Forskutteringssummer fra Shopify Capital for forhandlere i USA

Shopify Capital tilbyr forskutteringssummer i USA. En forskutteringssum er et engangsbeløp du kan søke om å motta mot en fast avgift. Du betaler en prosentandel av det daglige salget til Shopify Capital inntil totalbeløpet er betalt. Totalsummen som skal overføres og overføringsgebyret avhenger av risikoprofilen din.

Shopify Capital kan for eksempel gi deg et forskudd på 2 000 000 USD, mot 2 260 000 USD tilbakebetalt fra butikkens fremtidige salg, med et overføringsgebyr på 10 %. Beløpet på 2 000 000 USD som du mottar overføres til bedriftens bankkonto, og Shopify Capital mottar 10 % av butikkens daglige bruttosalg inntil hele beløpet på 2 260 000 USD er tilbakebetalt. Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale gjenstående saldo i et engangsoppgjør.

Det er ingen tidsfrist for tilbakebetaling av totalbeløpet til Shopify Capital. Det daglige beløpet som overføres avgjøres av butikkens daglige salg, fordi overføringsgebyret er en prosentandel av butikkens daglige salg. Overføringsgebyret trekkes automatisk fra bedriftens bankkonto.

Hvis butikken er berettiget til å søke om en forskutteringssum mottar du en e-postmelding fra Shopify Capital og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Du kan også sjekke kvalifisering direkte fra Capital-siden i Shopify-administrator.

Be om en forskutteringssum

Du kan se finansieringsalternativene dine og forespørre en forskutteringssum for forhandlere direkte fra Kapital-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.

 2. Finn kvalifiseringsmeldingen fra Shopify Capital og klikk på Vis finansieringstilbud.

 3. Sammenlign vilkårene for de ulike finansieringsalternativene på Capital-siden, og klikk deretter på Forespør under alternativet du ønsker.

 • Vilkårene for hvert alternative inkluderer beløpet som mottas, totalbeløpet som skal overføres til Shopify Capital, og overføringsgebyret som vil trekkes fra det daglige salget og overføres til Shopify Capital.
 1. I Gjennomgå og godta vilkår-dialogboksen må du se nøye gjennom Vilkår og betingelser-seksjonen og klikke på Shopify Capital-avtale for å åpne den i en annet nettleserfane.

 2. Gå nøye gjennom vilkårene i Shopify Capital-avtalen og avtalen om forhåndsgodkjent debitering. Hvis du godtar vilkårene kan du gå tilbake til Gjennomgå og godta vilkår-dialogboksen og klikke på Godta vilkår.

Forespørselen din gjennomgås av Shopify Capital og du får vite om du har blitt godkjent innen 2–5 virkedager. Hvis du blir godkjent blir forskutteringssummen overført til bedriftens bankkonto.

To dager etter at du har mottatt forskutteringssummen begynner Shopify Capital å trekke overføringsgebyret fra bedriftens bankkonto basert på de daglige salgsinntektene.

Følg med på betalinger for forskutteringssum

Etter å ha mottatt forskutteringssummen kan du spore den gjenstående saldoen i tilbakebetalingsbeløpet, eller overføringen, i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Capital.

Fra Kapital-siden kan du se:

 • den gjenstående saldoen.
 • beløpet du har betalt, hvilken prosentandel av totalen som er betalt, og overføringshistorikken.

Du kan se salgsinntektene for hver enkelt dag i Totalomsetning-kolonnen i seksjonen for overføringshistorikk. Du kan se hvor mye som er betalt til Shopify Capital i Beløp-kolonnen.

Tilbakebetal den gjenstående saldoen

Når du har overført mer enn 25 % av totalbeløpet som skal overføres, har du muligheten til å overføre gjenstående saldo med et engangsbeløp. Kontoen som betalingen trekkes fra er den samme som den som er knyttet til Shopify-kontoen din. Muligheten til å betale gjenstående saldo blir først tilgjengelig når du har overført minst 25 % av totalbeløpet som skal overføres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.

 2. Klikk på Overfør balanse.

 3. I forespørselsmeldingen må du gå gjennom balansen som skal overføres. Hvis du er sikker på at du vil overføre den gjenværende balansen i sin helhet, markerer du bekreftelsesboksen og klikker på Overfør balanse.

Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige overføringer settes på pause under behandlingsperioden.

Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Forstå overføringer

For hver dag du har salgsinntekter blir en fast prosentandel (overføringsgebyret) beregnet mot bruttobeløpet fra salgene for å beregne overføringen. På dager med mye salg er overføringen større, og på dager med lavere salg er overføringen mindre. Overføringene fortsetter inntil Shopify Capital har mottatt hele det avtalte beløpet fra fremtidige salgsinntekter (totalbeløpet som skal overføres). Hver overføring trekkes automatisk fra bankkontoen din og overføres til Shopify.

For å kunne beregne overføringen, omfatter butikkens daglige salgsinntekt hver bestilling som er blitt merket som betalt den dagen, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert.

Denne tabellen viser et eksempel på overføring over fem dager for en kjøpmann som har solgt den fremtidige salgsinntekten til Shopify Capital til en verdi av $ 15 000, med en overføringsrate på 10 %.

Eksempel på overføringer
Dag Daglig inntekt Shopify Capitals andel Saldo
1 150 000 USD 15 000 USD 1 998 500 USD
2 225 000 USD 22 500 USD 1 976 000 USD
3 187 500 USD 18 750 USD 1 957 250 USD
4 262 500 USD 26 250 USD 1 931 000 USD
5 157 500 USD 15 750 USD 1 915 250 USD

Ekskludere testbestillinger fra overføringer

Når overføringen beregnes er testbestillinger som legges inn når Shopify Payments er i testmodus de eneste bestillingene som ikke inkluderes i butikkens daglige salg. Hvis testmodus ikke var aktivt når en bestilling legges inn, blir bestillingen inkludert i butikkens salgsinntekter når dagens overføring beregnes.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis