Legg til språkoversettelser med Translate & Adapt-appen

Med Translate & Adapt-appen kan du legge til oversettelser i butikken for produkter, samlinger, blogginnlegg, retningslinjer og sider.

Installer appen

Når du legger til et nytt språk i butikken din, installeres Translate & Adapt-appen automatisk.

Hvis du allerede har publisert språk i butikken din, og du vil installere appen, klikker du på Installer Shopify Translate & Adapt i Butikkspråk-innstillingene.

Oversett innhold manuelt

Du får tilgang til redigeringsprogrammet for oversetting direkte i Shopify-administrator fra Translate & Adapt-appen, eller fra hvilken som helst innholdsside du vil oversette.

Oversett innhold manuelt i Translate & Adapt-appen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Velg ressursen du vil oversette.
 5. Legg inn det oversatte innholdet i det passende feltet.
 6. Klikk på Lagre.

Oversett innhold manuelt fra en innholdsside

 1. Gå til innholdssiden du vil oversette fra Shopify-administrator. Hvis du for eksempel ønsker å legge til oversettelser for et produkt, går du til produktsiden.
 2. Klikk på Flere handlinger > Lokaliser.
 3. Valgfritt: Hvis du har flere språk velger du språket du legger inn oversettelser for fra rullegardinmenyen.
 4. Legg inn oversettelsene i det passende feltet.
 5. Klikk på Lagre.

Oversett bilder, videoer og andre filer

Når du oversetter en ressurs som inneholder bilder eller videoer, kan du legge til en annen versjon av bilde- eller videofilen for ulike språk.

Trinn:

 1. Kontroller at du har lastet opp en ny versjon av filen under Innhold > Filer. Finn ut mer om å administrere filopplastinger.
 2. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk.
 3. Klikk på Tilpass i seksjonen for det gjeldende temaet.
 4. Velg et bilde eller en video i temaredigeringsprogrammet.
 5. Klikk på knappen med tre prikker øverst til høyre og velg Oversett. Dette åpner redigeringsverktøyet Translate & Adapt for oversettelser.
 6. Velg språket du vil oversette til.
 7. Klikk på Endre i raden der filen vises.
 8. Velg bildet eller videoen du vil oversette fra de opplastede filene.
 9. Klikk Lukk.
 10. Klikk på Lagre.

Du kan også lokalisere andre filer, som PDF-filer, ved å bruke metafelter. Når du har lagt til et filmetafelt i ressursen, vises det i redigeringsprogrammet for oversettelser.

Oversett URL-referanser

Når du oversetter en ressurs kan du også tilpasse URL-referansen lokalt til ulike språk. Områdekart oppdateres, og vil inkludere oversatte URL-referanser. Omdirigeringer opprettes fra URL-adresser på standardspråket til oversatte URL-adresser når det opprettes oversatte URL-referanser.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Velg det lokaltilpassede innholdet du ønsker å ha oversatte URL-referanser for.
 5. Gå til raden URL-referanse og legg til den oversatte URL-referansen.

Søk og filtrer

Du kan søke og filtrere på tvers av ressurser i appen.

Trinn:

 1. I Translate & Adapt velger du søkeikonet (forstørrelsesglass) og angir et søkeord i søkefeltet.
 2. Velg filteralternativet for å velge en bestemt ressurs.

Søkeresultater grupperes etter ressurstype. Hvis ordet eller gruppen med ord du har søkt etter er inkludert flere ganger i en ressurstype, vises de som en gruppe. Ved å velge et individuelt søkeresultat vil du bli tatt med til dette feltet. Søket vil også prøve å finne lignende ord på søkeordet ditt. Hvis feltet du prøver å finne ikke vises, kan du prøve å eksportere CSV-filen fra Innstillinger > Språk for å se om den er tilgjengelig i Translation API. Hvis feltet ikke finnes i CSV-filen for oversettelser, kan det ikke oversettes.

Oversett innhold automatisk

Du kan bruke Translate & Adapt-appen for å oversette innhold automatisk. Automatiske oversettelser leveres av Google Cloud Translation API. Før du publiserer oversettelser til butikkfronten må du se gjennom dem og kontrollere nøyaktigheten.

Oversett innhold til et språk automatisk

Hvis du legger til automatiske oversettelser må de aktiveres for hvert enkeltspråk du vil oversette. Når du har oversatt et språk automatisk tar det noen minutter før oversettelsene vises i nettbutikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Klikk på Oversett automatisk.
 5. Klikk på Oversett.

Automatiske oversettelser blir lagt til for:

 • Innhold som ikke er oversatt enda
 • Automatisk oversatt innhold som ikke er synkronisert

Automatiske oversettelser er ikke synkronisert når kildespråket er oppdatert etter at en automatisk oversettelse ble kjørt. Når du klikker på Oversett automatisk for innhold vil tomt og utdatert innhold bli oversatt. Dette vil ikke endre noen oversettelser du har lagt til, eller redigert, manuelt.

Nye automatiske oversettelser legges ikke til med mindre du klikker på Oversett automatisk.

Hvis det legges til nytt innhold (for eksempel et nytt produkt legges til), må du gå tilbake til appen og klikke på Oversett automatisk på nytt for å legge til oversettelsene i det nye innholdet, på hvert enkelt språk.

Oversett innhold automatisk for en enkeltressurs

Hvis du bare vil oversette en bestemt del av innholdet automatisk kan du starte en automatisk oversettelse for en enkeltressurs. Når du oversetter en enkeltressurs automatisk tar det noen minutter før oversettelsene vises i nettbutikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg det lokaliserte innholdet du vil oversette.
 4. Klikk på Oversett automatisk.
 5. Klikk på Lagre.

Opprett tilpasset innhold for et marked

Tilpasset innhold kan opprettes som hjelp til å tilpasse etter regionale og kulturelle aspekter i hvert marked.

Følgende er noen eksempler på bruk av egendefinert innhold:

 • Støtt regionale stavemåter eller foretrukne termer i et marked. Du kan for eksempel opprette en menytittel for gensere for et amerikansk marked, og en menytittel for Jumpers for et marked i Storbritannia.
 • Vis kampanjeinnhold basert på kjøperens marked. Du kan for eksempel opprette en tilpasset thanksgiving-kunngjøringslinje i oktober for canadiske kjøpere.
 • Bruk metafelter for å vise en fast pengeverdi for et bestemt marked. Du kan for eksempel opprette en visning i canadiske dollar som viser hvor mye du har bidratt til veldedige formål på det canadiske markedet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til innholdssiden du vil tilpasse for et marked. Hvis du for eksempel vil legge til tilpasset innhold for en produktside, åpner du produktsiden.
 2. Klikk på Flere handlinger > Lokaliser.
 3. Velg hvilket marked du vil vise tilpasset innhold for fra rullegardinlisten.
 4. Valgfritt: Velg hvilket språk du vil vise tilpasset innhold for fra rullegardinlisten.
 5. Legg inn det tilpassede innholdet i det passende feltet.
 6. Klikk på Lagre.

Kompatibilitet med tredjepartsapper

Translate & Adapt-appen er kompatibel med andre tredjepartsapper for oversetting som bruker Translation API. Innhold laget med disse appene vil være i Translate & Adapt-appen, og motsatt.

Begrensninger for Translate & Adapt-appen

Gå gjennom følgende begrensninger i Translate & Adapt-appen:

 • Translate & Adapt-appen kan ikke brukes til å oversette enkelte typer innhold. Finn ut mer om innholdstyper som ikke støttes.
 • Noen språk kan ikke oversettes med Translate & Adapt-appen. Finn ut mer om språk som ikke støttes.
 • URL-referanser, som for eksempel /products/en-ca/shoes, kan oversettes til /products/es-mx/zapatos, men ordet products kan ikke oversettes.
 • URL-referanser kan ikke tilpasses for markeder. Oversettelser kan bare legges til for URL-referanser for alle markeder der et språk er synlig.
 • Noen oversettingsbare ressurstyper støttes ikke av Translate & Adapt-appsøket. Finn ut mer om oversettingsbare ressurstyper som ikke støttes.

Innholdstyper som er inkompatible med Translate & Adapt-appen

Følgende typer innhold kan ikke oversettes med Translate & Adapt-appen:

Språk som er inkompatible med Translate & Adapt-appen

Følgende språk kan ikke oversettes med Translate & Adapt-appen:

 • Bengali
 • Cebuano
 • Korsikansk
 • Frisisk
 • Haitisk kreolsk
 • Hawaiisk
 • Hmong
 • Latinsk
 • Nyanja (chichewa)
 • Odia (oriya)
 • Samoansk
 • Skotsk-gælisk
 • Sesotho
 • Tagalog (filippinsk)

Oversettingsbare ressurstyper som ikke støttes

Søk inkluderer støtte for ressurser som er oppført i filteret for ressurstype. Du kan søke etter ytterligere ressurser i CSV-eksporten. Følgende oversettingsbare ressurstyper støttes ikke av søk:

 • DELIVERY_METHOD_DEFINITION
 • EMAIL_TEMPLATE
 • FILTER
 • METAFELT
 • ONLINE_STORE_THEME_APP_EMBED
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_CATEGORY
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_DATA_SECTIONS
 • PACKING_SLIP_TEMPLATE
 • PAYMENT_GATEWAY
 • SELLING_PLAN
 • SELLING_PLAN_GROUP
 • BUTIKK
 • SHOP_POLICY

Språkvelgere

Du kan la kundene velge sitt foretrukne språk ved å aktivere språkvelgere i temaet. Hvis du bruker et gratistema fra Shopify, er språkvelgere integrert.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Søk etter Aktiver språkvelger i temainnstillingene. Det kan være i Temainnstillinger, i bunnteksten eller i overskriften, avhengig av tema og temautvikler.

Hvis du ikke bruker et gratistema fra Shopify, må du gå gjennom støttedokumentasjonen for temaet, eller kontakte temautvikleren. Du kan bruke Geolocation-appen til å legge til språk- og landvelgere i alle temaer. Språkvelgere kan også utvikles for et tema.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis