GoBD-Export

GoBD-Export-appen hjelper deg med å eksportere butikkdata, for eksempel bestillinger, produkter og brukere, hvis dataene forespørres av tyske skattemyndigheter. Dataene er kompilert i henhold til standardene som er fastsatt av GoBD.

Audicon har sertifisert at GoBD-Export-appen overholder GoBD-standardene.

Om GoBD

I Tyskland er GoBD et sett med prinsipper for riktig administrasjon og oppbevaring av regnskaper, oppføringer og dokumenter i elektronisk form og for datatilgang. Det regulerer alle kravene som tyske skattemyndigheter har angitt for bokføring og skatterelevante data, enten elektronisk eller i papirform. Den angir også retningslinjene for hvordan tyske skattemyndigheter kan få tilgang til elektroniske data under skatterevisjoner. GoBD hjelper deg med å finne ut hvilke opplysninger skattekontoret krever at du lagrer, og skisserer hva revisor har anledning til i en skatterevisjon.

GoBD har vært gjeldende siden 1. januar 2015. Det erstatter de tidligere gjeldende «Prinsipper for datatilgang og verifisering av digitale dokumenter» (GDPdU) og «Prinsipper for egnede datastyrte regnskapssystemer» (GoBS).

Eksporter butikkdata for GoBD

Fra GoBD-Export-appen kan du eksportere de nødvendige butikkdataene dine for et gitt år.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk GoBD-Export fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. I GoBD-Export-seksjonen klikker du på Eksporter GoBD-data.

  5. I År-rullegardinmenyen velger du året du vil eksportere butikkdataene for.

  6. Klikk på Eksporter.

Når du klikker på Eksporter vises en melding med beskjed om at GoBD-data eksporteres, og e-postadressen dataene vil bli sendt til vises også. Når eksporten er fullført mottar du en e-postmelding med en nedlastingskobling til dataene. Koblingen i e-postmeldingen utløper etter 7 dager.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis