Konfigurere unike URL-adresser for bestemte land eller regioner

Når du konfigurerer internasjonale domener legger du til en unik nettadresse, eller URL-adresse, for hvert marked der du ønsker å tilby en lokal handleopplevelse. Du kan konfigurere unike URL-adresser ved å bruke en metode eller en kombinasjon av metoder, og du kan når som helst endre metoder.

Hvis du er usikker på hvilken metode du bør bruke, kan du se gjennom SEO-strategier for ulike internasjonale domener før du starter. Hvis du konfigurerer Shopify Markets for første gang er undermapper det enkleste alternativet, fordi de er enkle å konfigurere og gir optimale SEO-fordeler.

Som standard aktiveres bare butikkens primære språk når du oppretter markeder. Hvis du selger på flere språk og konfigurerer internasjonale domener ved å bruke undermapper, underdomener eller toppnivådomener, kan du aktivere flere språk for hvert marked. Hvis du ikke selger på flere språk, er bare det primære språket tilgjengelig. Finn ut mer om salg på flere språk.

Konfigurer målmarkeder med bare det primære domenet

Når du konfigurerer markeder for å bare bruke det primære domenet, trenger du ikke konfigurere noe mer i Shopify-administrator. Fordi alle markeder bruker den samme URL-adressen til butikken, kan du ikke tilpasse hvilke språk som er tilgjengelig for hvert marked.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til markedet du vil administrere.
 3. Kikk på Språk og domener i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Klikk på Administrer domener, og velg deretter Bruk primærmarkedkonfigurasjon.
 5. Klikk på Lagre.

Legg til flere domener i det primære markedet

Hvis du har flere domener du ønsker å bruke for det primære målmarkedet, kan du legge til flere domener i dette markedet. Hvis det primære markedet for eksempel er Canada, og du ønsker å tilby både engelsk og fransk til kundene med separate, regionspesifikke domener, kan du legge til begge domene i det canadiske markedet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til det primære markedet.
 3. Klikk på Språk og domener i seksjonen Markedsinnstillinger, og klikk deretter på Administrer domener.
 4. Klikk på Bruk flere domener > + Legg til et eksisterende domene i dialogboksen Administrer domener, og velg domenet du ønsker å legge til fra rullegardinmenyen.
 5. Velg et standardspråk for domenet fra rullegardinmenyen Standard.
 6. Klikk på Lagre.

Konfigurer målmarkeder med domener eller underdomener

Før du kan bruke toppnivådomener eller underdomener for regionspesifikke URL-adresser, må du legge til et domene eller et underdomene for hvert av markedene du vil konfigurere. Når du har lagt til domener eller underdomener, tilordner du dem til målmarkeder og aktiverer språkene du ønsker å vise.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til markedet du vil tilordne et separat domene til.
 3. Kikk på Språk og domener i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Klikk på Administrer domener, og velg deretter Bruk et separat domene/underdomene.
 5. Velg toppnivådomenet eller underdomenet du vil tilordne dette markedet fra listen Domene eller underdomene.
 6. Valgfritt: Merk av for språkene du ønsker å aktivere for dette markedet i seksjonen Språk.
 7. Klikk på Lagre.

Når du har konfigurert målmarkeder ved å bruke domener eller underdomener, kan du bytte til en annen metode så lenge det tilknyttede domenet eller underdomenet er tilkoblet i Shopify-administrator. Hvis du fjerner domenet eller underdomenet, vises en 404-feilside til kunder som prøver å besøke den aktuelle regionspesifikke URL-adressen.

Konfigurer målmarkeder med undermapper

Når du konfigurerer unike URL-adresser ved å bruke undermapper, legger du til et regionspesifikt suffiks som vises på slutten av URL-adressen, etter språksuffikset på to bokstaver for hvert av språkene markedet støtter. Hvis du selger på flere språk, kan du aktivere flere språk for hvert marked.

Hvis USA for eksempel er det primære markedet på your-shop-name.com, kan du bruke undermapper for å målrette mot et marked for Canada på your-shop-name.com/en-ca. Hvis du ønsker å gjøre fransk til et språkalternativ for canadiske kunder i tillegg, får dette også en unik undermappe på your-shop-name.com/fr-ca.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til markedet du vil konfigurere en undermappe for.
 3. Kikk på Språk og domener i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Klikk på Administrer domener, og velg deretter Bruk undermapper.
 5. Skriv inn et regionspesifikt suffiks for målmarkedet i boksen Domenesuffiks. For eksempel eu for Europa, eller ca for Canada.
 6. Valgfritt: Merk av for språkene du ønsker å aktivere for dette markedet i seksjonen Språk.
 7. Klikk på Lagre.

Undermapper opprettes ved hjelp av det primære domenet ditt.

Hvis du senere bestemmer deg for å slette et marked som bruker undermapper, vises en 404-feilside for kunder som prøver å besøke den aktuelle regionspesifikke URL-adressen. For å omdirigere disse kundene til det primære domenet eller en annen regionspesifikk URL-adresse, kan du importere URL-omdirigeringer ved å bruke en CSV-fil.

Neste steg

Når du har konfigurert områdespesifikke URL-adresser må du sende inn et områdekart for hvert domene og underdomene i Google Search Console.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis