Importere kontakter fra Mailchimp med Store Importer-appen

Denne siden forklarer hvordan du bruker Store Importer-appen til å importere kontaktene dine fra Mailchimp til Shopify.

Eksporter kontakter fra Mailchimp

Før du kan importere kontaktlistene dine til Shopify, må du eksportere kontaktlistene dine fra MailChimp. Finn kundegruppen du vil eksportere fra Mailchimp, og velg og sorter feltene du ønsker å eksportere.

Hvordan Store Importer-appen fungerer

Store Importer-appen ser etter samsvarende e-postadresser eller telefonnumre i Shopify-kundelisten.

  • Hvis det ikke er noen treff, opprettes det en ny kundeoppføring.

  • Hvis det er en matchende e-postadresse:

  • Hvis det finnes et matchende telefonnummer, men en annen e-postadresse, vil kundeoppføringen i Shopify forbli uendret.

Kundelister på andre språk enn engelsk støttes ikke. Bekreft at feltene du vil importere samsvarer med eksemplene i tabellen.

Følgende tabell viser hvilke felt fra en Mailchimp-kontakt som importeres til en Shopify-kundeoppføring:

Sammenligning av kundeoppføringer i Shopify og Mailchimp for import
Felt i Shopify Felter i MailChimp Tilleggsopplysninger
Fornavn Fornavn
Etternavn Etternavn
E-post E-postadresse
Telefonnummer Telefonnummer, dersom det riktig formatert. Hvis telefonnummeret ikke er riktig formatert, legges det til som en Kundemerknad.
E-postmarkedsføring Abonnert eller Avmeldt E-postmarkedsføring settes til true for abonnerte kontakter, og settes til false for ikke-abonnerte kontakter.
Land Land, angitt i kundens adresse
Adresse Adresse, hvis det er en adresse i USA som er riktig formatert. Hvis det ikke er en amerikansk adresse eller den ikke er riktig formatert, legges den til i feltet Kundemerknad.
Kundemerknad Merknader, påmeldingstidspunkt, tidssone, fødselsdag, nettsted, adresse og telefonnummer (hvis ugyldig) Verdier fra disse feltene legges til som merknader i Kundemerknad.

Importer kontakter til Shopify

Når du eksporterer listene dine fra Mailchimp blir det lastet ned en ZIP-fil til datamaskinen din.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Importer butikk.

  2. Importer dataene dine til Shopify-siden velger du Mailchimp fra rullegardinmenyen.

  3. Klikk på Legg til fil og velg Mailchimp ZIP-eksportfilen fra datamaskinen din.

  4. Klikk på Import.

Når importen er fullført vil detaljene bli vist på sammendragsiden. Hvis noe av kundens kontaktinformasjon ble endret i importen, kan du klikke Vis kunder i KUNDER TIL GJENNOMGANG-seksjonen i importsammendraget for å redigere kontaktinformasjonen.

Slett en import til Shopify

Hvis du ønsker å slette en importert kundeliste, har du 30 dager på å gjøre dette. Hvis en importert kundeliste slettes, fjernes bare kunder som ble lagt til i den bestemte importøkten, og påvirker ikke allerede eksisterende kunder.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Importer butikk.

  2. På siden Importer data til Shopify velger du Mailchimp fra listen.

  3. Klikk på Slett import under sammendraget av importen du ønsker å fjerne.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis