Oversette og lokalisere butikken

Når det ikke finnes noen oversettelser, viser nettbutikken innhold på det primære språket. Du kan oversette innholdet i nettbutikken ved å bruke Translate & Adapt-appen, legge til dine egne oversettelser med CSV-filer eller ved å bruke en kompatibel tredjepartsapp. Når du har oversatt butikken, kan kundene bla gjennom butikken, betale og motta varsler på sitt eget språk.

Legge til språkoversettelser med CSV-filer

Du kan importere oversatt innhold i CSV-filer. Ved å importere dine egne oversettelser med CSV-filer kan du administrere språkoversettelsene dine uten bruk av en tredjeparts oversettelsesapp.

Begrensninger:

  • Du kan ikke oversette ressurstagger.
  • Hvis du bruker en tredjepartsapp, kan det være at appen din ikke støtter salg på flere språk som standard. Hvis du ikke er sikker på om appen din støtter dette, kan du kontakte apputvikleren.
  • Hvis du endrer referansen for et produkt, vil URL-omdirigeringer for det aktuelle produktet ikke være støttet for språkspesifikke URL-adresser.
  • Du kan ikke oversette produkt-URL-adresser. Produkt-URL-adresser forblir i det språket de ble opprettet på, selv når en kunde ser på nettstedet med et annet publisert språk.

Følgende overordnede trinn beskriver prosessen for å eksportere, endre og importere språkoversettelser med CSV-filer.

Trinn 1: Eksporter CSV-filen

Du kan eksportere en CSV-fil fra Shopify-administrator som inneholder den gjeldende listen for språkene du velger. CSV-filen sendes deg på e-post.

CSV-filen inneholder følgende kolonner:

  • Type – Ressurstypen, som Produkter, Artikler, Samlinger, Sider eller Blogger.
  • Identifikasjon – Ressurs-IDen.
  • Felt - Feltet, som title, body_html eller meta_title.
  • Lokal – Språket innholdet oversettes til.
  • Marked – Markedet innholdet ble opprettet for.
  • Status – Identifiserer hvorvidt oversettelsen er utdatert.
  • Standardinnhold – Originalinnholdet som skal oversettes.
  • Oversatt innhold – Det oversatte innholdet. Du kan legge til det oversatte innholdet ditt i denne raden.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.
  2. Klikk på Språk.
  3. Klikk på Eksporter.
  4. Velg språket du vil eksportere. Du kan velge Alle språk for å eksportere oversettelser for alle språk du støtter.
  5. Velg et av følgende alternativer:

    • Velg Alt innhold for å eksportere alle oversettelser.
    • Velg Metafelter hvis du bruker metafelter for å legge til innhold i butikken.
    • Velg Utdatert hvis du allerede har lagt til oversettelser i butikken og ønsker å eksportere oversettelser som er utdatert med standardspråket.
    • Velg Ikke-oversatt innhold for å bare eksportere innhold som ikke allerede er oversatt.
  6. Klikk på Eksporter. Den eksporterte CSV-filen sendes deg på e-post.

Trinn 2: Legg til oversettelser

Legg til språkoversettelser direkte i kolonnen Oversatt innhold i den eksporterte CSV-filen, og lagre endringene. Du trenger ikke å endre verdiene i noen av de andre kolonnene i CSV-filen.

Hvis du bruker et regnearkprogram til å redigere CSV-filen, må du sikre at standardskilletegnet er angitt til komma, ikke semikolon. I noen tilfeller er HTML-koder med semikolon inkludert i CSV-eksportfilen, noe som kan føre til at kolonnene vises feil i regnearkprogrammet.

Trinn 3: Importer CSV-filen

Når du har eksportert og redigert CSV-filen med språkoversettelser, kan du importere den til Shopify-administrator for å oppdatere det oversatte innholdet i nettbutikken.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.
  2. Klikk på Språk.
  3. Klikk på Import.
  4. Klikk på Legg til fil, og naviger til CSV-filen med oversettelser.
  5. Merk av for Overskriv eksisterende oversettelser hvis du ønsker at det oversatte språkinnholdet i CSV-filen skal overskrive eksisterende oversettelser. Fjern avmerkingen for Overskriv eksisterende oversettelser hvis du bare vil importere nytt oversatt innhold, og ikke erstatte eksisterende oversettelser.
  6. Klikk Last opp og fortsett.
  7. Gå gjennom informasjonen Importer språk med en CSV-fil, og klikk på Importer. Hvis CSV-filen din inneholder feil, stoppes importen og feilene vil være oppført på siden Importer språk med en CSV-fil.
  8. Du får en bekreftelse på e-post, som inneholder en liste over alt oversatt innhold som mislyktes eller ble hoppet over.

Oversatte ressurstyper og felter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer ressurser som kan oversettes, kan du se referansedokumentasjonen for TranslatableResourceType.

Tagger som produkttagger, artikkeltagger og bloggtagger kan ikke oversettes.

Kasse- og e-postvarsler

Når du har lagt til og publisert et språk, vil det oversatte innholdet vises i kassen og i alle e-postvarsler som sendes til kunden. Kassen vises på samme språk som kunden bruker for å se nettbutikken. Kassen har standardoversettelser for noen språk, men du kan tilpasse oversatt innhold med en kompatibel tredjepartsapp, eller ved å importere dine egne oversettelser med CSV-filer.

Hvis det er tilgjengelige oversettelser for et e-postvarsel mottar kunden automatisk e-postvarsler på samme språk som bestillingen ble lagt inn med. Du kan redigere en kundeprofil for å endre språk i varslene kunden mottar.

Du kan legge til eller redigere oversettelser av e-postvarsler for språkene du har lagt til i butikken ved hjelp av Translate & Adapt-appen fra Shopify.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.
  2. Klikk på Varsler.
  3. Klikk på e-postvarselet du vil oversette.
  4. Klikk på Lokaliser.
  5. Legg til eller rediger oversettelser for e-postvarsler i de redigerbare feltene i Translate & Adapt-appen.
  6. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis e-postvarsler

Du kan forhåndsvise e-postvarsler du har oversatt. Du må lagre varslingsoversettelsene før du kan forhåndsvise dem.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.
  2. Klikk på Varsler.
  3. Klikk på e-postvarselet du vil forhåndsvise.
  4. Klikk på Forhåndsvisning.
  5. Forhåndsvisning-siden klikker du på rullegardinmenyen for språk, og velger så språket du vil forhåndsvise.

Tilgjengelige oversettelser for temaer og kassen

Følgende språk har profesjonelle oversettelser tilgjengelig for kasse, informasjonskapselbanner, personvernerklæring, avregistreringsside for salg av data og standardinnhold for temaer fra Shopify:

  • Forenklet kinesisk
  • Tradisjonell kinesisk
  • Kroatisk
  • Tsjekkisk
  • Dansk
  • Nederlandsk
  • Engelsk
  • Finsk
  • Fransk
  • Tysk
  • Gresk
  • Hindi
  • Ungarsk
  • Indonesisk
  • Italiensk
  • Japansk
  • Koreansk
  • Litauisk
  • Malay
  • Norsk
  • Polsk
  • Portugisisk (Brazil)
  • Portugisisk (Portugal)
  • Rumensk (Romania)
  • Russisk
  • Slovakisk (Slovakia)
  • Slovensk (Slovenia)
  • Spansk
  • Svensk
  • Thai
  • Tyrkisk
  • Vietnamesisk

Oversettelsesstatus

Følgende statuser kan gjelde for oversatt innhold:

  • Oversatt: Det finnes oversettelser av innholdet.
  • Utdatert: Innholdet i standardspråket er oppdatert, men oversettelsene reflekterer ingen oppdateringer.
  • Uoversatt: Det finnes ingen oversettelser for denne innholdstypen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis