3. Klikk på maltypen du ønsker fra KATEGORIER-listen.

 4. Klikk på Legg til redigeringsverktøy ved siden av malen du ønsker å bruke. Tilhørende filternavn, operatører og verdier legges til i redigeringsverktøyet.

 5. Valgfritt: Velg en tilkobling og legg til en annen mal i redigeringsverktøyet.

 6. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 7. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 8. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 9. Klikk på Lagre, og angi et navn for segmentet.

 10. Klikk på Lagre.

Det nye kundesegmentet vises i segmentlisten.

Opprett et kundesegment med et eksisterende kundesegment

Shopify-administrator inneholder standard kundesegmenter. Du kan bruke disse segmentene eller andre segmenter du allerede har opprettet som et utgangspunkt for å bygge et nytt kundesegment.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Klikk på et eksisterende kundesegment fra segmentlisten.

 4. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 5. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 6. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 7. Klikk på Lagre.

 8. For å opprette et nytt kundesegment, klikk på Lagre som nytt segment og angi et nytt navn.

 9. Klikk på Lagre.

Det nye kundesegmentet vises i segmentlisten.

Redigere et kundesegment

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Klikk på et eksisterende kundesegment fra segmentlisten.

 4. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 5. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 6. Gå gjennom kundelisten for å bekrefte at kundesegmentet fungerer som forventet, og gjør eventuelle endringer.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Klikk på Lagre endringer, og klikk deretter på Lagre.

Gi nytt navn til et kundesegment

Før du forsøker å endre navn på et kundesegment, må du bekrefte at ingen andre kundesegmenter redigeres. I segmentlisten vises Utkast ved siden av kundesegmenter når de redigeres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Velg kundesegmentet du vil gi nytt navn fra segmentlisten.

 4. Klikk på Gi nytt navn.

 5. Angi et nytt navn for kundesegmentet.

 6. Klikk på Lagre.

Sende en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

Shopify Email-appen brukes for å sende en e-postmarkedsføringskampanje til kunder i et utvalgt segment. Hvis du ikke har Shopify Email-appen installert blir du bedt om å installere den første gang du forsøker å sende en e-postkampanje.

Hvis du vil registrere hvilke kunder du har inkludert i e-postkampanjen, kan du eksportere en kunde-CSV-fil som bare inneholder profilene til kundene i segmentet du har valgt.

Før du setter i gang

Hvis du ikke har brukt Shopify Email-appen tidligere, må du bekrefte at butikken oppfyller kravene for bruk av appen.

Send en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Klikk på et kundesegment fra segmentlisten.

 4. Klikk på E-postsegment.

 5. Klikk på Send e-post til et segment med Shopify Email.

 6. Installer Shopify Email-appen om nødvendig.

 7. Opprett en e-postkampanje.

Eksporter kundesegmentet fra en e-postmarkedsføringskampanje til en CSV-fil

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Klikk på et kundesegment fra segmentlisten.

 4. Klikk på E-postsegment.

 5. Klikk på Eksporter segment for å utvide eksportalternativene.

 6. Gjør ett av følgende:

 7. Klikk på Eksporter segment.

Eksportere et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en kunde-CSV-fil. Før du starter bør du se gjennom vurderinger for kunde-CSV-filer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. Velg Antall kunder som samsvarer med filterne for å bare eksportere det valgte kundesegmentet.

 4. Gjør ett av følgende:

 5. Klikk på Eksporter kunder.

Slette et kundesegment

Før du forsøker å endre navn på et kundesegment, må du bekrefte at ingen andre kundesegmenter redigeres. I segmentlisten vises Utkast ved siden av kundesegmenter når de redigeres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Alle kunder.

 3. Velg kundesegmentet du vil slette fra segmentlisten.

 4. Klikk på Slett.

 5. Klikk på Slett segment for å bekrefte at du ønsker å slette kundesegmentet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis