Samtaleberegninger

Samtaleberegninger gir data om interaksjonene dine med kunder som bruker nettbutikkchat eller Apple Business Chat i instrumentbordet for Shopify Inbox.

Forstå samtaleberegninger

Shopify Inbox sporer følgende data for nettbutikkchat og Apple Business Chat, og sammenligner dem mot de forrige 30 dagene:

  • Nye samtaler: antall nye samtaler startet innenfor datointervallet.
  • Samtaler med et svar: antall samtaler svart på innenfor datointervallet.
  • Første svartid: median-svartiden for nye samtaler innenfor datointervallet.
  • Samtaler med salg: antallet samtaler som førte til salg innenfor syv dager.

Disse beregningene oppdateres automatisk hver 48. time.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis