Komme i gang med steder

Lagerbeholdningssporing for flere lokalisasjoner aktiveres i alle Shopify-butikker. For å sjekke om lokalisasjoner er aktivert i butikken, går du til Innstillinger > Lokalisasjoner fra Shopify-administrator.

Hvis utsalgssteder er aktivert i butikken, er det et varsel som ber deg om å Finne ut mer om lokalisasjoner. Følg stegene på denne siden for å sette opp butikken med lokalisasjoner.

Dersom lokalisasjoner ikke er aktivert i butikken, er det et alternativ for å Aktivere lagerbeholdning ved lokalisasjoner. Les følgende seksjoner for å finne ut hvordan aktivering av lokalisasjoner kan påvirke butikken. Når du er klar, kan du aktivere flere lokalisasjoner.

Steder

Det maksimale antallet lokalisasjoner du kan ha avhenger av butikkens Shopify-abonnement:

 • Shopify Lite – 3
 • Basic Shopify – 4
 • Shopify – 5
 • Advanced Shopify – 8
 • Shopify Plus – 20 (Kontakt brukerstøtte for Plus dersom du trenger mer enn 20 utsalgssteder.)

Lokalisasjoner du deaktiverer teller ikke mot lokalisasjonsgrensen. Du finner lokalisasjonsgrensen og hvor mange du har brukt på innstillingssiden for Lokalisasjoner.

Hvis du bruker apper som fysisk oppbevarer lagerbeholdning for deg, behandles de som lokalisasjoner. Lagerbeholdningsapper inkluderer direktefraktingsapper, tredjepartslogistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester. En app kan for eksempel være et lager som oppfyller varer på dine vegne. Lokalisasjonsapper er oppført i Lokalisasjoner-innstillingene i seksjonen App- og tilpassede oppfyllelsestjenester. Selv om disse appene behandles som lokalisasjoner, teller de ikke mot lokalisasjonsgrensen.

Etter sporing av lagerbeholdning for flere steder er aktivert i butikken din, må du kontrollere at stedene som er oppført i Shopify-administratoren samsvarer med stedene du bruker til å lagre og administrere lagerbeholdningen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstilling > Lokalisasjoner. Lokalisasjonene dine er oppført i Lokalisasjoner og App- og tilpassede oppfyllelsestjenester.

 2. Valgfritt: Du kan opprette og endre steder eller deaktivere steder du ikke bruker lenger.

Steder og private apper

Hvis du har en privat app som er utviklet spesielt for butikken, kan det hende du må oppdatere den for å bruke lagerbeholdningssporing for flere lokalisasjoner. Varslingen på Lokalisasjoner-siden forteller deg hvilke apper som må oppdateres. Det er imidlertid best å høre med apputvikleren for å bekrefte om appen trenger oppdatering.

Utviklere kan finne ut mer om hvordan de migrerer for å støtte flere lokalisasjoner.

Stedsfiltre

Når du har satt opp steder, vises et stedsfilter i Shopify-administratoren på sider og deler der det gjelder, for eksempel Bestillinger-siden og Lagerbeholdning-siden. Det følgende eksemplet viser filteret i Varianter-delen på en produktdetaljside:

Stedsmenyen på produktsiden

Når du velger et sted i filteret, beholder siden valget ditt til du endrer den. Det valgte stedet for en side lagres i en informasjonskapsel for nettleseren, så det opprettholdes ikke mellom enheter eller nettlesere.

Antall i lagerbeholdning

Når sporing av lagerbeholdning for flere lokalisasjoner er aktivert, tilordnes alle eksisterende lagerantall til Fraktopprinnelse-lokalisasjonen. Fraktopprinnelseslokalisasjonen er adressen som brukes til å beregne fraktpriser. Hvis du ønsker at alle lagerantall skal tilordnes en annen lokalisasjon når lokalisasjoner aktiveres, kan du endre fraktopprinnelseslokalisasjonen.

Steg

Når flere lokalisasjoner er aktivert, endres Fraktopprinnelsenavnet til Standard-lokalisasjonen. Du kan endre standardlokalisasjonLokalisasjoner-siden.

Hvis et produkt spores med Lagerbeholdning-apper, vil lagerantallet kun tilordnes denne applokalisasjonen. Du kan endre lokalisasjonene som produkter tilordnes.

Du må oppdatere lagerbeholdningen på alle stedene dine for å sikre at lagerbeholdningene er riktige.

Hvis mulig må du oppdatere lagerbeholdningen når utsalgsstedene er lukket og når du ikke har store salgsbegivenheter på nettet. Du kan utføre fysisk telling av lagerbeholdningen på hvert sted og registrere disse dataene for å sikre at lagerbeholdningsmengdene er riktige i Shopify.

Hvis du har et lite antall lokalisasjoner og produkter, kan du oppdatere lagerantallene på Lagerbeholdning-siden.

Hvis du har et stort antall lokalisasjoner og produkter, må du oppdatere lagerantallene ved å eksportere og importere lagerbeholdning med en CSV-fil eller ved å bruke masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning.

Eksempel på oppdatering av lagerantall

La oss si at du har en butikk med tre lokalisasjoner, og at Ottawa er Fraktopprinnelse. Uten at flere lokalisasjoner er aktivert for butikken, vil et produkt med et antall på 20 bli kombinert som ett enkelt lagerantall:

Ottawa, Montreal og Toronto: 20 varer

Når flere lokalisasjoner aktiveres, blir Ottawa Standardlokalisasjon, og alle lagerantall tilordnes her:

 • Ottawa: 20 varer
 • Montreal: 0 varer
 • Toronto: 0 varer

Du må oppdatere lagerantallene slik at hver enkelt lokalisasjon viser det faktiske antallet du har ved denne lokalisasjonen:

 • Ottawa: 10 varer
 • Montreal: 6 varer
 • Toronto: 4 varer

Fraktpriser ved bruk av flere steder

Når flere lokalisasjoner er aktivert, blir fraktprisene beregnet basert på adressen til butikkens standardlokalisasjon, ikke oppfyllingslokalisasjonen for hver bestilling. Dette betyr at alle lokalisasjoner deler samme fraktsone.

Hvis du tilbyr gratis frakt eller fastpris for alle bestillingene dine, trenger du ikke å endre fraktinnstillingene dine.

Hvis fraktprisene dine varierer betydelig mellom lokalisasjoner, kan du endre standardlokalisasjon.

Hvis du ønsker å tilby ulike fraktpriser ved ulike lokalisasjoner, kan du aktivere fleropprinnelsesfrakt for å bruke fraktprofiler. Med fleropprinnelsesfrakt kan forhandlere vise frakthastigheter til kunder i kassen.

Oppfyllelser

For butikker med flere steder endres oppfyllelsen på følgende måter:

 • Når bestillinger legges inn gjennom en nettbasert salgskanal, vil lokalisasjonen de tilordnes til avhenge av hvorvidt du aktiverer fleropprinnelsesfrakt og konfigurerer fraktprofiler: - Hvis du ikke aktiverer fleropprinnelsesfrakt eller ikke konfigurerer fraktprofiler, blir bestillinger tilordnet en lokalisasjon de oppfylles fra basert på en prioriteringsliste og tilgjengelig lagerbeholdning. Du kan angi prioriteten av lokalisasjoner for oppfylling av bestillinger for å bestemme hvilke lokalisasjoner som tilordnes bestillinger først. Hvis én lokalisasjon kan oppfylle hele bestillingen, hentes lagerbeholdningen fra denne lokalisasjonen. Hvis ingen lokalisasjon kan oppfylle hele bestillingen, opprettes det en delt bestilling som tilordnes flere lokalisasjoner. For hver bestilling kan du endre lokalisasjonen den oppfylles fra på siden for bestillingsdetaljer. For et detaljert eksempel på oppfyllinger med lokalisasjonsprioritet, kan du lese Eksempel - Oppfylling av nettbestilling.

 • Shopify-POS-bestillinger bruker tilgjengelig lagerbeholdning fra stedet der salget utføres.

 • Du kan velge om et sted oppfyller nettbestillinger eller ikke.

 • For bestillingsutkast endres ikke opprettelsesprosessen for bestillinger. Varer som legges til i et bestillingsutkast tilordnes til innfrielsessteder basert på prioritert og tilgjengelig lagerbeholdning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis