Oversikt over Managed Markets

Med Managed Markets er det enkelt å begynne å selge til nye internasjonale markeder, og kompleksiteten ved grensekryssende salg reduseres. Managed Markets tar seg av lokale forskrifter, avgifter, tollplikter, internasjonal frakt og stedet for hvert internasjonale marked. Finn ut mer om Managed Markets-funksjoner og hvordan de er sammenlignet med International.

For å bruke Managed Markets må butikken din være på Basic Shopify-abonnementet eller høyere og ha en nettbutikk.

Prissetting

Managed Markets har følgende gebyrer for internasjonale bestillinger:

 • Et gebyr på 6,5 % per transaksjon, som inkluderer gebyr for betalingsbehandling.
 • Et valutavekslingsgebyr på 2,50 % også kjent som FX-gebyr. Du kan justere produktpriser for internasjonale markeder til å være høyere eller lavere, basert på dine preferanser.

Managed Markets har ingen månedlig avgift, og det er ingen angitt tidsperiode du må forplikte deg til å bruke Managed Markets. Du kan når som helst slutte å bruke Managed Markets.

Hvis du bruker B2B, er ikke B2B-bestillinger kompatible med Managed Markets, og transaksjonsgebyret gjelder ikke for internasjonale B2B-bestillinger.

Registrert forhandler

En registrert forhandler er den juridiske enheten som er ansvarlig for salg av produkter til en kunde, og for å følge lokal lovgivning og forskrifter i et annet område eller land. Med mindre en annen part, som Global-e, er leid inn for å ta dette ansvaret, fungerer de fleste forhandlere som sin egen registrerte forhandler. Når du fungerer som din egen registrerte forhandler, er du ansvarlig for å registrere deg for og innrapportere avgifter, konfigurere godtak av lokale betalingsmåter og organisering av frakt og oppfyllelse.

Med Managed Markets administrerer Global-e kompleksiteten ved å selge til andre land eller områder på dine vegne, inkludert innbetaling av skatter til lokale myndigheter, godkjennelse av lokale betalingsmåter og administrasjon av tollplikter og importavgifter, slik at du raskt kan begynne å selge til nye internasjonale markeder. Når du bruker Managed Markets, trenger du ikke skatteregistrering i landene du selger til. Global-e har skatteregistreringen, slik at du lovlig kan selge internasjonalt.

Harmoniserte systemkoder (HS)

I Managed Markets tilordnes produktene HS-koder automatisk, som kan skille seg fra de du først legger inn. Disse kodene justeres basert på landspesifikke restriksjoner for å understøtte smidig levering av bestillinger med betalte tollplikter. Dette sikrer samsvar med importreguleringer og forenkler prosessen ved sending av produkter internasjonalt. Du finner mer informasjon om HS-koder og tilordning av dem i Managed Markets i innhenting av internasjonale tollplikter og importavgifter i kassen.

Managed Markets-fordeler

Når du selger internasjonalt, må du håndtere flere kompleksiteter, som frakt, avgifter, tollplikter og produktbegrensninger, avhengig av destinasjonslandet. Managed Markets kan hjelpe deg med å redusere disse kompleksitetene og håndtere dem for deg. Gjennomgå de følgende fordelene med å bruke Managed Markets når du selger internasjonalt:

 • Produktbegrensninger og lokal lovgivning: Managed Markets overholder lokal lovgivning for grenseoverskridende produkter og begrenser enkelte produkter til spesifikke destinasjoner. Managed Markets lager også kommersielle fakturaer og godskriver dem der det er nødvendig. For å finne ut mer kan du henvise til Tjenestevilkår for Managed Markets-forhandlere.
 • Garantert vekslingskurs på refusjoner som gjøres innen 30 dager etter transaksjonen: Managed Markets sikrer at du kan refundere bestillinger til samme vekslingskurs som ble gitt ved kjøpstidspunktet, innen 30 dager for å unngå endringer i valutakurser.
 • Garanterte tollplikt- og avgiftsbeløp i kassen: Tollplikt- og avgiftsbeløp som vises til kunder i kassen, er garanterte. Det betyr at selv om beløpet som belastes av tollmyndighetene, er et annet, dekker Managed Markets differansen slik at du ikke må betale tilleggsavgifter.
 • Registrering av skatteinnrapportering på lokale steder: Managed Markets håndterer ansvar for skatteinnrapportering for lokale steder for Managed Markets-bestillingene dine.
 • Svindelhåndtering: Hver bestilling i Managed Markets gjennomgås automatisk for svingel og får beskyttelse mot tilbakebetaling. Det finnes noen sjeldne tilfeller av tilbakebetaling som ikke dekkes av Managed Markets, som du er ansvarlig for å håndtere selv. For å finne ut mer kan du henvise til Svindel og tilbakebetalinger.
 • Økt kundekonvertering: Managed Markets støtter funksjoner som Shop Pay, lokale betalingsmåter i kundens lokale land og forsendelser med forhåndsbetalte tollplikter, som kan bidra til å øke kundekonverteringsraten.
 • Forbedret kundeopplevelse for høyere kundebevaringsrater: Du kan tilby delivered duty paid (DDP)-frakt i kassen. Kundene trenger ikke å betale tilleggsavgifter ved leveringstidspunktet. På denne måten kan du oppgi nøyaktige fraktgebyrer uten overraskende gebyrer, noe som kan bidra til økt konvertering i handlekurven.
 • Godkjenning av kundeadresse i kassen: Managed Markets kontrollerer om adressen kunden legger til i kassen, er gyldig.

For å finne ut mer om Managed Markets-funksjoner kan du se Sammenligning av International- og Managed Markets-funksjoner.

Flyt av midler

Managed Markets-funksjoner drives av Global-e. Når en internasjonal Managed Markets-bestilling legges inn i butikken, behandles transaksjonen av Global-e, som oppbevarer pengene på kontoen sin.

Når Global-e beveger seg over grenser fungerer de som din registrerte forhandler. Global-e holder midlene for å overføre kostnader til rette myndigheter som er involvert i den grensekryssende handelstransaksjonen.

Når Global-e har overført alle kostnader, som avgifter og tollplikter, mottar du en utbetaling med de gjenværende pengene.

Få betalt

Transaksjonene dine for sluttførte Managed Markets-bestillinger innhentes og kombineres til én utbetaling den 1., 8., 15. og 22. dagen i hver måned. En utbetaling sendes til bankkontoen din i løpet av 1–3 virkedager. Av og til kan det ta noen dager ekstra før midlene er tilgjengelige på bankkontoen.

Du mottar utbetalinger i USD, og bare for sluttførte bestillinger. Du finner mer informasjon om utbetalinger i Få betalt for Managed Markets-bestillinger.

Shop Pay

Hvis du har aktivert kasseutvidelser i butikken, kan du bruke Shop Pay for internasjonale markeder med Managed Markets. Internasjonale kunder kan bruke Shop-kontoer for hurtigkasse.

Lokale betalingsmåter

Med Managed Markets kan du bruke flere lokale betalingsmåter for markeder over hele verden. Hvis du for eksempel selger produkter til kunder i Danmark, kan disse kundene betale for produkter med Klarna og i valutaen DKK.

Nye lokale betalingsmåte legges kontinuerlig til i Managed Markets. Gå gjennom følgende tabell for å finne ut mer om tilgjengelige lokale betalingsmåter, den geografiske dekningen deres og tilgjengelige valutaer:

Lokale betalingsmåter for Managed Markets
Betalingsmetode Land Valuta
Klarna Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike EUR
Storbritannia GBP
Danmark DKK
Norge NOK
Sverige SEK
Canada CAD
PayPal I alle støttede land AUD, BRL, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, TWD, NZD, NOK, PHP, PLN, GBP, RUB, SGD, SEK, CHF, THB og USD
Sofort Belgia, Tyskland og Østerrike EUR
Sveits CHF
iDEAL Nederland EUR

Svindel og tilbakebetalinger

Hver Managed Markets-bestilling sjekkes for svindel og får beskyttelse mot tilbakebetaling.

I følgende tilfeller er du imidlertid ansvarlig for å håndtere tilbakebetalinger selv:

 • Vennlig svindel: Vennlig svindel, som også kalles tilbakebetalingssvindel, skjer vanligvis når kunden gjør et kjøp med et kredittkort, mottar produktet og deretter bestrider belastningen til kredittkortselskapet og hevder at transaksjonen er falsk eller ikke godkjent. Et annet tilfelle av vennlig svindel er når Managed Markets avviser bestillingen din på grunn av svindel, men du likevel sender pakken.
 • Tjenestefeil: Når kunden bestrider belastningen hos betalingsleverandøren, fordi kunden mener de har krav på en refusjon men du ikke gir den, du eller oppfyllelsespartneren ikke oppfyller en bestilling, eller den mottatte varen ikke er som beskrevet i butikken.
 • Oppfyllelsesproblem: Når bestillingen ikke leveres av transportøren og kan være tapt.
 • Farlig gods sendt ved en feil: Når du legger til en farlig vare, som ikke er en del av produktkatalogen som er godkjent for Managed Markets, i en pakke ved en feil og sender den.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis