Sette opp og administrere priser for produktene dine

Når du importerer produkter fra leverandører, importeres også de opprinnelige prisene til Shopify-administratoren. For å tjene på å selge disse produktene, må du øke prisene i Shopify-butikken din. Du kan angi produktpriser manuelt eller angi globale prisregler for automatisk påslag.

Den opprinnelige prisen på produktene du direktefrakter er kjent som produktkostnad. Dette er hvor mye du betaler leverandøren når du legger inn en bestilling.

For å drive en lønnsom forretning må du avgjøre hva som er totalkostnaden for produktene dine, og deretter angi påslag eller marginene for dem. Fortjenesten er forskjellen mellom pengebeløpet kunden betalte og kostnaden av produktet (beløpet du betalte leverandøren).

Strategi for prising av produktene dine

Vurder følgende aspekter når du priser produktene dine:

 • Kostnaden for produktene du selger – produktkostnader kan hjelpe deg med å avgjøre hvor mye du skal belaste for et produkt. Hvis for eksempel produktkostnad er mindre enn $ 5,00, kan du avhengig av produktkategori og -type legge til et påslag på opptil 4 eller 5 ganger og selge den for $ 20,00–25,00. Dette gir en fortjeneste på opptil $ 20,00, avhengig av frakt og andre kostnader.

 • Andre kostnader eller forretningskostnader, som markedsføringsutgifter, Shopify-abonnementet og transaksjonsavgifter – ta høyde for disse utgiftene når du angir priser for produktene. Dette er nødvendige forretningskostnader, så det er viktig at prisen i det minste dekker disse kostnadene.

 • Konkurrentenes priser for lignende produkter – å se på butikker som selger lignende produkter kan hjelpe deg med å fastslå gjennomsnittsprisen på produktene du selger, og deretter kan du angi prisene i henhold til dette.

Se Eksempel: Angi priser for en produktserie for et dyptgående eksempel på hvordan du setter opp prisene dine.

Angi produktpriser manuelt for direktefrakting

Du kan angi produktpriser manuelt i både Shopify og Oberlo. Vi anbefaler at du angir produktprisene dine i Oberlo før du importerer produkter til Shopify. Hvis du allerede har importert produktene dine til Shopify, kan du Angi produktprisene i Shopify.

Angi produktpriser i Oberlo

Når du har lagt til produkter i importlisten din, kan du angi produktpriser manuelt i Oberlo.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Importer liste.
 2. Ved siden av produktet du vil oppdatere, klikker du på Varianter-fanen.
 3. Angi prisene til variantene: - Hvis du vil endre hver variants pris individuelt, endrer du prisen for hver variant i Pris-kolonnen.
  • Hvis du vil angi samme pris for alle varianter, klikker du på Endre alle priser-rullegardinmenyen, klikker på Angi ny verdi og angir den nye prisen. Deretter klikker du på Bruk.

Endringene lagres automatisk.

Angi produktpriser i Shopify

Angi produktpriser manuelt i Shopify etter at du har importert produktene dine fra Oberlo.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Klikk på navnet til produktet du vil oppdatere.

 3. I Varianter-delen angir du prisen som du tar betalt for produktet for hver variant i Pris-kolonnen, og klikker deretter på Lagre.

Angi globale regler for prissetting

Du kan bruke regler for global prissetting for å angi priser for produktene samtidig. Du kan angi regler for global prissetting i delen Regler for global prissetting i Oberlo-innstillingene.

Legg til en regel for produktpris

Du kan angi prisen for alle produktene ved å bruke en regel for produktpris. Det finnes to typer produktprisregler:

 • Multiplikator – multipliserer leverandørens produktkostnad med tallet du angir. For eksempel vil et produkt med en produktkostnad hos leverandøren på $ 2,00 med en multiplikator på 3 bli priset til $ 6,00 i Shopify-butikken din.

 • Fast påslag – legger til et fast beløp for leverandørens produktkostnad. For eksempel: Et produkt med en produktkostnad hos leverandøren på $ 2,00 med et fast påslag på 3 er priset til $ 5,00 i Shopify-butikken din.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger og klikker deretter på Regler for global prissetting.
 2. I Produktkostnad-delen for Produktprisen din velger du en regeltype fra rullegardinlisten.
 3. Legg til et beløp for regelen for produktkostnad:
  Produktkostnad med globale regler for prissetting
 4. Klikk på Lagre innstillinger.

En regel for produktpris gjelder bare for produkter som er lagt til etter at du opprettet regelen. Hvis du vil bruke regelen på produkter i importlisten din, eller produkter som du allerede har i butikken, klikker du på Bruk prissettingsregel for eksisterende produkter.

Legg til et produkt sammenlignet med prisregelen

Du kan angi et produkt sammenlignet med prisen for å simulere produktsalg i Shopify-butikken. Hvis for eksempel leverandørkostnaden er $ 10,00 og du legger til en produktkostnadsmultiplikator på 3, vises dette produktet til $ 30. Hvis du angir mulitplikatoren for produktet sammenlignet med pris til 6, vises produktet i Shopify-butikken med en kostnadsreduksjon fra $ 60.

Produkt sammenlignet med prisregel

Den angitte verdien for Produkt sammenlignet med pris må være større enn verdien for Produktpris-innstillingen.

Bruk bare sammenligningspriser midlertidig slik at kundene dine kan se når produktene dine er på salg. La oss for eksempel anta at du vil ha et feriesalg der alt i butikken din er på 20 % rabatt. Det gjeldende påslaget til produktprisen er 3. Du kan angi at regelen for sammenligningspris skal være 3 for å vise hva prisen pleide å være, og deretter angi den nye regelen for produkter til 20 % lavere på 2.4. Etter at salget er over kan du fjerne prissammenligningen og angi produktets pris til 3 igjen.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger og klikker deretter på Regler for global prissetting.
 2. Aktiver Angi dine regler for sammenligningspris ved å klikke på veksleknappen.
 3. I produktkostnaddelen for sammenligningsprisen for produkter velger du en regeltype fra rullegardinlisten.
 4. Angi et beløp for kostnadsregelen for sammenligningspris og klikk deretter på Lagre innstillinger.

Sammenligningspris med globale regler for prissetting

En regel for produktpris gjelder bare for produkter som er lagt til etter at du opprettet regelen. Hvis du vil bruke regelen på produkter i importlisten din, eller produkter som du allerede har i butikken, klikker du på Bruk prissettingsregel for eksisterende produkter.

Avanserte prissettingsregler

Du kan bruke avanserte prissettingsregler til å angi produktpriser for ulike leverandør-kostnadsområder. Du kan bruke dette regelsettet hvis du har flere ulike produkter med ulike leverandørkostnader.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger og klikker deretter på Regler for global prissetting.
 2. Aktiver Avanserte prisregler.
 3. Angi et kostnadsintervall og klikk på Lagre innstillinger.
 1. I Påslag-delen velger du en regeltype fra rullegardinlisten.
 2. Angi et beløp for påslagene dine.
 3. Valgfritt: Aktiver Påslag for sammenligningspris for å angi en simulert salgspris.
 1. Klikk på Lagre innstillinger.

En regel for produktpris gjelder bare for produkter som er lagt til etter at du opprettet regelen. Hvis du vil bruke regelen på produkter i importlisten din, eller produkter som du allerede har i butikken, klikker du på Bruk prissettingsregel for eksisterende produkter.

Avrund prisene på produktene dine

Du kan automatisk avrunde produktprisene i Shopify-butikken. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen hvis du vil at alle prisene skal slutte på «,99».

Avrunding gjelder bare for produktpriser som angis med globale prisregler. Hvis produktkostnadene for leverandøren er $ 2,00, du har angitt den globale prisregelmultiplikatoren til 3 og du angir cent til 99, blir produktprisen satt til $ 6,99 i Shopify-butikken.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger og klikker deretter på Regler for global prissetting.
 2. Aktiver Tildeling av cent.
 3. Angi et centbeløp fra 0 til 99 og klikk deretter på Lagre innstillinger.

Du kan også avrunde prisen for regler for sammenligningspris. Regler for sammenligningspris simulerer et produktsalg i Shopify-butikken din.

Slik legger du til prisavrunding for en regel for sammenligningspris:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger og klikker deretter på Regler for global prissetting.
 2. Aktiver Angi regler for sammenligningspris.
 3. Bla for å Tilordne cent og aktiver Tilordne sammenlignet med cent.
 4. Angi et centbeløp fra 0 til 99 og klikk deretter på Lagre innstillinger.

Fremhevet «Tildel sammenlignet med cent»-felt

Deaktiver automatiske oppdateringer av pris

Hvis du har angitt priser for produktene dine manuelt, må du deaktivere automatiske oppdateringer av pris for å sikre at globale prissettingsregler ikke brukes automatisk på produktene.

Trinn:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Mine produkter.
 2. Ved siden av produktet du vil oppdatere, klikker du på Handling-rullegardinmenyen.
 3. Aktiver Forhindre automatisk oppdatering av produktpris.

Slik deaktiverer du automatiske oppdateringer for alle produkter:

 1. Fra Oberlo-kontrollpanelet klikker du på Innstillinger og blar til Automatiske oppdateringer-delen.
 2. I Når kostnader endres-delen klikker du på Gjør ingenting og deretter Lagre innstillinger.

Valutainnstillinger

Hvis butikkens valuta støttes av Oberlo, vil Oberlo vise produktpriser i både butikkens valuta og i USD på Importliste-, Mine produkter- og Varslinger-sidene. Hvis butikkens valuta ikke støttes, vil Oberlo bare vise produktprisen i USD. Produktpriser kan vises i følgende valutaer:

 • Bahamanske dollar – BSD
 • Kanadiske dollar – CAD
 • Danske kroner – DKK
 • Egyptisk pund – EGP
 • Euro – EUR
 • Gibraltarske pund – GIP
 • Japanske yen – JPY
 • Norske kroner – NOK
 • Britiske pund – GBP
 • Renminbi (kinesiske yen) – CNY
 • Surinamesiske dollar – SRD
 • Svenske kroner – SEK
 • Amerikanske dollar – USD

Oberlo gjør ingen valutakonverteringer under en produktimport. Hvis for eksempel en produktkostnad er USD 10 og du har en produktkostnadsmultiplikator på 2, importeres produktet til butikken med en verdi på 20 i butikkensvaluta. Hvis butikkens valuta er satt til EUR, vil prisen vises som EUR 20. Du kan velge hvilken valuta butikken din bruker (for eksempel USD, EUR, CAD, AUD eller JPY) i Shopify-administratoren.

Endre Shopify-valutainnstillinger:

 1. Klikk på Generelt. 3. I standarder og formater-delen bruker du rullegardinmenyen under Valuta til å velge en ny pengeenhet:
 1. Klikk på Lagre.

Hvis du endrer valutaen fra USD, må du manuelt endre produkt prisene i Shopify-administratoren (de endres ikke automatisk basert på valutakursen). For å gjøre dette må du beregne valutakursen og deretter Endre prisene manuelt fra Produkter-siden i Shopify-administratoren.

Hvis du bruker globale prissettingsregler for Oberlo, må du kanskje justere multiplikatorene i henhold til dette slik at prisene dine gjenspeiler valutakursen. Hvis for eksempel leverandørkostnaden er USD 20,00 og du legger til en produktkostnadsmultiplikator på 3, er dette produktet oppført til USD 60,00. Hvis du angir valutaen i Shopify til EUR, blir ikke valutakursen automatisk brukt på prisen. Dette betyr at produktet ditt er oppført som EUR 60,00 i stedet for USD 60,00. Med en valuta konverteringsrate på USD 1,00 for hver EUR 0,85, må du angi multiplikatoren til 0,85 x 3 = 2,55. Som et resultat av dette, hvis leverandørkostnaden er USD 20,00 og du multipliserer den med 2,55, vises produktprisen i butikken som EUR 51,00.

Eksempel: Angi priser for en produktserie

Tania er en profesjonell trommeslager som lager videoopplæring for nye trommeslagere. Hun ønsker også å teste om hun kan selge trommestikker på nettsidene sine for å se om hun kan tjene penger på nettrafikken videoene skaper. Hun finner tre typer trommestikker på Oberlo som er bra for trommeslagere for nybegynnere. Hun bestemmer seg for å teste trommestikkevirksomheten i en måned.

Hun har følgende informasjon som må vurderes:

 • Hun planlegger å selge tre type par av trommestikker: hickory, lønn og eik. Disse koster henholdsvis $ 3,50, $ 4 og $ 4,50.
 • Hun vil ha en total fortjeneste på minst $ 200 for måneden.
 • Hun forventer å selge 50 par med trommestikker.
 • Fordi hun fokuserer på markedet for nye trommeslagere, er hickorytrommestikker mer populære.
 • Hun planlegger å bruke $ 50 på markedsføringsannonser og har en markedsføringsapp for $ 5.
 • Hennes Shopify-abonnement for måneden er $ 29, og hun bruker det kostnadsfrie Oberlo-startabonnementet.
 • Leverandøren hennes tilbyr gratis frakt.

Oversikt over kostnader

Tania har kostnader hver måned uavhengig av salget. Hun pådrar seg også kostnader hver gang hun gjør et salg.

Hennes faste kostnader for måneden er:

 • Shopify-abonnement – $ 29
 • Markedsføring – $ 50
 • Markedsføringsapp – $ 5

Hennes totale faste kostnader hver måned er $ 84.

Hver gang hun gjør et salg, er det en annen kostnad som varierer basert på produktet som er bestilt. Av hennes 50 bestillinger, forventer Tania at 25 blir par av hickory-trommestikker, 20 blir lønn og 5 blir eik.

Hennes forventede variable kostnader for måneden er:

 • 25 par hickory-trommestikker på $ 3,50 per par – $ 87,50
 • 20 par lønnetrommestikker på $ 4,00 per par – $ 80,00
 • 5 par av eiketrommestikker på $ 4,50 per par – $ 22,50

Dette gir henne totalt $ 190 i variable kostnader.

Kombinert med $ 84 i faste kostnader forventer hun å ha totale kostnader på $ 274.

Oversikt over fortjeneste

Fordi Tania ønsker å tjene $ 200 denne måneden og forventer en total kostnad på $ 274 for måneden, må hun tjene $ 474 denne måneden for å nå sine mål. Tania forventer 50 salg, noe som betyr at hun må selge sine trommestikker til et gjennomsnitt på $ 9,48 for å nå sitt mål om $ 474.

Tania ønsker at hickorytrommestikker skal være det billigste for å være konkurransedyktig. Hun vil selge dem for $ 7. Dette betyr at de resterende $ 2,48 per trommestikk må legges til i lønne- og eiketrommestikker.

Hvis hun selger hickory-trommestikker til $ 7 og selger 25 av dem, så tjener hun $ 175 av målet på $ 474 og trenger bare $ 299 mer. For å tjene $ 299 fra de resterende 25 bestillingene, må lønne- og eiketrommestikker bli priset til $ 11,96.

Markedsføringsbetraktninger

En del av Tanias markedsføringskampanje er å tilby hickory-trommestikker til $ 5 til de første 5 personene som kjøper dem. Basert på hennes nåværende priser og fortjeneste, vil det redusere fortjenesten med $ 10. Hvis hun fortsatt vil nå målet, må $ 10 tjenes inn igjen i de resterende bestillingene, men hun ønsker ikke å øke prisen på hickory-trommestikker.

Tania må tjene ytterligere $ 10 på hennes 25 bestillinger av gjenværende trommestikker, noe som fører til en økning på 40 cent per bestilling og en pris på $ 12,36.

Endelige priser

Når alt er tatt i betraktning, bestemmer Tania seg for å prise produktene som følger:

 • Første 5 hickory-trommestikkepar til $ 5
 • Resterende 20 hickory-trommestikkepar til $ 7
 • 20 lønnetrommestikkepar til $ 12,36
 • 5 eiketrommestikkepar til $ 12,36

Tania vet at alt dette er basert på sine egne anslag. Etter måneden er over, må hun sannsynligvis gå tilbake til prisene og se hva som er fornuftig for den neste måneden basert på butikkens salg den første måneden.

Medregning av transaksjons- og kredittkortavgifter

Transaksjons- og kredittkortavgifter er andre variable kostnader som kan tas i betraktning. Prosessen for å avgjøre hva prisene skal være hvis du vil inkludere disse avgiftene, innebærer litt matematikk.

Generelt øker bedrifter prisen for å ta høyde for disse avgiftene bare hvis spesifikk fortjeneste må oppfylles, og de fleste forretningene inkluderer ikke dem. Men det er en kostnad du må være oppmerksom på hvis fortjenestemarginene er svært lave.

Formelen for å avgjøre prisen du trenger hvis du vil ta disse avgiftene i betraktning er: x - z(x) - b = y.

 • x vil være prisen som du ender opp med.
 • z er de kombinerte prosentavgiftene som desimaler, slik at 2,9 % vil bli skrevet som 0.029.
 • b er din kombinerte faste beløpsdel av avgiftene dine, så for en sats på 2,9 % + 30 cent, vil du legge til .3.
 • y er den opprinnelige prisen som du beregner for å dekke kostnadene uten at transaksjonsavgifter blir medregnet.

La oss si at du beregner at en pris på $ 10 vil dekke dine kostnader og fortjenesteforventninger. Hvis du har et transaksjonsgebyr på 2,9 % + 30 cent, vil formelen være x - 0,029x - 0,3 = 10, som blir $ 10,61.

Trinn:

 1. Fyll inn variablene i ligningen din: x - 0,029x - 0,3 = 10
 2. Hvis du har en verdi for b-variabelen, må du legge den til på begge sider: x - 0,029x - 0,3 + .3 = 10 + .3
 3. Løs eventuelle tillegg: x - 0,029x = 10,3
 4. På venstre side av ligningen faktoriserer du ut en x fra hver faktor: x (1-0,029) = 10,3
 5. Løs subtraksjonen i parentesene: 0,971x = 10,3
 6. Del begge sider med det som multipliseres med x: 0,971x/.971 = 10,3/.971
 7. Løs divisjonen: x = 10,61

Basert på denne beregningen må du belaste $ 10,61 for å kompensere for kredittkortavgifter for å få $ 10 i inntekt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis