Endre lagerbeholdning per utsalgssted

Hvis du må oppdatere lagerantall på et sted, kan du gjøre dette på flere måter på Lagerbeholdning-siden.

Endre lagerantall på et sted for utvalgte produkter

Steg:

 1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgjengelige antallet av en enkelt variant eller flere varianter med samme mengde.

- For å justere en enkelt variant angir du antallet i Rediger tilgjengelig antall-kolonnen. - Hvis du vil justere flere varianter med samme beløp, velger du variantene du vil redigere og klikker Flere handlinger > Oppdater antall.

 1. Endre lagerantallet.

- For å justere antallet med et bestemt antall, klikk på Legg til og angi et tall. Du kan bruke et negativt tall for å trekke fra det eksisterende lagerantallet. - Du kan angi nye lagertall ved å klikke på Angi og skrive inn et tall.

 1. Klikk på Lagre. Den nye totalsummen står i Tilgjengelig-kolonnen.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, er det enten fordi du ikke sporer lagerbeholdning for dette produktet, eller fordi produktet ikke er lagerført ved lokalisasjonen.

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

 1. Gå til Produkter og velg produktet med variantene du vil redigere.

 2. Velg variantene du vil redigere i Varianter-seksjonen, og klikk på Åpne masseredigeringsprogrammet.

 3. Klikk på Legg til felter, og velg en lokalisasjon der produktene lagerføres. Gjenta dette trinnet for hver lokalisasjon der lagerantallet skal oppdateres.

 4. For hver variant du ønsker å oppdatere, klikker du på lagerantallet ved en lokalisasjon for å oppdatere verdien.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis