Jobbe med eksperter

Når du aksepterer et tilbud kan du jobbe med eksperten både innenfor og utenfor ekspertmarkedsplassen.

Kommunikasjon

Du bør ha alle samtaler med eksperter i Meldinger-fanen på ekspertmarkedsplassen. Dette gjør det enklere å gå tilbake til diskusjoner, og lagrer all informasjon knyttet til jobben eller et godkjent tilbud på ett sted. Hvis du har behov for å snakke med en ekspert på en annen plattform, bør du publisere et sammendrag av samtalen i ekspertmarkedsplassen slik at den spores.

Gi eksperter tilgang til butikken

Hvis en ekspert trenger tilgang til butikken din, bør du be dem om å bruke en samarbeidskonto. Dette lar deg styre hvilke deler av Shopify-administrator eksperten har tilgang til. Samarbeidskontoer teller heller ikke mot butikkens personalgrense.

Gi tilbakemeldinger til eksperter

Når du har definert jobbens omfang og godtar et tilbud, bør du be eksperten om oppdateringer og gi en tilbakemelding. Dette sikrer at begge er enige om jobbdetaljene, og forhindrer misforståelser.

Neste steg

Når eksperten er ferdig med arbeidet med butikken din, kan du markere jobben som fullført og betale ekspertens faktura.

Hvis du ikke er fornøyd med arbeidet eksperten har gjort, kan du se Håndtering av tvister.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis