Endre lagerbeholdning per produkt

Du kan oppdatere lagerbeholdningsmengdene på Produkter-siden.

Når du oppdaterer lagerantall må du sørge for at Shopify er valgt i Lagerbeholdningen administreres av-listen, slik at du kan spore og endre lagerbeholdningsmengdene.

Endre lagerantallet for ett produkt

Måten du oppdaterer antallet for ett enkelt produkt på, avhenger av om produktet har varianter.

Produkt uten varianter

Produkt med varianter

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

  1. Gå til Produkter.

  2. Velg et produkt med varianter du vil redigere lagerbeholdningen for.

  3. I Varianter-seksjonen klikker du på Rediger varianter > Åpne bulkredigering.

  4. Endre verdiene i rader og kolonner ved å klikke i en celle:

- Lagerbeholdning administrert av – velg om Shopify eller en app skal administrere lagerbeholdningen. - Tilgjengelig på – for hvert sted kan du justere lagerantallet. Du kan spesifisere Stocked eller Not stocked, avhengig av hvorvidt Spor antall er merket av. - Spor antall – hvis dette er merket av, kan du endre antallene. Hvis den ikke er merket av, spores ikke lagerbeholdningen og verdiene er kun Stocked eller Not stocked.

  1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis