Administrere Shopify Balance-kort

Shopify Balance-kortet er en enkel måte å håndtere kostnadene ved å drive virksomheten på. Når du konfigurerer Shopify Balance-kontoen aktiveres det virtuelle kortet automatisk. Hvis du har konfigurert flere kontoer for Balance kan du bare få et kort til hovedkontoen.

Shopify belaster ingen gebyrer for bruk av Balance-kortet, men gebyrer fra minibankleverandøren kan påløpe. Du finner mer informasjon om gebyrer i vilkår for bruk.

Sette opp et fysisk Shopify Balance-kort

Når du oppretter en Shopify Balance-konto, aktiveres det virtuelle kortet automatisk. Hvis du ønsker et fysisk kort kan du be om det fra Shopify.

Bestill et fysisk Shopify Balance-kort

Du kan be om et fysisk kort til Shopify Balance-kontoen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på Bestill et fysisk kort.

 4. Valgfritt: Tilpass Balance-kortet ditt ved å legge til bedriftsnavnet.

 1. Angi eller bekreft fraktinformasjonen din, og klikk på Bestill kort.

Når du har bestilt et fysisk kort, finner du leveringsstatus og estimert leveringsdato for kortet ved å gå til Økonomi > Balance, velge hovedkontoen og deretter klikke på det fysiske kortet under Dine Balance-kort.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Bestill et fysisk Shopify Balance-kort som ikke er levert på nytt

Hvis du har bedt om et fysisk kort for Shopify Balance-kontoen og det er et problem med levering av kortet kan du bestille et nytt kort.

Før du ber om et nytt kort bør du kontrollere kortets leveringsstatus og estimerte leveringsdato ved å gå til Økonomi > Balance, velge hovedkonto og deretter klikke på det fysiske kortet under Dine Balance-kort. Kontroller at leveringsdetaljene stemmer når du ber om et nytt kort.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på det fysiske kortet under Dine Balance-kort.

 4. Klikk på Avbryt og erstatt eller Bestill et nytt kort.

 5. Velg Kortet er ikke mottatt, og klikk deretter på Neste.

Kortet som ikke er levert kanselleres, og et nytt kort sendes til deg.

Aktiver et fysisk Shopify Balance-kort

Når du har mottatt Shopify Balance-kortet i posten må det aktiveres før du kan bruke det. For å starte prosessen kan du skanne QR-koden på pakken eller gå til Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på Aktiver fysisk kort under Dine Balance-kort.

 4. Angi de siste fire sifrene på Shopify Balance-kortet og klikk på Neste.

 5. Angi en firesifret personlig identifikasjonskode (PIN) for Shopify Balance-kortet, og klikk på Neste.

 6. Angi PIN-koden på nytt, og klikk på Bekreft.

 7. Angi bekreftelseskoden du mottar som en tekstmelding, og klikk på Aktiver. Hvis du ikke mottar en tekstmelding med koden, klikker du på Send kode på nytt.

Administrere et Shopify Balance-kort

Du kan se kortdetaljer for Shopify Balance-kort, låse kortene, tilbakestille PIN-koden med mer ved å gå til Økonomi > Balance og klikke på det virtuelle eller fysiske kortet.

Vis kortinformasjon

Du kan vise opplysninger om virtuelle eller fysiske kort, som kortnummer eller kortholderinformasjon.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Koble Shopify Balance-kortet til en Apple- eller Google-lommebok

Du kan legge til et virtuelt eller fysisk Shopify Balance-kort i Apple Wallet eller Google Pay.

Erstatt Shopify Balance-kortet

Hvis du bestiller et erstatningskort blir det gjeldende Shopify Balance-kortet kansellert. Det nye Shopify Balance-kortet sendes innen åtte virkedager, og sendes med vanlig post.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på det fysiske Balance-kortet under Dine Balance-kort.

 4. Klikk på Mer, og klikk deretter på Avbryt og erstatt.

 5. Velg en grunn til kansellering og erstatning av Shopify Balance-kortet og klikk på Neste.

 6. Se over leveringsadressen for å sikre at den stemmer, og klikk på Bekreft og erstatt kort. Hvis du må oppdatere adressen klikker du Rediger, redigerer adressen og klikker på Bekreft og erstatt kort.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Tilbakestill PIN-koden for Shopify Balance-kortet

Du kan tilbakestille PIN-koden på kortet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på kortet du vil tilbakestille PIN-koden for under Dine Balance-kort.

 4. Klikk på Mer, og klikk deretter på Tilbakestill PIN-kode.

 5. Angi en firesifret PIN-kode og klikk på Neste.

 6. Angi PIN-koden på nytt, og klikk på Bekreft.

 7. Angi bekreftelseskoden du har fått på SMS, og klikk på Tilbakestill PIN-kode.

Lås Shopify Balance-kortet

Hvis Shopify Balance-kortet ditt er tapt eller stjålet, må du låse det slik at ingen andre kan bruke det.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Du kan låse opp Shopify Balance-kortet igjen ved å klikke på Lås opp kort, og deretter klikke på Lås opp kort igjen på Shopify Balance-kortsiden i Shopify-administrator.

Bestride en belastning

Du kan bestride en belastning på Shopify Balance-kortet ditt av følgende årsaker:

 • falsk
 • ikke mottatt
 • dupliser
 • varen er ikke som beskrevet
 • tjenesten er ikke som beskrevet
 • kansellert
 • andre årsaker

Kontakt brukerstøtte for å bestride en belastning på Shopify Balance-kortet ditt. Når du snakker med brukerstøtte, bør du oppgi så mye dokumentasjon og informasjon som mulig.

Hvis du taper tvisten, kan du kontakte brukerstøtte for å få mer informasjon.

Oppdatere kortholderopplysningene

Du kan oppdatere kortholderopplysninger for Shopify Balance, inkludert fakturaadresse og telefonnummer, på Shopify Balance-kontosiden.

Hvis du har et fysisk kort i tillegg til et virtuelt vil alle endringer gjelde for begge kortene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg hovedkontoen.

 3. Klikk på det virtuelle eller fysiske kortet under Dine Balance-kort.

 4. Klikk på Vis opplysninger om kortholder.

 5. Klikk på Rediger for å endre fakturaadresse eller mobiltelefonnummer.

Angi Shopify Balance-kortet som primær betalingsmåte

Du kan bruke det virtuelle eller fysiske Shopify Balance-kortet til å betale Shopify-fakturaen og for kjøp. Hvis du bruker det virtuelle Shopify Balance-kortet trenger du ikke oppgi noen kortopplysninger. Velg i stedet det virtuelle Shopify Balance-kortet som din foretrukne betalingsmåte.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Fakturering.

 2. Klikk -knappen ved siden av betalingsmåten du vil endre og klikk deretter Erstatt.

 3. Angi den nødvendige informasjonen.

 4. Klikk på Erstatt kredittkort.

Tilgjengelige Visa-fordeler med Shopify Balance-kortet

Shopify Balance-kortet gir deg tilgang til følgende Visa-kortfordeler:

 • Bilutleiedekning for skade grunnet kollisjon eller tyveri
 • Veihjelp
 • Hjelpetjeneste for reiser og nødstilfeller
 • Tjeneste for henvendelser fra kortholder
 • Tjeneste for nødkort og nødkontanter
 • Rapportering av tapt eller stjålet kort

Finn ut mer om Visa-fordeler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis