Jobbe med eksperter

Når du aksepterer et tilbud kan du jobbe med eksperten både innenfor og utenfor ekspertmarkedsplassen.

Kommunikasjon

Du bør holde alle samtaler med eksperter i meldingene dine på ekspertmarkedsplassen. Dette gjør det enklere å gå tilbake til diskusjoner, og lagrer all informasjon knyttet til jobben din eller aksepterte tilbud på ett sted. Hvis du må snakke med en ekspert med en annen plattform, bør du publisere et sammendrag av samtalen på ekspertmarkedsplassen slik at den spores.

Gi ekspertene tilgang til butikken din

Hvis en ekspert trenger tilgang til butikken din, bør du be dem om å bruke en samarbeidskonto. Dette lar deg styre hvilke deler av Shopify-administrator eksperten har tilgang til. Samarbeidskontoer teller heller ikke mot butikkens personalgrense.

Gi tilbakemelding til eksperter

Når du har definert jobbens omfang og godtar et tilbud, bør du be eksperten om oppdateringer og gi en tilbakemelding. Dette sikrer at begge er enige om jobbdetaljene, og forhindrer misforståelser.

Neste steg

Når eksperten er ferdig med arbeidet med butikken din, kan du markere jobben som fullført og betale ekspertens faktura.

Hvis du ikke er fornøyd med arbeidet eksperten har gjort, kan du se Håndtering av tvister.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis