Administrasjon av bestillinger med utsalgssteder

Hvis du aktiverer steder, kan du oppfylle bestillingene dine basert på hvor lagerbeholdningen er plassert. Bestillingene dine organiseres for å vise hvor lagerbeholdningen er plassert, og hvor du må oppfylle fra.

Oppfylle bestillinger for flere steder

Hvis en kunde har lagt inn og betalt en bestilling på flere produkter, og en eller flere av produktene oppbevares på ulike steder, kan du oppfylle deler av bestillingen separat basert på hvor lagerbeholdningen er lokalisert.

Trinn:

Endre oppfyllelsessted

Du kan endre oppfyllelsesstedet hvis du ønsker å oppfylle en bestilling fra et annet sted enn det som er tilordnet. Steder lar deg velge et sted som du foretrekker å oppfylle fra i bestillingsdetaljene.

Hvis en vare kun finnes på lager på en av stedene dine, kan du ikke endre oppfyllelsesstedet for en bestilling.

Trinn:

Refundere en bestilling

Refundering av en bestilling fører til at betalingen sendes tilbake til kunden. Når du refunderer en bestilling, har du muligheten til å fylle på varene og sende et e-postvarsel til kunden. Steder lar deg velge stedet du vil lagre varen på igjen.

Trinn:

Eksempel på nettbasert bestillingsoppfylling

I dette eksempelet har en butikk fire steder og mottar nettbestillinger for ulike varer. Bestillingene tilordnes steder basert på oppfyllelsesprioriteten og følgende regler:

  • Prøv å tilordne bestillingen til ett enkelt sted.
  • Etter behov kan du tilordne en linjevare til et sted som har nok lagerbeholdning, men ikke del linjevarer mellom steder.
  • Hvis en vare er oversolgt, kan du tilordne bestillingen til det prioriterte stedet der varen er lagret.

Anta at følgende lagerbeholdning er tilgjengelig på steder:

Lagerbeholdning på fire ulike steder
Steder Hatter Skjorter Krus Sko
New York 5 1 Ikke på lager Ikke på lager
Los Angeles 0 5 1 Ikke på lager
Chicago 1 0 5 1
Pittsburgh 10 10 10 10

Stedsprioriteten er 1 – New York, 2 – Los Angeles og 3 – Chicago. Pittsburgh oppfyller ikke nettbestillinger.

En bestilling tilordnes steder som følger:

Tilordnede bestillingssteder
Bestilling Tilordnede steder
én skjorte New York
én skjorte, ett krus Los Angeles
én lue, ett krus Chicago
to skjorter Los Angeles
to luer, to skjorter Hatter tilordnet New York, skjorter tilordnet Los Angeles
seks skjorter New York
syv skjorter New York
én lue, én skjorte, ett krus, ett par sko Lue og skjorte tilordnet New York, krus tilordnet Los Angeles, sko tilordnet til Chicago

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis