Feilsøke tollplikter og importavgifter i kassen

Hvis de innsamlede tollpliktene og importavgiftene ikke er det du forventer, kan du gå gjennom disse vanlige problemene.

Tollplikter og importavgifter samles ikke inn, og bestillingen indikerer at tollplikter og importavgifter kan innhentes ved levering

Hvis du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen og kommer over en bestilling der tollplikter og importavgifter ikke er hentet inn, må du se om bestillingen samsvarer med følgende scenarie.

Manglende eller feil HS-koder (Harmonisert systemkode)

Når det er angitt feil HS-koder for produkter, eller dersom HS-koder mangler, kan det forhindre at tollplikter og importavgifter legges til bestillingen i kassen. Hvis tollplikter og importavgifter ikke er lagt til, og bestillingen inneholder en melding som opplyser om at tollplikter og importavgifter kan bli belastet ved levering, må du gå gjennom produktene for å sjekke at de har HS-koder. Hvis du opplever en ikke-støttet HS-kode, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Tollplikt og importavgifter beregnes til 0

Hvis du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen og kommer over en bestilling der tollplikter og importavgifter er beregnet til 0, må du se om bestillingen samsvarer med et av følgende scenarier.

Bestillingen er under de minimis-verdien

Hvis en bestilling er under de minimis-terskelen for et land eller område og du ikke er registrert for å samle inn avgifter i det aktuelle landet eller området, er ikke bestillingen underlagt tollplikter og importavgift. Noen land inkluderer eller ekskluderer frakt fra beregningen av de minimis. Hvis du ikke er sikker på om landet eller området du sender til inkluderer disse kostnadene i beregningen av de minimis, må du kontakte deres skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Manglende skatteregistrering

Hvis du er registrert for å innhente avgifter i destinasjonslandet eller -regionen, men ikke har oppgitt registreringsinformasjon i Shopify, vil avgifter på bestillinger under de minimis i kjøperens land ikke beregnes. Legg til informasjon om skatteregistrering i Shopify-administrator.

Avgifter samles inn, men ikke tollplikter

Hvis du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen og kommer over en bestilling der avgifter er beregnet, men ikke tollplikter, må du se om bestillingen samsvarer med følgende scenarie.

Bestillingen er under de minimis-verdien for tollplikter

Noen land eller regioner har separate de minimis-terskelverdier for tollplikter og importavgift. Hvis en bestilling er over de minimis for avgift, men under de minimis for tollplikter, er den bare underlagt importavgift. Noen land inkluderer eller ekskluderer frakt fra beregningen av de minimis. Hvis du er usikker på om landet eller regionen du sender til inkluderer disse kostnadene i de minimis-beregningen, kan du kontakte skattemyndighetene deres eller en lokal skatteekspert.

Tollplikter og importavgifter som er belastet på transportørfakturaen er større enn tollplikter og importavgifter innsamlet i kassen

Hvis du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen og kommer over en bestilling der kunden er belastet mindre for tollplikter og importavgifter enn forsendelsen faktisk koster, må du se om bestillingen samsvarer med et av følgende scenarier.

Manglende eller feil HS-koder

Når det er angitt feil HS-koder for produkter, eller dersom HS-koder mangler, kan det forhindre at tollplikter og importavgifter legges til bestillingen i kassen. Gå gjennom produktene for å bekrefte at de har HS-koder. Hvis du opplever en ikke-støttet HS-kode, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Tollmyndighetene har lagt til ulike HS-koder

Når produktene dine krysser en grense, kan de bli vurdert av tollmyndighetene i destinasjonslandet eller -regionen. Disse myndighetene kan legge på HS-koder for produktene dine som skiller seg fra kodene som ble brukt til å beregne tollplikter og importavgifter. Gå gjennom produktene som har ulike HS-koder og tjennomfør en av følgende handlinger:

  • Oppdater produktene slik at de bruker samme HS-kode som tollmyndighetene har brukt.
  • Hvis du er sikker på at HS-koden du bruker er riktig, kan du kontakte tollmegleren din for å undersøke årsaken til avviket.

Produktprisene på den kommersielle fakturaen er ikke de samme som produktprisene i bestillingen

Hvis produktprisene på den kommersielle fakturaen ikke er de samme som prisene du har belastet kunden, kan det hende transportøren har feil prisinformasjon for produktene. Kontakt skaperne av appen eller integrasjonen du bruker for å opprette kommersielle fakturaer, og bekreft at de bruker de nyeste produktprisene fra butikken og ikke en fast prisliste.

Endringer i vekslingskursen

Differansen i verdi fra din lokale valuta til kundens valuta kan endre seg i tidsrommet mellom bestillingen legges inn og når du blir belastet for å sende bestillingen. Når det er en tidsforsinkelse i behandling av betalinger eller refusjoner, er det en mulighet for at du kan tape eller tjene penger på grunn av endringer i vekslingskursen.

Du kan minimere differansen som oppstår grunnet endringer i vekslingskursen ved å aktivere salg i flere valutaer i butikken. Deretter kan du bruke kundens lokale valuta på den kommersielle fakturaen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis