Krav og hensyn for frakt med Managed Markets

Når du sender med Managed Markets, må forsendelsene dine oppfylle pakke- og verdikrav. Noen av kravene kan variere i henhold til destinasjonsland. Noen produkter og produktkategorier er forbudt eller begrenset på Managed Markets.

Følgende hensyn gjelder når du sender med Managed Markets:

 • Du kan bare kjøpe DHL- eller UPS-fraktetiketter, og du må oppfylle internasjonale bestillinger med et av oppfyllelsesalternativene for Managed Markets.
 • Managed Markets er ikke kompatibelt med UPS-kontoer som er koblet til Shopify-administratoren.
 • Managed Markets støtter ikke produkter som oppfylles fra appsteder eller egendefinerte oppfyllelsessteder. Disse stedene brukes ofte av apper for direktefrakting eller trykk på forespørsel. Produkter fra apper som ikke er kompatible med Managed Markets, kan fremdeles selges innenlands.
 • Produktene du sender må være offentlig tilgjengelige i butikkfronten. Noen ganger må transportører se produktet ditt i butikkfronten for at det skal passere tollen. For eksempel kan en passordbeskyttet butikk eller nylig slettede produkter forhindre transportørens tilgang til produktene dine og blokkere tollklareringsprosessen.
 • Hver enkelt pakke som oppfylles via Managed Markets, krever en enkeltetikett. Pakker kan ikke teipes sammen og sendes med én etikett.
 • Fraktetiketter som kjøpes gjennom Managed Markets, må kjøpes så nær forsendelsesdatoen som mulig. Kjøp av etiketter for lenge på forhånd kan føre til leveringsproblemer.

Prisjusteringer av fraktetikett for Managed Markets

En prisjustering for fraktetiketter oppstår når pakkens vekt eller mål ikke samsvarer med det du oppga under etikettkjøpet, eller dersom pakken ikke kan leveres. Hvis pakken for eksempel er tyngre eller større enn du har indikert ved etikettkjøpet, kan det forekomme en prisjustering. Når du har sendt bestillingen, bekreftes riktig pris på fraktetiketten av transportøren. Hvis transportøren vurderer at forsendelsen krever en prisjustering, vises justeringen i bestillingens tidslinje. Du ser en belastning på neste utbetaling. Pakken vil fortsatt kunne bli levert hvis det er en justering.

Alle avgifter, MVA (merverdiavgift) og IOSS (Import One-Stop Shop)-numre legges automatisk til for Managed Markets-bestillinger.

Prisjusteringer er en vanlig bransjepraksis, og de fleste transportører følger denne standarden. For å unngå prisjusteringer må du kontrollere at du angir riktige opplysninger når du kjøper en fraktetikett. På grunn av behandlingstider hos transportøren er det ikke uvanlig at det er en forsinkelse mellom når du kjøper fraktetiketten og når du mottar belastningen eller kreditten for en prisjustering.

Følgende eksempler er mulige årsaker til prisjusteringer:

 • Pakkevekten som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med den faktiske vekten på forsendelsen.
 • Pakkens mål som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med de faktiske målene på forsendelsen.
 • En etikett for fastpris er brukt med en eske for vektbasert pris, eller en etikett for vektbasert pris er brukt med en eske for fastpris
 • Adressen som er oppgitt for leveransen er feil.

Hvis du har spørsmål om prisjusteringer for fraktetiketter, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Pakker som ikke kan leveres i Managed Markets

Hvis en pakke ikke kan leveres til en kunde, er den i en ikke-leverbar tilstand. Årsakene til ikke-leverbare forsendelser kan variere, men dette er noen av de vanligste årsakene til at en pakke er ikke-leverbar:

 • Kundens adresse er ufullstendig, uleselig, feil eller transportøren finner den ikke.
 • Pakken kan ikke godtas av tollmyndighetene i kundens land eller område.
 • Pakken ble avvist av kunden før den ble åpnet.
 • Pakken inneholder forbudte varer.

Generelt, hvis en pakke anses som ikke-leverbar, får du en e-postmelding fra Shopifys brukerstøtte med mer informasjon om hvorfor pakken ikke kan leveres, og utfallet for pakken. I noen tilfeller kontakter DHL Express bare kunden. Resultatet for en ikke-leverbar pakke kan være én av følgende, noe som varierer avhengig av transportør, pakkens plassering og årsaken til at pakken ikke kan leveres:

 • omdiriger pakke
 • returner til opprinnelse
 • forlatt pakke

Disse utfallene medfører vanligvis en kostnad, som oppgis på din neste utbetaling og i bestillingens tidslinje.

Utfall for pakker som ikke kan leveres
Utfall Detaljer Beskrivelse i Shopify-administrator
Omdiriger pakke Du oppgir en ny leveringsadresse for pakken. Det påløper en avgift for justering av fraktetiketten. Justering av fraktetikett
Retur til opprinnelse Pakken returneres dit den ble sendt fra. Det påløper en avgift for opprettelse av en ny fraktetikett. Fraktetikett
Forlatt pakke Pakken avhendes av transportøren i kundens land eller område. Det kan påløpe en avgift for avhending av pakken. Justering

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis