Umiddelbare svar

Med umiddelbare svar kan du opprette automatiserte svar på ofte stilte spørsmål i nettbutikkchat. En liste med spørsmål vises til kunden når de klikker på chatteknappen i nettbutikken, og det tilhørende svaret vises når kunden velger et spørsmål.

Du kan åpne kundens økt i Shopify Inbox for å finne ut hvilke umiddelbare svar kunden har klikket på, og hvilket svar som ble sendt. Disse interaksjonene vises ikke som nye samtaler, og sender ikke et push-varsel til telefonen eller datamaskinen din. Hvis kunden stiller et spørsmål utenfor alternativene av umiddelbare svar, blir du varslet om den nye henvendelsen i Shopify Inbox-instrumentbordet eller i mobilappen.

Umiddelbare svar

Når en kunde klikker på chatknappen åpnes et chatvindu i nettleseren. Der vises hilsenen og en liste over synlige umiddelbare svar. Kunden kan sende en melding eller velge et spørsmål. De kan også velge «Spor min bestilling», som er inkludert som standard og automatisk oppgir bestillingsstatus når man klikker på den.

Du kan opprette så mange umiddelbare svar som du ønsker, men bare syv umiddelbare svar (i tillegg til Spor min bestilling) kan være synlig av gangen. Andre umiddelbare svar lagres i listen over ikke synlige umiddelbare svar i Shopify Inbox, og kan byttes inn eller ut når som helst. «Spor min bestilling» vises alltid som et alternativ for kunden, og teller ikke med i de syv synlige umiddelbare svarene.

Tilpass umiddelbare svar

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Umiddelbare svar.

 5. Klikk på Opprett umiddelbart svar.

 6. Standardstatusen for et nytt umiddelbart svar er Ikke synlig. Hvis du har færre enn syv synlige umiddelbare svar kan du bruke rullegardinmenyen til å endre status til Synlig. Hvis du allerede har syv umiddelbare svar lagres det nye umiddelbare svaret til listen over ikke synlige umiddelbare svar.

 7. I feltet Knappetittel angir du spørsmålet du ønsker skal fungere som forespørsel for det umiddelbare svaret. Dette feltet har en grense på 60 tegn.

 8. Skriv inn Svar for spørsmålet. Dette er svaret kunden mottar etter å ha klikket på spørsmålet.

 9. Klikk på Lagre.

Forhåndsvisning av umiddelbart svar

Du kan forhåndsvise hvordan tittelen og det umiddelbare svaret vises for kundene i nettbutikkchatten.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Umiddelbare svar.

 5. Klikk på Forhåndsvis.

Endre visningsrekkefølgen for umiddelbare svar

Du kan endre visningsrekkefølgen for synlige umiddelbare svar.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Utseende.

 5. Klikk ⋮⋮ og dra det umiddelbare svaret for å sortere visningslisten.

Den oppdaterte listen over synlige umiddelbare svar oppdateres automatisk i Forhåndsvisning. Klikk Lagre for å oppdatere nettbutikken med denne endringen.

Aktiver eller deaktiver umiddelbare svar

Du kan velge ut inntil syv synlige umiddelbare svar, mens de gjenstående umiddelbare svarene i butikkadministrator vises som ikke synlige. Hvis du har syv umiddelbare svar må du endre status for minst ett umiddelbart svar fra Synlig til Ikke synlig før du kan velge ut et nytt umiddelbart svar som synlig.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Umiddelbare svar.

 5. Klikk på det umiddelbare svaret du ønsker skal angi som ikke synlig.

 6. Angi det umiddelbare svaret til Ikke synlig i statusfeltet for det umiddelbare svaret.

 7. Klikk på Lagre.

Med en ledig plass for et umiddelbart spørsmål kan du nå angi et av de ikke synlige umiddelbare svarene til synlig.

 1. Klikk Rediger for det umiddelbare svaret du vil angi som synlig.
 2. Angi det umiddelbare svaret til Synlig i vinduet for det umiddelbare svaret.
 3. Klikk på Lagre.

Slette et umiddelbart svar

Hvis du ikke lenger har behov for et umiddelbart svar og ønsker å slette det i stedet for å angi det som ikke synlig følger du disse trinnene:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Lagrede svar > Umiddelbare svar.

 5. Klikk på det øyeblikkelige svaret du vil slette.

 6. Klikk Slett umiddelbart svar.

 7. Bekreft slettingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis