Aktivere Shopify Markets Pro

Når Markets Pro-søknaden din er godkjent mottar du en e-postmelding og et varsel på Markets-siden, og deretter kan du aktivere Markets Pro i Shopify-administrator.

Før du aktiverer Markets Pro

Før du aktiverer Markets Pro må du sikre at du forstår følgende endringer som Markets Pro vil gjøre i nettbutikken.

Markets Pro-endringer i butikken
Innstillinger Endringer
Butikk
 • Betalingsgatewayen byttes til Markets Pro-betalingsgatewayen for internasjonale bestillinger.
 • Produktkatalogen klassifiseres automatisk med HS-koder og justeres for begrensninger på landnivå.
 • Produktprisene økes med en bestemt prosentandel for å inkludere valutavekslingsgebyret.
 • Butikkens kasse
 • Lokale betalingsmåter legges til i kassen.
 • Tollplikter beregnes og samles inn i kassen.
 • Kundens telefonnummer innhentes i kassen for Markets Pro-bestillinger.
 • DHL Express-frakt med forhåndsbetalte tollplikter brukes i kassen.
 • En ansvarsfraskrivelse legges til i kassen som erklærer at Global-e er registrert forhandler for transaksjonen i internasjonale bestillinger.
 • Markeder
 • Markeder opprettes for internasjonale markeder du selger til for øyeblikket.
 • Ikke-støttede land fjernes fra Markets.
 • Ikke-støttede valutaer byttes til USD.
 • Nettbutikk
 • 136 valutaer godtas i nettbutikken.
 • Geolocation-appen installeres automatisk i nettbutikken, slik at kundene kan handle med en lokal opplevelse.
 • En omdirigering av domenet aktiveres for å optimalisere søkemotorrangeringer.
 • Alle internasjonale bestillinger kontrolleres for svindel.
 • Betalinger
 • Du mottar utbetalinger i USD.
 • Fraktetiketter for Markets Pro har en ny transaksjonstype i utbetalinger.
 • Markets Pro blir registrert forhandler for alle internasjonale bestillinger.
 • Aktiver Markets Pro-

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Aktiver nå.
  3. I seksjonen Frakt med DHL Express gjennom Markets Pro gjør du en av følgende, avhengig av din metode for bestillingsoppfyllelse:
  • Hvis du oppfyller bestillinger selv må du se gjennom endringene, og deretter klikke på Neste.
  • Hvis du oppfyller bestillinger gjennom en oppfyllelsespartner, må du kopiere den globale unike identifikatoren (GUID), angi GUID-en i feltene som kreves av oppfyllelsespartneren, og deretter klikke på Neste.
  1. Gå gjennom alternativene i seksjonen Velg en fraktstrategi og gjør en av følgende:
  • For å angi faste fraktpriser for enkeltsoner basert på median pakkevekt, velger du Bruk faste fraktpriser og klikker på Neste.
  • For å beregne fraktpriser for hver enkelt bestilling automatisk, velger du Bruk Markets Pro-beregnede priser og klikker på Neste.
  • Gjør følgende for å administrere fraktpriser for hvert enkelt marked manuelt:
   1. Klikk på Vis avanserte alternativer, og velg Administrer dine egne priser.
   2. Velg Jeg samtykker til at Shopify endrer mine eksisterende priser, og klikk på Godta.
   3. Klikk på Neste.
  1. Gå gjennom informasjonen i seksjonen Endringer i oppfyllelse for sekundære markeder og klikk på Godta.
  2. Se gjennom endringene i seksjonen Endringer i valutaer og betalinger og klikk på Godta.
  3. Se gjennom endringene i seksjonen Endringer i markeder og klikk på Godta.
  4. Gå gjennom produkter som er globalt eller delvis begrenset for salg i seksjonen Produktbegrensninger og klikk på Godta. Du kan se årsaken til disse begrensningene, men du kan ikke slette en begrensning. Begrensede produkter vises ikke til kundene i de oppgitte markedene.
  5. Gå gjennom den fullstendige listen over butikk- og markedsinnstillinger som kan endres i seksjonen Andre endringer med Markets Pro, og klikk på Aktiver Markets Pro.

  Deaktivere Markets Pro

  Når du aktiverer Markets Pro påvirker det alle markeder. Du kan ikke aktivere eller deaktivere Markets Pro for bestemte markeder.

  Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Markets Pro for alle internasjonale bestillinger, må du kontakte Shopify-brukerstøtte og be om at Markets Pro deaktiveres i butikken. Bare butikkeiere kan deaktivere Markets Pro.

  Etter å ha deaktivert Markets Pro bør du vurdere følgende:

  • Ikke-primære markeder er deaktivert. Du må gå gjennom markedene dine og aktivere dem på nytt før grensekryssende salg gjenopptas.
  • Gå gjennom og oppdater fraktprisene dine etter deaktivering. Fraktprisene tilbakestilles ikke automatisk til slik de var, før du aktiverer Markets Pro.
  • Bestillinger opprettet før deaktivering må fortsatt innfris gjennom Markets Pro med DHL Express. Bestillinger lagt inn etter deaktivering kan bruke andre innfrielsesmetoder.

  Du kan aktivere Markets Pro på nytt fra Innstillinger > Markets.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis