Første svar

Fanen Første svar i Lagrede svar-seksjonen av Shopify-administrator lar deg angi dager og tidspunkter der du er tilgjengelig for å chatte med besøkende i nettbutikken. Det er to førstesvarsmeldinger du kan konfigurere for levering til kundene:

 • Samtalen starter innenfor valgte åpningstider: Meldingen innenfor valgte åpningstider sendes automatisk til kunder innenfor de angitte åpningstidene, etter at kunden sender en melding fra nettbutikkchatvinduet.
 • Samtalen starter utenfor valgte åpningstider: Meldingen utenfor valgte åpningstider sendes utenfor de angitte åpningstidene, etter at kunden sender en melding fra nettbutikkchatvinduet.

Meldingen i valgte åpningstider gir kundene beskjed om at meldingen er levert. Dette er en god måte å gi kundene forventninger om svartider. Du kan planlegge at denne meldingen sendes automatisk etter hver kundes første chatmelding, eller bare i bestemte tidsperioder du velger.

Meldingen utenfor valgte åpningstider sendes når meldingen innenfor vanlige åpningstider ikke er planlagt. Det lar deg sette forventninger om lengre svartider enn normalt.

Når du oppretter eller redigerer ditt første svar i Shopify-administrator ser du et forhåndsvisningsvindu som viser hvordan det vil vises til kundene.

Uavhengig av hvilken type automatiserte meldinger du viser til kundene, kan du se alle samtaler i Shopify Inbox eller i Inbox-appen for Android, iOS eller iPad.

Angi tilgjengeligheten din

Du kan angi tilgjengelige åpningstider i Inbox-innstillingene i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Første svar.

 5. Bruk rullegardinmenyboksene for å velge et start- og sluttidspunkt for hver dag i uken der du er tilgjengelig for å svare på nettbutikkchatter.

 6. Valgfritt: For å angi tilgjengeligheten som alltid tilgjengelig klikker du -menyen og velger Velg alle timer for denne dagen.

 7. Valgfritt: Du kan kopiere faste timer fra en bestemt dag til alle dager i uken. Klikk -menyen og velg Bruk denne tilgjengeligheten for alle dager for å angi de samme åpningstidene for hele uken.

 8. Valgfritt: Velg en tidssone for åpningstidene under Tidssone. Som standard samsvarer denne innstillingen med din lokale tidssone.

 9. Klikk på Lagre.

For å gjøre at meldingen under valgte åpningstider alltid sendes til kundene kan du angi tilgjengeligheten som Velg alle timer for denne dagen. Du kan også velge at meldingen utenfor valgte åpningstider alltid skal sendes ved å velge Fjern alle timer for denne dagen som tilgjengelighet.

Hvis du er på ferie eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig for å chatte kan du bruke rullegardinmenyen øverst i planleggeren til å velge «Utilgjengelig for alle timer på alle dager». Dette sikrer at meldingen utenfor valgte åpningstider sendes til kunder som starter en ny nettbutikkchat.

Førstesvarsmeldinger

Førstesvarsmeldinger forteller kunden at du har mottatt meldingen deres. I åpningstiden sendes meldingen innenfor valgte åpningstider automatisk etter at en kunde sender sin første melding i chatvinduet.

Du kan planlegge meldingen som sendes i valgte tidsperioder slik at den automatisk sendes etter hver kundes første melding, eller bare i bestemte tidsperioder du velger.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Første svar og bla ned til Samtaler som startes innenfor valgte åpningstider.

 5. Klikk knappen Rediger svar ved siden av Samtaler som startes innenfor valgte åpningstider. Du kan bruke standardmeldingen eller legge til din egen.

 6. Klikk på Lagre.

Rediger meldingen for Samtaler som startes utenfor valgte åpningstider ved hjelp av de samme trinnene som ovenfor.

Deaktiver første svar

Du kan deaktivere det første svaret til kunder. Når du deaktiverer det første svaret mottar ikke kundene et første svar når de starter en samtale. Hurtigsvar og umiddelbare svar vil fortsatt være tilgjengelig.

 1. Klikk Lagrede svar > Første svar.
 2. Klikk Deaktiver første svar.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis