Inbox-varslinger

Når en kunde starter en samtale i nettbutikken eller svarer i en eksisterende samtale, kan du bli varslet om meldingen gjennom skrivebordsvarsler og varselsmerker. Skrivebordsvarsler vises i nettleseren for å varsle deg om en ny melding. Varselsmerker vises når det er uleste meldinger.

Skrivebordsvarsler må aktiveres for at du skal motta samtalevarsler i sanntid. Du må ikke gjøre noe for å se varselsmerker.

Skrivebordsvarsler

Når Shopify Inbox-klienten er åpen og skrivebordsvarsler er aktivert, vil du høre en varslingslyd, og en virtuell indikator vises i Inbox-nettleserfanen når det kommer en ny melding.

Aktiver skrivebordsvarsler i Shopify Inbox

For å motta skrivebordsvarsler på datamaskinen klikker du på «Tillat» når nettleseren spør om du vil tillate skrivebordsvarsler fra Shopify Inbox. Spørsmålet i nettleseren vises første gang du logger på Shopify Inbox. Hvis du går glipp av eller lukker boksen med spørsmålet, kan du når som helst åpne innstillingene for skrivebordsvarsler i Shopify Inbox ved å klikke på navnet ditt på Shopify Inbox og deretter klikke på Varsler. Følg instruksjonene for ditt nettleseroppsett for å motta skrivebordsvarsler fra Shopify Inbox.

Forespørsel om skrivebordsvarsler i Shopify Inbox

Tillat at Shopify Inbox kan vise skrivebordsvarsler

Aktiver mobilvarsler

Varsler om nye meldinger varierer avhengig av hvilken enhet du bruker. Varslingsinnstillingene finner du i enhetsinnstillingene, ikke i Shopify Inbox-appen.

Steg:

Varslingsmerker

Merker for nye meldinger vises på to steder i Shopify-administrator:

  • På siden Inbox-oversikt
  • I sidepanelet i Shopify-administrator

Varsel om ny chatmelding i nettbutikken for Shopify-administrator
Varsel om ny chatmelding i nettbutikken for Shopify-administrator

Disse varslene har ingen tilknyttet lyd. For å fjerne varslene kan du lese meldingene i Shopify Inbox.

E-postvarsler

Hvis et skrivebordsvarsel ikke blir levert når en ny melding sendes, enten fordi du er logget ut av Shopify eller fordi varsler er deaktivert, sendes et varsel til alle personalmedlemmer med Inbox-tillatelser.

Påminnelser om mobilvarsler

Hvis du mottar et mobilvarsel om en samtale du ikke kan svare på umiddelbart, kan du velge å slumre varselet. Et slumret varsel vises på nytt på valgt tidspunkt, og du kan da svare på meldingen, lukke varselet eller slumre det på nytt for å få en ny påminnelse. Hvis du velger å ikke slumre varselet sendes det automatisk en påminnelse etter 15 minutter med mindre meldingen har fått et svar.

Alle angitte påminnelser kanselleres hvis meldingen åpnes i Shopify Inbox-appen. Slumring av et varsel setter ikke andre Shopify- eller Shopify Inbox-varsler på pause, du og personalet mottar fortsatt andre nye varsler.

Steg:

  1. På iOS-enheten trykker du lenge på varselet for å åpne rullegardinvinduet med handlinger.
  2. Trykk på knappen for den tidsperioden du vil slumre varselet i: 30 minutter, tre timer eller seks timer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis