Shopify Balance-belønninger

Shopify Balance-belønning for årlig prosentvis avkastning (APY)

Basert på hvor mye penger du har på Shopify Balance-kontoen, tjener du månedlige belønninger basert på en årlig prosentvis avkastning (APY).

Alle Shopify Balance-kontoer er berettiget til å motta APY-belønninger underlagt Shopify Balances vilkår for bruk og Shopify Balances vilkår for prosentbelønninger. For å motta APY-belønningen, må Shopify-kontoen og Shopify Balance-kontoen være åpen og ivareta alle formelle forhold.

APY-belønningsbeløpet for Shopify Balance-kontoen påløper daglig ved hjelp av utgående saldo og gjeldende APY-sats. Belønningen utbetales månedlig til Shopify Balance kontoen din. APY-satsen er variabel, og kan endres uten varsel. Du finner den gjeldende APY-satsen i Shopify-administrator.

APY-belønningen blir satt inn på Shopify Balance-kontoen din den 5. måneden etter. Hvis den 5. kommer i en helg eller høytid, blir APY-belønningen satt inn neste virkedag. Belønningen utbetales kun i hele cent med minimum 0,01 USD.

Når du har kreditert Shopify Balance-kontoen, legges APY-belønningen sammen på månedlig basis, forutsatt at betalingen av APY-belønningen ikke trekkes tilbake. Utbetalingsdatoen kan endres etter Shopifys vurdering.

Eksempler på APY-beregninger

Gå gjennom følgende eksempler for å forstå hvordan APY beregnes, og hvordan den påvirkes av ulike situasjoner.

Beregning av APY-belønningsbeløpet

For eksempel åpnes en ny Shopify Balance-konto den 1. juni, og det blir satt inn 10 000,00 USD. Innskuddet blir værende på Shopify Balance-kontoen hele juni måned, uten ytterligere innskudd eller uttak.

I tillegg vil Shopifys APY-pris fortsatt være 5 %.

Den 5. juli kommer APY-belønningen inn på Shopify Balance-kontoen for pengene som holdes i juni måned, basert på den forholdsmessige APY-satsen. APY-satsen er en årlig sats, og hver dag representerer en liten del av den prisen. Denne lille delen kalles den forholdsmessige APY-satsen.

 • Belønning = dager i måneden (30) x daglig utgående saldo (10 000,00 USD) x forholdsmessig APY-sats (0,0134 %)
 • Belønning = 30 x 10 000,00 x 0,000134
 • Belønning = 40,20 USD

Etter at APY-belønningen blir satt inn på Shopify Balance-kontoen den 5. juli, vil beløpet på kontoen være 10 040,20 USD.

APY-belønningssammenligning og endring av APY-pris

I eksempelet ovenfor tjente Shopify Balance-kontoen 40,20 USD i løpet av juni måned fra første saldo på 10 000,00 USD på grunn av 5 % APY-belønningen. Hvis vi fortsetter med dette eksempelet, som starter 5. juli, øker Shopifys APY-sats til 5,5 %. Det er ingen nye innskudd eller uttak.

Tatt i betrakting vil Shopify Balance-kontoen få følgende APY den 5. august:

Fra 1.–4. juli hadde Shopify Balance-kontoen fortsatt 10 000,00 USD (fordi APY-belønningen blir satt inn den 5. måneden den følgende måneden), og APY-satsen fortsatt var 5 %.

 • Belønning = dager (4) x daglig utgående saldo (10 000,00) x forholdsmessig APY-sats (0,0134 %)
 • Belønning = 5,36 USD

Fra 5.–31. juli har Shopify Balance-kontoens saldo økt til 10 040,20 USD på grunn av APY-belønningen. I tillegg økte APY-satsen fra 5 % til 5,5 %.

 • Belønning = dager (31-4) x daglig utgående saldo (10 040,20) x forholdsmessig APY-sats (0,0147 %)
 • Belønning = 27 x 10 040,20 x 0,000147
 • Belønning = 39,85 USD

Det totale beløpet for APY-belønningen i juli er 45,21 USD (5,36 USD + 39,85 USD)

Beregning av APY-belønningsbeløpet etter et innskudd

Hvis vi fortsetter med eksempelet ovenfor kommer det et nytt innskudd på Shopify Balance-kontoen 20 000,00 USD den 1. august. Ingen ytterligere innskudd eller uttak skjer i august. Shopifys APY-pris forblir på 5,5 %.

Det betyr at fra og med 1. august har Shopify Balance-kontoen en saldo på 30 040,20 USD (10 040,20 USD + 20 000,00 USD).

Et eksempel som ligner det ovenfor:

Fra 1.–4. august hadde Shopify Balance-kontoen en saldo på 30 040,20 USD, og APY-satsen var 5,5 %.

 • Belønning = dager (4) x daglig utgående saldo (30 040,20) x forholdsmessig APY-sats (0,0147 %)
 • Belønning = 17,66 USD

Fra 5.–31. august hadde Shopify Balance-kontosaldoen økt til 30 085,41 USD på grunn av APY-belønningen fra juli (30 040,20 USD + 45,21 USD). APY-satsen var 5,5 %.

 • Belønning = dager (31-4) x daglig utgående saldo (30 085,41) x forholdsmessig APY-sats (0,0147 %)
 • Belønning = 27 x 30 085,41 x 0,000147
 • Belønning = 119,41 USD

Det totale APY-belønningsbeløpet for august er 137,07 USD (17,66 USD + 119,41 USD)

Fra 1. juni til 31. august har Shopify Balance-kontoen fått 222,48 USD i APY-belønninger.

Finn den gjeldende APY-satsen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.
 2. Den gjeldende APY-satsen finner du på Cashflow-innsiktskortet.

Penger tilbake med Shopify Balance

Med Shopify Balance-kontoen kan du få en rekke belønninger for berettigede kjøp med Shopify Balance-kortet ditt. Alle gjeldende belønninger står oppført på Shopify Balance-belønningsside i Shopify-administrator.

Når du gjør berettigede kjøp fra Shopify med Shopify Balance-kortet overføres en prosentandel av kjøpsprisen til Shopify Balance-kontoen din, opp til maksimalt 2000 USD per år. Innskuddet inkluderer ikke penger tilbake fra Shopify-partnere. Penger tilbake overføres til Shopify Balance-kontoen din på månedlig basis. Denne årlige grensen på 2000 USD tilbakestilles 1. januar, uavhengig av hvor mye penger tilbake du har tjent i det foregående året. Grensen overføres ikke til det nye året.

For å kunne motta penger tilbake må du ha Shopify Balance-kortet angitt som primær betalingsmåte.

Berettigede transaksjoner inkluderer følgende:

Kvalifiserte tilbakebetalingstransaksjoner i Shopify Balance.
Transaksjonstype Prosentandel av tilbakebetalinger
Shopify Shipping-kjøp 2 %
Shopify Email 2 %
Markedsførings- og annonsekampanjer hos Google, Facebook, Instagram, Pinterest og Tiktok 2 %
Apper fra Shopify App Store 2 %
Temaer fra temabutikken 2 %
Egendefinerte domener kjøpt gjennom Shopify 2 %
Markedsføringsannonsekampanjer med Snapchat 10 %

Shopify Partner-tilbud

Tredjepartspartnerne våre tilbyr snart et bredt utvalg belønninger. Partnerbelønninger må proaktivt innløses for å kunne benytte seg av tilbudene.

For øyeblikket tilbyr Apple penger tilbake på utvalgt maskinvare. Du kan finne ut mer på vår belønningsside.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis