Avrunde priser

Når du selger i markeder kan veksling føre til at produktprisene og fraktprisene har inkonsekvense prisavslutninger. Du kan runde av produktprisene og fraktprisene for å unngå inkonsekvente prisavslutninger etter valutakonverteringsprosessen. De konverterte prisene endrer seg basert på vekslingskursen, men ved å bruke avrundingsregler forblir prisene og fraktprisene stabile.

Avrundingsregler gjelder ikke for gavekort.

Du kan aktivere avrundingsregler, og deretter forhåndsvise konverterte priser fra Markeder-siden.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

  2. Klikk på Preferanser i seksjonen Andre markeder.

  3. Velg avmerkingsboksen Prisavrunding.

  4. Klikk på Lagre.

Når avrundingsregler er aktivert, rundes prisene automatisk av til den vanligste fellesnevneren for hver valuta. Du kan ikke tilpasse avrundingsreglene til noe annet enn disse standardverdiene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis