Administrere selgere

Selgere konfigurerer ikke kontoer i Shopify Bill Pay. I stedet legger du til selgerens opplysninger i din egen Shopify Bill Pay-konto, og kan administrere deres innstillinger og opplysninger i selgerprofilen deres.

En selger kan ikke ha både innenlands og internasjonale leveringsmåter i én selgerprofil. Du må i stedet konfigurere to selgerkontoer, én for innenlandsbetalinger og én for internasjonale betalinger.

Opprett en selgerprofil

Når du betaler en faktura med Shopify Bill Pay, opprettes det automatisk en selgerkonto dersom selgeren ikke allerede har en selgerprofil i Shopify Bill Pay-kontoen. Du kan også opprette selgerprofiler manuelt før du betaler en faktura.

Hvis du kobler Shopify Bill Pay-kontoen til en QuickBooks Online-konto, opprettes selgerprofiler for selgere med ubetalte fakturaer automatisk når kontoene synkroniseres.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Selgere.
 3. Klikk på Legg til selger.
 4. Angi selgerens opplysninger, og klikk deretter på Lagre.
 5. Velg en leveringsmåte.
 6. Oppgi detaljer, og klikk deretter på Lagre opplysninger.
 7. Valgfritt: Legg til ytterligere leveringsmåter:
  1. Klikk på Legg til leveringsmåte.
  2. Velg en leveringsmåte.
  3. Oppgi detaljer, og klikk deretter på Lagre opplysninger.

Rediger en selgers profil eller leveringsmåte

Du kan ikke slette leveringsmåte for en selger. Hvis du har synkronisert QuickBooks Online med Shopify Bill Pay-kontoen vil redigeringer du gjør i selgere i Shopify Bill Pay synkroniseres til QuickBooks-kontoen.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer selgere.
 3. Klikk på selgeren.
 4. Klikk på Rediger ved siden av opplysningene eller leveringsmåten du vil redigere.
 5. Rediger opplysningene, og klikk deretter på Lagre opplysninger.

Slette en selger

Hvis en selger har planlagte fakturabetalinger, kan du ikke slette profilen deres. Slett eventuelle kommende fakturabetalinger for selgeren før du sletter selgerprofilen.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Selgere.
 3. Klikk på selgeren.
 4. Klikk på Slett selger, og klikk deretter på Slett selger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis