Angi produktpriser etter land

I tillegg til å konfigurere avrundingsregler for produktpriser og fraktpriser og konfigurere prisjusteringer kan du også kontrollere lokal prissetting ved å konfigurere separate produktpriser for land og områder.

Ved å angi faste produktpriser kan du spesifisere prisen for et hvilket som helst produkt i et hvilket som helst land eller område. Hvis du har et stort antall produkter du vil angi faste produktpriser for, kan du importere priser med en CSV-fil. Hvis du bruker en tredjepartsapp eller integrasjon, kan du opprette faste produktpriser for et land eller en region med Shopify API.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Konverteringsgebyrer

Vekslingsgebyrer for valuta gjelder for alle bestillinger i lokal valuta, og bygges automatisk inn i den konverterte prisen. Hvis du angir faste priser for et marked, må du bygge inn vekslingsgebyrer for valuta i de faste prisene.

Angi faste produktpriser for et marked

Du kan angi individuelle produktpriser for hvert aktivt marked fra Markeder-siden i Shopify-administrator. Du kan angi faste priser for noen eller alle produktene og variantene dine. For markeder i flere land kan du bare angi faste priser med markedets grunnvaluta. De faste prisene du angir overstyrer automatisk de konverterte internasjonale prisene for hvert marked du har aktivert.

Hvis du ønsker å opprette faste salgspriser for produkter i internasjonale markeder, kan du importere priser med en CSV-fil. Salgspriser kan ikke opprettes i Shopify-administrator.

For å angi en fastpris angir du den internasjonale prisen i grunnvalutaen for hvert marked. Gabriels primære marked er for eksempel USA i amerikanske dollar. Han har et enkeltlandsmarked som inneholder Canada med en grunnvaluta på canadiske dollar, og et flerlandsmarked som inneholder Australia og New Zealand med en grunnvaluta på australske dollar. Gabriel angir faste priser for hvert marked som følger:

 • I markedet som inneholder Canada, angir han prisen han ønsker skal vises til kunder i Canada. For et produkt han vil vise til 5 CAD, angir han for eksempel 5.00.
 • På markedet som inneholder Australia, angir han prisen som han ønsker skal vises til kunder i Australia. For et produkt han ønsker å vise som 6 AUD, angir han for eksempel 6.00.

Fordi faste priser ikke kan angis for flere land i samme marked, ser Gabriels kunder i New Zealand priser som er konvertert fra grunnprisen i australske dollar til New Zealand-dollar. Et produkt med en fast pris på 6 AUD vises for eksempel til en kunde i New Zealand med en pris på rundt 6,25 NZD.

Hvis Gabriel senere bestemmer seg for at han ønsker å angi faste priser for New Zealand i new zealandske dollar, kan han opprette et nytt marked for New Zealand.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil vise priser for.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Klikk på søke- og filterikonet, og skriv inn navnet på produktet du vil angi en fast pris for i søkefeltet.
 5. Klikk på prisen ved siden av et produkt du vil redigere, og angi deretter den nye faste prisen. Hvis produktet har flere varianter, klikker du på Vis priser og angir den faste prisen for hver variant.
 6. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke lenger vil bruke en fastpris, klikker du på prisen ved siden av produktet og klikker på Tilbakestill. Prisen tilbakestilles til den forrige automatisk konverterte prisen.

Angi faste produktpriser med CSV-filer

Hvis du har et stort antall produkter du vil angi faste produktpriser for, kan du importere priser med en CSV-fil.

For å legge til produktprissetting må du først eksportere en CSV-fil for produktene du ønsker å prissette per marked. CSV-eksportfilen inneholder tilleggskolonner for produktpriser og sammenlign med-priser for hvert marked du har aktivert, og bruker navnet på hvert enkelt marked. Du kan endre CSV-filen for å legge til priser, og deretter importere CSV-filen i butikken.

For mer informasjon, kan du se Bruke CSV-filer.

Trinn 1: Eksporter produkter med en CSV-fil

Fra Shopify-administrator kan du eksportere en CSV-fil som inneholder kolonner med priser og sammenlign med-priser for hvert marked du har aktivert.

Hvis du bare vil eksportere noen av produktene, kan du filtrere produktlisten for å se og velge bestemte produkter som skal eksporteres.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Eksportere produkter.

Trinn 2: Endre CSV-filen

Du kan endre produkt-CSV-filen du eksporterer fra Shopify-administrator for å legge til priser for markeder. Hvis du ønsker å fjerne en eksisterende produktpris for et marked, fjerner du verdien fra kolonnen og importerer CSV-filen. Hvis du fjerner en hel kolonne for et aktivt marked, forblir den eksisterende prisen uendret.

Last opp produktprisene nøyaktig slik du ønsker at de skal vises for hvert marked.

Hvis du bruker dynamisk skatteinklusiv prissetting for å inkludere eller ekskludere skatter basert på kundens plassering, må du sørge for å gå gjennom land eller regioner som inkluderer skatter i prisene som standard. Hvis du har en skatteforpliktelse når du selger inn i disse landene eller regionene, må du oppdatere produktprisene slik at de inkluderer den lokale skattesatsen.

Kolonneoverskriftene i CSV-filen må gjenspeile navnet på hvert av markedene dine. Hvis du for eksempel har et marked med navnet Nord-Amerika, skal kolonneoverskriften for import av priser til dette markedet være Pris / Nord-Amerika.

Du kan ikke importere ulike faste priser for flere land eller regioner i samme marked. Hvis du har behov for dette, må hvert enkelt land eller region opprettes som sitt eget marked.

Du angir produktpriser i din valgte grunnvaluta for hvert marked. Hvis et marked har flere land eller regioner, konverteres de faste prisene til hver enkelt lokal valuta med vekslingskursen i sanntid. Hvis du vil selge til flere land eller regioner i et marked, men i én enkelt valuta, kan du deaktivere lokale valutaer for dette markedet.

Trinn 3: Importer produkter med en CSV-fil

Når du har modifisert produkt-CSV-filen og lagt til eller fjernet produktpriser, kan du importere filen til Shopify-administrator. Produkt-CSV-filen trenger ikke å inneholde fullstendig produktinformasjon, men som et minimum må den inneholde kolonnene Referanse, Tittel, Variantalternativ, og kolonnene for markedsprisene du ønsker å importere.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Importere produkter med en CSV-fil.

Trinn 4: Vis de internasjonale prisene dine

Du kan se prisene for hvert av markedene i sin grunnvaluta i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil vise priser for.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Priser vises i grunnvalutaen for det aktuelle markedet. For produkter med flere varianter kan du klikke på produkttittelen for å vise prisen for hver variant.

For å forhåndsvise priser for flere land eller regioner i samme marked må du ha en støttet landvelger, som Geolocation-appen, og forhåndsvise disse prisene i butikkfronten.

Angi faste produktpriser med Shopify API

Hvis du bruker en tredjepartsapp eller integrasjon, kan du opprette faste produktpriser for et land eller en region med Prisliste-API.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis