Administrere språk

Sørg for at du er klar til å oversette

Du må legge inn oversettelser når du legger til språk i butikken din. Før du legger til et nytt språk, må du sørge for at oversettelsene er klare, eller at du har en oversettelsesapp installert og har tilordnet språket til et marked.

Legg til nye språk i nettbutikken

Før du begynner må du sørge for at butikken oppfyller kravene for salg på flere språk.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til språk.
 3. Velg et språk fra rullegardinmenyen og klikk på Legg til.
 4. Velg et aktivt marked du vil legge til språket for.
 5. Gjør én av følgende:

 6. Klikk på Forhåndsvisning for å vise ulike språk i nettbutikken. Du kan forhåndsvise både publiserte og upubliserte språk.

Publiser et språk til nettbutikken

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Upubliserte språk klikker du Publiser ved siden av språket du vil gjøre tilgjengelig for kunder i butikken.

 3. Klikk på Lagre.

Administrer språk for markeder

Som standard bruker hvert nye marked du oppretter butikkens standardspråk.

Du må tilordne nyopprettede språk til et marked før de vises for besøkende i nettbutikken.

Legg til et språk for et marked

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Flere handlinger ved siden av språket du vil legge til for et marked.

 3. Klikk på Legg til marked.

 4. Klikk på Ferdig.

Fjerne et språk fra et marked

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Flere handlinger ved siden av språket du vil fjerne fra et marked.

 3. Klikk på Fjern.

 4. Klikk på Ferdig.

Avpubliser et språk i nettbutikken

Du kan også avpublisere et språk, noe som skjuler språket for kundene. Alle koblinger til butikken på det gitte språket fører til en 404 «Finner ikke siden»-feil, så du må opprette omdirigeringer for alle upubliserte språk.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Publiserte språk klikker du Avpubliser ved siden av språket du vil gjøre utilgjengelig.

 3. Klikk på Avpubliser.

Ved å avpublisere et språk fjerner du også språket fra eventuelle markeder det er lagt til.

Slett et språk i nettbutikken

Hvis du er sikker på at du ikke har behov for oversettelser til språket, kan du også slette språket. Hvis du sletter et språk slettes også alle oversettelser til dette språket permanent. Hvis et språk aktiveres på nytt senere, må oversettelsene legges til på nytt.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Upubliserte språk klikker du sletteikonet ved siden av det upubliserte språket du vil fjerne fra butikken.

 3. Klikk på Slett.

Ved å slette et språk fjerner du også dette språket fra alle markeder det var lagt til.

Endre standardspråket for nettbutikken

Du kan endre standardspråket for butikken. Standardspråket for butikken brukes i Shopify-administrator og i butikkens kasse og tema.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Publiserte språk klikker du Endre standard ved siden av språket som er det gjeldende standardspråket.

 3. Velg et språk fra menyen.

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis