Konfigurere og aktivere Shopify Markets Pro

Når Markets Pro-søknaden din er godkjent mottar du en e-postmelding og et varsel på Markets-siden, og deretter kan du aktivere Markets Pro i Shopify-administrator.

Før du aktiverer Markets Pro må du sikre at du forstår hvilke endringer Markets Pro vil gjøre i nettbutikken. Gå gjennom eventuelle sider eller retningslinjer for frakt i butikken og gjør nødvendige oppdateringer.

Hvis du selger til kunder i EU eller Storbritannia må du også sikre at du følger GDPR med samtykkebaserte informasjonskapsler for sporing i nettbutikken.

Før du aktiverer Markets Pro

Før du aktiverer Markets Pro i Shopify-administrator må du gå gjennom følgende endringer som er gjort i butikken.

Markets Pro-endringer i butikken
Innstillinger Endringer
Butikk
 • Betalingsgatewayen byttes til Markets Pro-betalingsgatewayen for internasjonale bestillinger.
 • Produktkatalogen klassifiseres automatisk med HS-koder og justeres for begrensninger på landnivå.
 • Produktprisene økes med en bestemt prosentandel for å inkludere valutavekslingsgebyret.
 • Butikkens kasse
 • Lokale betalingsmåter legges til i kassen.
 • Tollplikter beregnes og samles inn i kassen.
 • Kundens telefonnummer innhentes i kassen for Markets Pro-bestillinger.
 • Skatteinklusive priser angis for land der dette er standard.
 • DHL Express-frakt med forhåndsbetalte tollplikter brukes i kassen.
 • En ansvarsfraskrivelse legges til i kassen som erklærer at Global-e er registrert forhandler for transaksjonen i internasjonale bestillinger.
 • Markeder
 • Markeder opprettes for internasjonale markeder du selger til for øyeblikket.
 • Ikke-støttede land fjernes fra Markets.
 • Ikke-støttede valutaer byttes til USD.
 • Nettbutikk
 • 136 valutaer godtas i nettbutikken.
 • Geolocation-appen installeres automatisk i nettbutikken, slik at kundene kan handle med en lokal opplevelse.
 • En omdirigering av domenet aktiveres for å optimalisere søkemotorrangeringer.
 • Alle internasjonale bestillinger kontrolleres for svindel.
 • Betalinger
 • Du mottar utbetalinger i USD.
 • Fraktetiketter for Markets Pro har en ny transaksjonstype i utbetalinger.
 • Markets Pro blir registrert forhandler for alle internasjonale bestillinger.
 • Trinn 1: Oppdatere fraktside og -retningslinjer i butikken

  Vurder å oppdatere butikkens fraktside og -retningslinjer, slik at kundene vet hvordan internasjonal frakt fungerer i nettbutikken.

  Du kan legge til følgende informasjon på de relevante sidene eller retningslinjene i nettbutikken:

  • en liste over land du sender produkter til
  • et varsel som informerer kundene om at tollplikter og avgifter beregnes i kassen, og at de ikke trenger å betale dem ved levering
  • et varsel som informerer kundene om at DHL Express-frakttjenesten brukes for å sende og levere produkter
  • en indikasjon på at kundene kan bruke sin egen lokale valuta og en lokal betalingsmåte til å betale for produktene

  Trinn 2: Konfigurere samtykkebaserte informasjonskapsler for sporing av kunder i EU og Storbritannia

  Markets Pro og Global-e følger GDPR med informasjonen som vises i kassen. Kundene godtar personvernerklæringen for Global-e når de legger inn en bestilling i kassen.

  Du er imidlertid ansvarlig for opplysningene du har tilgang til når kundene handler fra nettbutikken din. Hvis du selger til kunder i EU og Storbritannia må du sikre at du følger GDPR med samtykkebaserte informasjonskapsler for sporing.

  Du kan velge blant flere tredjepartsapper som tilbyr samtykkebasert informasjonskapselsporing i Shopify App Store.

  Trinn 3: Aktivere Markets Pro

  Når Markets Pro-søknaden er godkjent kan du aktivere Markets Pro i Shopify-administrator.

  Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Aktiver nå.
  3. Se gjennom endringene i seksjonen Endringer du vil se med Markets Pro og klikk på Godta.
  4. Se gjennom endringene i seksjonen Endringer i valutaer og betalinger og klikk på Godta.
  5. Se gjennom endringene i seksjonen Endringer i markeder og klikk på Godta.
  6. Bestem hva du ønsker å gjøre med fraktprisene i seksjonen Endringer i kunders fraktpriser for sekundære markeder:

   • Klikk på Godta den foreslåtte kundeprisen for å godta de foreslåtte kundefraktprisene.
   • Gjør følgende for å angi dine egne priser:
    1. Klikk på last ned pristabellen.
    2. Klikk på Last ned.
    3. Klikk på Angi priser senere.
  7. Klikk på Aktiver Markets Pro i seksjonen Endringer i oppfyllelse for sekundære markeder.

  Deaktivere Markets Pro

  Når du aktiverer Markets Pro påvirker det alle markeder. Du kan ikke aktivere eller deaktivere Markets Pro for bestemte markeder.

  Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Markets Pro for alle internasjonale bestillinger, må du ta kontakt med Shopify-brukerstøtte og be om deaktivering av Markets Pro i butikken. Bare butikkeiere kan deaktivere Markets Pro.

  Bestillinger som legges inn mens Markets Pro er i bruk må oppfylles med DHL Express. Bestillinger som legges inn etter deaktiveringen kan bruke andre oppfyllelsesmetoder.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis