Håndtering av tvister

Det hender av og til at en jobb ikke går som forventet. Disse retningslinjene kan hjelpe deg hvis du er misfornøyd med en jobb eller er bekymret for jobbresultatene.

Møte forventningene til fullførte jobber

Hvis ikke du er fornøyd med resultatet av en jobb, kan du kontakte eksperten for å snakke om hva du er misfornøyd med. Prøv å finne ut om det har oppstått en misforståelse, og forklar hvordan det ferdige arbeidet ikke oppfyller forventningene dine. Hvis dette ikke løser problemet, kan du diskutere muligheten for en refusjon med eksperten.

Få refusjon fra eksperter

Hvis du vil ha refundert beløpet du har betalt for en jobb, må du først diskutere dette med eksperten. Hvis begge godtar at du har rett til en refusjon, kan eksperten opprette en refusjonsforespørsel ved å kontakte Shopify brukerstøtte.

Rapportere dårlige erfaringer med eksperter

Det er viktig for Experts Marketplace å kunne tilby pålitelige og profesjonelle eksperter som hjelper deg å bygge opp virksomheten din. Hvis du er misfornøyd med måten en ekspert jobber eller oppfører seg på, eller du tror at eksperten kan ha brutt Shopifys Vilkår for bruk, bør du kontakte Shopify brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis