Komme i gang med steder

Sporing av lagerbeholdning for flere steder blir aktivert i alle Shopify-butikker. For å sjekke om steder er aktivert i butikken din, går du til Innstillinger > Stederfra Shopify-administratoren.

Hvis utsalgssteder er aktivert i butikken, er det et varsel som ber deg om å Finne ut mer om utsalgssteder. Følg stegene under for å konfigurere butikken med utsalgssteder.

Hvis lokalisasjoner ikke er aktivert i butikken, ser du et alternativ for å Aktivere lagerbeholdning på utsalgssteder. Les delene under for å finne ut hvordan aktivering av utsalgssteder kan påvirke butikken. Deretter kan du avgjøre om du ønsker å aktivere flere utsalgssteder.

Steder

Det maksimale antallet lokalisasjoner du kan ha avhenger av butikkens Shopify-abonnement:

 • Shopify Lite – 3
 • Basic Shopify – 4
 • Shopify – 5
 • Advanced Shopify – 8
 • Shopify Plus – 20 (Kontakt brukerstøtte for Plus dersom du trenger mer enn 20 utsalgssteder.)

Steder som du deaktiverer teller ikke mot stedsgrensen.

Hvis du bruker apper som fysisk oppbevarer lagerbeholdning for deg, behandles de som steder. Lagerbeholdningsapper inkluderer direktefraktapper, tredjeparts logistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester. En app kan for eksempel være et lager som oppfyller bestillinger på dine vegne. Selv om disse appene behandles som steder, teller de ikke mot stedsgrensen din.

Etter sporing av lagerbeholdning for flere steder er aktivert i butikken din, må du kontrollere at stedene som er oppført i Shopify-administratoren samsvarer med stedene du bruker til å lagre og administrere lagerbeholdningen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Instillinger > Steder. Stedene dine er oppført ved siden av Steder og App og tilpassede oppfyllelsessteder.

 2. Valgfritt: Du kan opprette og endre steder eller deaktivere steder du ikke bruker lenger.

Steder og private apper

Hvis du har en privat app som har blitt utviklet spesielt for butikken din, må du kanskje oppdatere den for å bruke sporing av lagerbeholdning for flere steder. Du mottar et varsel på Steder-siden som gir deg beskjed om hvilke apper som må oppdateres. Det er imidlertid best å sjekke med appens utvikler for å bekrefte at appen må oppdateres.

Utviklere kan finne ut mer om hvordan de migrerer for å støtte flere lokalisasjoner.

Stedsfiltre

Når du har satt opp steder, vises et stedsfilter i Shopify-administratoren på sider og deler der det gjelder, for eksempel Bestillinger-siden og Lagerbeholdning-siden. Det følgende eksemplet viser filteret i Varianter-delen på en produktdetaljside:

Stedsmenyen på produktsiden

Når du velger et sted i filteret, beholder siden valget ditt til du endrer den. Det valgte stedet for en side lagres i en informasjonskapsel for nettleseren, så det opprettholdes ikke mellom enheter eller nettlesere.

Antall i lagerbeholdning

Når sporing av lagerbeholdning for flere steder er aktivert, blir alle de eksisterende lagerbeholdningene tilordnet fraktens opprinnelsessted. Fraktens opprinnelsessted er adressen som brukes til å beregne fraktpriser.

Du må oppdatere lagerbeholdningen på alle stedene dine for å sikre at lagerbeholdningene er riktige.

Hvis mulig må du oppdatere lagerbeholdningen når utsalgsstedene er lukket og når du ikke har store salgsbegivenheter på nettet. Du kan utføre fysisk telling av lagerbeholdningen på hvert sted og registrere disse dataene for å sikre at lagerbeholdningsmengdene er riktige i Shopify.

Hvis du har et lite antall steder og produkter, må du oppdatere mengdene på Lagerbeholdning-siden

Hvis du har et stort antall steder og produkter, kan du bruke masseredigering eller eksport og import av CSV-filer.

Lite antall steder og produkter

Hvis du har et lite antall steder og produkter, kan du oppdatere beløpene enkeltvis på Lagerbeholdning-siden.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Oppdater lagerbeholdningen på hvert sted:

  1. Velg stedet.
  2. Oppdater lagerbeholdningen for hvert produkt. Hvis du ikke har lagerbeholdning for et produkt i listen, er det fordi du enten ikke sporer lagerbeholdning for produktet, eller så blir ikke produktet lagret på stedet.

  Du kan lese mer om hvordan du tilordner lagerbeholdning til steder.

Stort antall steder og produkter

Hvis du har et stort antall steder og produkter, må du oppdatere lagerantall ved å eksportere og importere lagerbeholdning med en CSV-fil eller ved å bruke masseredigering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Eksportere eller importere lagerbeholdning med en CSV-fil eller Endre lagerantall ved hjelp av masseredigering.

Eksempel på oppdatering av lagerantall

La oss si at du har en butikk med tre steder. For et produkt har du for øyeblikket 20 varer som totalt vises som ett enkelt lagerantall:

Ottawa, Montreal og Toronto: 20 varer

Etter at du har aktivert flere steder, må du oppdatere lagerbeholdningene slik at hvert sted viser den spesifikke lagerbeholdningen:

 • Ottawa: 10 varer
 • Montreal: 6 varer
 • Toronto: 4 varer

Fraktpriser ved bruk av flere steder

Fraktpriser beregnes basert på adressen til butikkens sted for fraktopprinnelse, ikke oppfyllelsesstedet for hver bestilling. Dette betyr at alle stedene dine deler samme fraktsone.

Hvis du tilbyr gratis frakt eller fastpris for alle bestillingene dine, trenger du ikke å endre fraktinnstillingene dine.

Hvis fraktprisene varierer betydelig mellom steder, kan du endre stedet som er angitt som fraktopprinnelse.

Oppfyllelser

For butikker med flere steder endres oppfyllelsen på følgende måter:

 • Når bestillinger legges inn gjennom en hvilken som helst nettsalgskanal, blir de tilordnet et sted der de skal oppfylles fra basert på en prioritert liste og tilgjengelig lagerbeholdning. Du bruker en prioriteringsliste for oppfyllelsesprioritet til å avgjøre hvilke steder som tilordnes bestillinger først. Hvis noen steder kan oppfylle hele bestillingen, blir lagerbeholdningen trukket fra dette stedet. Hvis ingen steder kan oppfylle hele bestillingen, opprettes en delt bestilling som tilordnes flere steder. For hver bestilling kan du bytte sted der du oppfyller den fra på siden for bestillingsinformasjon.
 • Shopify-POS-bestillinger bruker tilgjengelig lagerbeholdning fra stedet der salget utføres.
 • Du kan velge om et sted oppfyller nettbestillinger eller ikke.
 • For bestillingsutkast endres ikke opprettelsesprosessen for bestillinger. Varer som legges til i et bestillingsutkast tilordnes til innfrielsessteder basert på prioritert og tilgjengelig lagerbeholdning.

Hvis du vil endre oppfyllelsesprioriteringene, angir du prioriteten for steder for å oppfylle bestillinger.

Eksempel på oppfyllelse

La oss si at du har en butikk med tre steder. For øyeblikket har du totalt følgende hundre enheter på lager:

 • New York-flaggskip – 18
 • New York-popup – 20
 • New York-lager – 62

Du kan prioritere steder for oppfyllelse etter eget ønske:

 1. New York-flaggskip
 2. New York-lager
 3. New York-popup

En kunde legger inn en bestilling på 20 enheter.

Basert på oppfyllelsesprioriteringen vil bestillingen forsøke å bli oppfylt ved flaggskipsstedet for New York.

Det nye flaggskipsstedet i New York har kun 18 varer på lager, så det gjøres et forsøk på å tilordne hele bestillingen til neste sted i prioriteringslisten; New York-lageret. Hele bestillingen kan oppfylles på dette stedet, slik at bestillingen tilordnes New York-lageret.

For et mer detaljert eksempel på oppfyllelse, kan du lese Eksempel – nettbestillingsoppfyllelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis