Tollplikter og importavgifter

Hvis du sender internasjonalt kan kundene dine bli belastet ytterligere tollplikter og avgifter når de mottar forsendelsene. Du kan belaste tollplikter og importavgifter i kassen hvis du oppfyller kravene. Før du konfigurer belastning av tollplikter og importavgifter i kassen må du sikre at du går gjennom denne informasjonen om tollplikter og importavgifter.

Transportører

En transportør er en tjeneste som transporterer et produkt. For produkter som sendes på tvers av grenser, fungerer de som tollmegler, og er ansvarlig for innhenting av tollplikter og importavgifter. Transportørene innhenter disse gebyrene fra enten selger eller kjøper, avhengig av hvilke incoterms som brukes for forsendelsen.

Transportører kan belaste en megler- og utbetalingsavgift for disse tjenestene.

Incoterms

Alternativene for håndtering av tollplikter og importavgifter kalles internasjonale handelsvilkår, eller incoterms. Incoterms avgjør hvordan kunden blir belastet, og hvordan transportøren innhenter betaling for tollplikter og importavgifter.

Følgende er de to mest brukte incoterms:

 • Delivered duty paid (DDP). Dette begrepet indikerer at selgeren tar ansvar for alle importavgifter som må betales når varene krysser grenser, som tollplikter, importavgifter eller meglergebyrer. Du kan innhente betaling for disse belastningene i betalingsprosessen. Når DDP-incoterm er tilgjengelig vil kundene få totalprisen for produktet, og det bidrar til å unngå forsinkelser i forsendelsen.
 • Delivered at place (DAP), også kjent som delivered duty unpaid (DDU). Dette begrepet indikerer at selgeren bare er ansvarlig for å sende produktet, og at kunden er ansvarlig for å betale alle importavgifter til transportøren, som tollplikter, importavgifter eller meglergebyrer ved levering. Noen transportører belaster tilleggsavgifter for å innhente tollplikter ved levering dersom tollpliktene ikke er betalt på forhånd. Hvis du bruker DAP-incoterm kan det føre til tilleggsavgifter for kunden.

For å hjelpe kundene med å unngå tilleggsavgifter, kan du belaste gjeldende tollplikter og importavgifter i kassen. Transportøren fakturerer deg senere for tollplikter og importavgifter, som du deretter kan betale med avgiftene du har innhentet fra kunden.

Tollavgifter

Avgifter som kan bli belastet ved import av varer kommer fra en rekke ulike kilder, inkludert følgende avgifter:

Hvilke tollavgifter som gjelder for en forsendelse avhenger av destinasjon, verdi og transportøren som frakter varene.

Avgifter på varer med lav verdi og importavgift

Avgiftsdelen av tollgebyrene er enten en avgift på varer med lav verdi eller en importavgift, avhengig av de minimis, en verditerskel som varierer mellom ulike land og områder.

Avgift på varer med lav verdi

En avgift på varer med lav verdi legges til for forsendelser i enkelte land og områder for forsendelser under de minimis hvis du er registrert for innsamling av avgifter i det aktuelle landet eller området. EU har for eksempel en terskelverdi for avgift på varer med lav verdi der MVA samles inn på grensekryssende bestillinger som er verdt 150 EUR eller mindre, mens Storbritannia har en terskel for avgift på varer med lav verdi der MVA samles inn på grensekryssende bestillinger som er verdt 135 GBP eller mindre.

Avgifter på varer med lav verdi gjelder i følgende land:

 • Australia
 • New Zealand
 • Sveits
 • Norge
 • EU
 • Storbritannia

I de fleste tilfeller anbefales DDP-incoterm for forsendelser til områder med en avgift på varer med lav verdi, slik at bestillinger som passerer terskelverdien også får tollplikter og importavgifter beregnet i kassen.

Når du for eksempel bruker DDP-incoterm for EU, skjer følgende:

 • MVA legges til bestillinger som tilsvarer eller er under 150 EUR.
 • Import-MVA og tollplikter legges til på bestillinger som overstiger 150 EUR.

Når du bruker DDP-incoterm for Storbritannia, skjer følgende:

 • MVA legges til bestillinger som tilsvarer eller er under 135 GBP hvis du har angitt en skatteregistrering for Storbritannia i skatteinnstillingene dine.
 • Import-MVA og tollplikter gjelder for bestillinger over 135 GBP.

Avgifter på varer med lav verdi innbetales vanligvis til skattemyndighetene gjennom en selvangivelse. Det er opp til deg å avgjøre hvorvidt du må samle inn og innbetale avgifter. Hvis du er usikker på om du må registrere deg for å samle inn avgifter på varer med lav verdi, eller hvordan du innbetaler avgifter på varer med lav verdi, må du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet eller området, eller en lokal skatteekspert.

Hvis du behandler en refusjon for en bestilling som har lagt til avgifter for varer med lav verdi, må du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet eller området for å få tilbakebetalt avgiften du har innbetalt. Du kan bare innbetale eller få refundert avgifter i land der du allerede er registrert for innbetaling av avgifter.

Importavgift

Importavgifter belastes av tollmyndighetene i et land eller område for forsendelser over de minimis. I de fleste tilfeller tilsvarer denne avgiften lokal omsetningsavgift, som MVA eller avgift for varer og tjenester (GST). Hvis du behandler en refusjon for en bestilling som har lagt til importavgifter og som er oppfylt, må du kontakte tollmyndighetene i det aktuelle landet eller regionen for å få tilbakebetalt avgiften du har innbetalt.

Tollplikter

Tollplikter belastes av tollmyndighetene i et land eller en region for forsendelser som er over de minimis-beløpet. Tollplikter beregnes basert på følgende faktorer:

 • produktets deklarerte verdi og leveringskostnader
 • produktkategorien som bestemt av HS-koden
 • Opprinnelsesland eller -region
 • destinasjonslandets tariffsatser
 • gjeldende handelsavtaler

Tollplikter og importavgifter basert på produktets deklarerte verdi kan bli påvirket av rabatter eller gratisvarer.

Meglings- og utbetalingsgebyrer

Transportører kan belaste en megler- og utbetalingsavgift for disse tjenestene. Denne avgiften er ikke inkludert når belastning av tollplikter og importavgifter i kassen er aktivert. Hvis du har behov for å belaste kundene en megler- og utbetalingsavgift, bør du vurdere å bygge inn kostnaden for avgiften i fraktprisene.

Internasjonale fraktavtaler

Internasjonale fraktavtaler brukes ved transport av varer mellom en kjøper og en selger. Disse avtalene styrer hvem som tar ansvaret for varene mens de er under transport.

Følgende er de to vanligste avtalene:

 • Cost, insurance, freight (CIF). Denne avtalen indikerer at selgeren påtar seg ansvaret for forsikring og andre kostnader inntil varene er mottatt av selger.
 • Free on board (FOB). Denne avtalen indikerer at kjøperen er ansvarlig for forsikring og andre kostnader så snart varene er sendt.

De fleste land og regioner inkluderer frakt, behandling og forsikring (CIF) når de avgjør hvorvidt en forsendelse er over eller under terskelverdiene for tollplikter og importavgifter. Andre ekskluderer disse kostnadene (FOB). Hvis du er usikker på hvilke avtaler som er tilgjengelige for deg, kan du kontakte transportøren. Følgende er de største landene og regionene som ikke inkluderer kostnader for frakt, håndtering og forsikring:

 • Canada
 • USA
 • Australia
 • New Zealand
 • Sør-Afrika

Sørg for at du informerer kundene om fraktvilkårene.

Minste bestillingsverdi før tollplikter og importavgifter tillegges

Ikke alle bestillinger er underlagt tollplikter og importavgifter. Mange land og områder har en minste bestillingsverdi, kalt de minimis, før tollplikter og importavgifter påløper.

Bare verdier før skatt teller mot de minimis-grenseverdien. Hvis produktene dine bruker skatteinklusive priser, teller ikke skattedelen av produktprisen med i de minimis-grenseverdien. Bestillings- og produktrabatter teller heller ikke mot de minimis-grenseverdien.

Følgende tabell gir noen eksempler på de minimis-verdier.

Eksempler på de minimis-verdier
Land De minimis-verdi for tollplikter De minimis-verdi for avgifter
USA 800 USD 800 USD
Canada 20 CAD 20 CAD
Mexico 50 USD 117 USD
Australia 1000 AUD 0 AUD
Kina 50 CNY 50 CNY
Hong Kong 0 HKD 0 HKD
Irland 150 EUR 22 EUR
Japan 10 000 JPY 10 000 JPY
Sverige 1 600 SEK 300 SEK
Sveits 5 CHF 5 CHF

De minimis-verdien er forskjellig for hvert land eller region, og noen har bestemte regler som påvirker de minimis-verdien, avhengig av hvor forsendelsen stammer fra. Varer som sendes inn i Canada fra Mexico eller USA er for eksempel underlagt tollplikter hvis varene er verdsatt til 150 CAD eller mer, og underlagt importavgifter hvis varene er verdsatt til 40 CAD eller mer.

Hvis du er usikker på de minimis-verdien for det landet eller regionen du sender til, må du se nettstedet til skattemyndighetene for det aktuelle landet eller regionen, eller snakke med en lokal skatterådgiver.

Fortrinnsavtaler

Fortrinnsavtaler, også kjent som frihandelsavtaler (FTA), er avtaler mellom to eller flere land eller områder som kan redusere eller fjerne tollplikter for bestemte produkter. Her er noen eksempler på fortrinnsavtaler:

Som standard er fortrinnsavtaler inkludert i beregningen av tollplikter og importavtaler, men du kan deaktivere denne innstillingen i administrator. Hvorvidt en fortrinnsavtale gjelder for et salg bestemmes av forsendelsens fraktopprinnelse og -destinasjon, og av produktets landkodeopprinnelse og HS-kode. Hvis du gjør et grensekryssende salg som er omfattet av en fortrinnsavtale, kan du bli bedt om dokumentasjon av tollmyndighetene i det aktuelle landet eller regionen for å bekrefte produktets opprinnelsesland, vanligvis i form av et opprinnelsessertifikat.

Hvis du er usikker på om forsendelsene dine er kvalifisert for fortrinnsavtaler, må du rådføre deg med transportøren eller en lokal skatteekspert for å vurdere om du er kvalifisert, og hvorvidt du trenger tilleggsdokumentasjon.

Deaktiver fortrinnsavtaler

Hvis du ikke ønsker å bruke fortrinnsavtaler, eller hvis du ikke kan oppgi nødvendig dokumentasjon for en fortrinnsavtale du er kvalifisert for, må du deaktivere fortrinnsavtaler i innstillingene for tollplikter og importavgifter.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Tollplikter og importavgifter.
 3. Veksle Reduser prisene når fortrinnsavtaler tillater det i seksjonen Tollplikter og importavgifter.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis