Vanlige spørsmål om nettbutikk

Vanlige spørsmål for Inbox lar deg opprette automatiske svar på vanlige spørsmål i nettbutikkchat. En liste med spørsmål vises til kunden når de klikker på chatteknappen i nettbutikken, og det tilhørende svaret vises når kunden velger et vanlig spørsmål.

Du kan åpne kundens økt i instrumentbordet på shopifyinbox.com for å finne ut hvilke vanlige spørsmål kunden klikket på, og hvilket svar som ble sendt. Disse interaksjonene vises ikke som nye samtaler, og sender ikke et push-varsel til telefonen eller datamaskinen din. Hvis en kunden stiller et spørsmål ut over alternativene for vanlige spørsmål i chatten, blir du varslet om den nye henvendelsen i instrumentbordet på shopifyinbox.com.

Vanlige spørsmål i Chat

Når en kunde klikker på chatknappen åpnes en samtale i nettleseren. Nettbutikkchatten viser velkomstmeldingen din, og gir kunden en liste over vanlige emner de kan velge blant. Disse vanlige emnene opprettes av deg, med unntak av bestillingsstatus, som er inkludert som standard.

Du kan opprette så mange vanlige spørsmål som du ønsker, men kun 4 vanlige spørsmål (i tillegg til bestillingsstatus) kan være aktive av gangen. Andre vanlige spørsmål lagres i listen over inaktive vanlige spørsmål i Shopify Chat, og kan byttes inn eller ut når som helst. «Kan jeg få en oppdatering på bestillingsstatusen min?» vises alltid som et alternativ for kunden, og teller ikke med i de fire aktive vanlige spørsmålene.

Tilpass vanlige spørsmål i Chat

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Shopify Inbox > Lagrede svar > Vanlige spørsmål.

 2. Klikk på Opprett vanlig spørsmål.

 3. Angi spørsmålet du vil inkludere blant de vanlige spørsmålene i Tittel-feltet. Det er en grense på 60 tegn for dette feltet.

 4. Skriv inn ditt Svar på spørsmålet. Dette vil være svaret kunden ser etter å ha klikket på spørsmålet.

 5. Angi statusen for vanlige spørsmål til Aktiv eller Inaktiv. Hvis du allerede har fire aktive vanlige spørsmål, kan du ikke sette det nye spørsmålet til Aktivt. Spørsmålet vil bli lagret i listen over inaktive vanlige spørsmål.

 6. Klikk på Lagre.

Forhåndsvisning av vanlige spørsmål

Du kan forhåndsvise hvordan vanlige spørsmål for nettchat ser ut fra visningen med liste over spørsmål, og fra samtalevisningen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Shopify Inbox > Lagrede svar > Vanlige spørsmål.
 2. Klikk på et aktivt vanlig spørsmål.

Endre visningsrekkefølgen for vanlige spørsmål i Chat

Du kan endre visningsrekkefølgen på de aktive vanlige spørsmålene.

Steg:

 1. Gå til Shopify Inbox > Utseende i Shopify-administrator.

 2. Klikk ⋮⋮ og dra det vanlige spørsmålet for å omorganisere visningslisten.

Den oppdaterte listen over aktive vanlige spørsmål vil automatisk vises i nettbutikken.

Aktiver eller deaktiver vanlige spørsmål i Chat

Du kan angi opptil fire aktive vanlige spørsmål, mens gjenværende vanlige spørsmål i butikkens administrator vil være inaktive. Hvis du har fire aktive spørsmål, må du endre status for minst ett vanlig spørsmål fra Aktivt til Inaktivt før du kan angi et nytt spørsmål som aktivt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Shopify Inbox > Lagrede svar > Vanlige spørsmål.

 2. Klikk på det vanlige spørsmålet du vil sette som inaktivt.

 3. Sett det vanlige spørsmålet til Inaktivt i statusvinduet for vanlige spørsmål.

 4. Klikk på Lagre.

Med en tilgjengelig plass for vanlige spørsmål, kan du nå sette et av de inaktive vanlige spørsmålene til Aktivt.

 1. Klikk Rediger på det vanlige spørsmålet du vil sette som aktivt.

 2. I Vanlige spørsmål-vinduet setter du det vanlige spørsmålet til Aktivt.

 3. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis