Endre lagerbeholdning per utsalgssted

Hvis du må oppdatere lagerantall på et sted, kan du gjøre dette på flere måter på lagerbeholdning -siden.

Endre lagerantall på et sted for utvalgte produkter

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Fra rullegardinmenyen for steder velger du et sted:

  Steder-menyen på lagerbeholdning-siden

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. For hvert produkt du vil oppdatere:

  1. I Oppdater antall-kolonnen angir du antall endringer. Du kan angi et positivt eller negativt tall eller null.
  2. Klikk på Legg til eller Angi, og klikk deretter på Lagre.

Endre lagerantall med samme beløp for alle produkter

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Fra rullegardinmenyen for steder velger du et sted:

  Steder-menyen på lagerbeholdning-siden

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. Velg produktene ved å bruke avmerkingsboksene.

 5. Klikk på Handlinger > Oppdater antall.

 6. Angi antallsendringen. Du kan angi et positivt eller negativt tall eller null.

 7. Klikk på Legg til eller Angi, og klikk deretter på Lagre.

Endre lagerantall ved hjelp av bulkredigering

Ved å bruke bulkredigering kan du oppdatere lagerantall for flere steder og produkter samtidig.

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 3. Velg produktene ved å bruke avmerkingsboksene.

 4. Klikk på Rediger varianter. Bulkredigering åpnes.

 5. Legg til eller fjern stedsfelt og skriv inn mengdene for hvert produkt på hvert sted.

 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis