Forskutteringssummer fra Shopify Capital for forhandlere i Storbritannia

Shopify Capital tilbyr forskutteringssummer i Storbritannia. En forskutteringssum er et engangsbeløp du kan søke om å motta mot en fast avgift. Du betaler en prosentandel av det daglige salget til Shopify Capital inntil totalbeløpet er betalt. Totalsummen som skal overføres og overføringsgebyret avhenger av risikoprofilen din.

Shopify Capital kan for eksempel gi deg et forskudd på 5000 GBP mot 5650 GBP tilbakebetalt fra butikkens daglige salg. Du mottar 5000 GBP på bedriftskontoen din, og Shopify Capital mottar 10 % av butikkens daglige bruttosalg inntil totalbeløpet på 5650 GBP er tilbakebetalt. Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale gjenstående saldo i et engangsoppgjør.

Det er ingen tidsfrist for tilbakebetaling av totalbeløpet til Shopify Capital. Det daglige beløpet som overføres avgjøres av butikkens daglige salg, fordi overføringsgebyret er en prosentandel av butikkens daglige salg. Overføringsgebyret trekkes automatisk fra bedriftens bankkonto.

Hvis butikken er berettiget til å søke om en forskutteringssum mottar du en e-postmelding fra Shopify Capital og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Du kan også sjekke kvalifisering direkte fra Capital-siden i Shopify-administrator.

Be om en forskutteringssum

Hvis du er berettiget til å søke om en forskutteringssum kan du se finansieringsalternativene dine og be om en forskutteringssum direkte på Kapitaltilbud-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kapital og klikker på Tilbud.

 2. Sammenlign vilkårene for de ulike finansieringsalternativene på Capital-siden, og klikk deretter på Forespør under alternativet du ønsker.

 • Vilkårene for hvert alternative inkluderer beløpet som mottas, totalbeløpet som skal overføres til Shopify Capital, og overføringsgebyret som vil trekkes fra det daglige salget og overføres til Shopify Capital.
 1. Gå gjennom bank- og kontoopplysninger, og klikk deretter på Bekreft bedriftsdetaljer og Bekreft og fortsett. Hvis du trenger å oppdatere denne informasjonen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

 2. Klikk på Bekreft og sett opp direkte debitering.

 3. Les kjøpsavtalen nøye. Hvis du samtykker til vilkårene og betingelsene klikker du Godta vilkår.

Behandling av søknader om kontantforskudd behandles vanligvis på én til fem virkedager. Du kan se status for forespørselen din på Capital-siden i Shopify-administrator.

Hvis søknaden din blir godkjent vil forskutteringssummen settes inn på bedriftens bankkonto innen to virkedager.

Tilbakebetal den gjenstående saldoen

Når du har overført mer enn 25 % av totalbeløpet som skal overføres, har du muligheten til å overføre gjenstående saldo med et engangsbeløp. Kontoen som betalingen trekkes fra er den samme som den som er knyttet til Shopify-kontoen din. Muligheten til å betale gjenstående saldo blir først tilgjengelig når du har overført minst 25 % av totalbeløpet som skal overføres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.

 2. Klikk på Overfør balanse.

 3. I forespørselsmeldingen må du gå gjennom balansen som skal overføres. Hvis du er sikker på at du vil overføre den gjenværende balansen i sin helhet, markerer du bekreftelsesboksen og klikker på Overfør balanse.

Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige overføringer settes på pause under behandlingsperioden.

Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Be om en ny forskutteringssum

Når du har mottatt en forskutteringssum, kan det være at du ønsker å be om en ny forskutteringssum for ytterligere økonomisk støtte.

Hvis du er berettiget til å søke om en ny forskutteringssum, vises nye finansieringsalternativer på Kapitaltilbud-siden i Shopify-administrator.

Følg med på betalinger for forskutteringssum

Etter å ha mottatt forskutteringssummen kan du spore den gjenstående saldoen i tilbakebetalingsbeløpet, eller overføringen, i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Capital.

Fra Kapital-siden kan du se:

 • den gjenstående saldoen.
 • beløpet du har betalt, hvilken prosentandel av totalen som er betalt, og overføringshistorikken.

Du kan se salgsinntektene for hver enkelt dag i Totalomsetning-kolonnen i seksjonen for overføringshistorikk. Du kan se hvor mye som er betalt til Shopify Capital i Beløp-kolonnen.

Forstå overføringer

For hver dag du har salgsinntekter blir en fast prosentandel (overføringsgebyret) beregnet mot bruttobeløpet fra salgene for å beregne overføringen. På dager med mye salg er overføringen større, og på dager med lavere salg er overføringen mindre. Overføringene fortsetter inntil Shopify Capital har mottatt hele det avtalte beløpet fra fremtidige salgsinntekter (totalbeløpet som skal overføres). Hver overføring trekkes automatisk fra bankkontoen din og overføres til Shopify.

For å kunne beregne overføringen, omfatter butikkens daglige salgsinntekt hver bestilling som er blitt merket som betalt den dagen, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert.

Denne tabellen viser et eksempel på fem dager med overføringer for en forhandler som har solgt 15 000 GBP av deres fremtidige salgsinntekter til Shopify Capital, med et overføringsgebyr på 10 %:

Eksempel på overføringer
Dag Daglig inntekt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14 990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14 975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14 962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14,945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14 934,50 GBP

Ekskludere testbestillinger fra overføringer

Når overføringen beregnes er testbestillinger som legges inn når Shopify Payments er i testmodus de eneste bestillingene som ikke inkluderes i butikkens daglige salg. Hvis testmodus ikke var aktivt når en bestilling legges inn, blir bestillingen inkludert i butikkens salgsinntekter når dagens overføring beregnes.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis