Internasjonal prissetting

I tillegg til å angi avrundingsregler for produktpriser og fraktpriser, kan du også kontrollere internasjonal prissetting ved å angi separate produktpriser og prisjusteringer for land og regioner.

Ved å angi faste produktpriser kan du spesifisere prisen for et produkt i alle land eller regioner. Hvis du har et stort antall produkter du vil angi faste produktpriser for, kan du importere priser med en CSV-fil. Hvis du bruker en tredjepartsapp eller -integrasjon, kan du angi produktpriser for et land eller en region med Shopify API.

Prisjusteringer er prosentvise økninger eller reduksjoner i grunnprisen for produktene i butikken. Prisjusteringen gjelder for alle produkter som selges til kunder i et land eller en region.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Konverteringsgebyrer

Vekslingsgebyrer for valuta gjelder for alle multivaluta-bestillinger, og bygges automatisk inn i den konverterte prisen. Hvis du angir faste priser for et marked, må du bygge inn vekslingsgebyrer for valuta i de faste prisene.

Kasseatferd

Internasjonal prissetting avgjøres basert på kundens leveringsadresse, og ikke valutaen kunden bruker for å betale for bestillingen. Hvis en kunde velger å sende til et land eller en region som ikke er den samme som de valgte i butikkfronten, vil kassebegrensningene endre prisene deres slik at de samsvarer med fraktdestinasjonen i kassen. Hvis du bruker en betalingsmåte som ikke støtter kassebegrensninger, kan kundene betale i alle valutaer du har aktivert, selv om de ikke samsvarer med leveringsadressen.

Du er for eksempel en forhandler med Canada som primært marked, og et marked for USA som inneholder faste priser for alle produkter. Hvis en kunde går til kassen med canadiske dollar (CAD) og forsøker å sende til USA, endrer Shopify prisene til amerikanske dollar (USD), i henhold til de faste prisene.

Følgende tabell viser primære gatewayer for Shopify-betalinger og deres støttenivå

Støttede gatewayer
Betalingsmetode Betalingsgateway Brukerstøtte
Kredittkort Kredittkortbetaling Støttes fullstendig
Ekspressmåter Shop Pay Støttes fullstendig
Apple Pay Søttes, men uten betalingsbegrensninger
Google Pay Søttes, men uten betalingsbegrensninger
Lokale betalingsmåter Klarna Støttes fullstendig
Sofort Støttes fullstendig
iDeal Støttes fullstendig
EPS-betalinger Støttes fullstendig
Bancontakt Støttes fullstendig
Alternative betalingsmåter PayPal Express Søttes, men uten betalingsbegrensninger
Amazon Pay Støttes ikke. Prisene konverteres til butikkens valuta
Andre Støttes ikke. Prisene konverteres til butikkens valuta

Tredjeparts primære gatewayer støttes ikke. Du kan imidlertid bruke den fiktive testgatewayen til å simulere bestillinger med internasjonal prissetting.

Bare gatewaymetoder som bruker Shopifys handlekurvside og kasse fungerer med internasjonal prissetting. Hvis du bruker dynamiske knapper for å gå til kassen direkte fra produktsiden, som inkluderer Apple Pay og Google Pay, omgås handlekurven, og de internasjonale prisene brukes ikke. For å unngå denne situasjonen kan du deaktivere Kjøp nå-knapper på produktsidene hvis du bruker internasjonal prissetting.

Angi prisjusteringer for et marked

Angivelse av en prismargin lar deg øke eller senke prisene for alle produkter i et bestemt land eller region. Prisjusteringer vises som en prosentverdi, som betyr at en justering på +100 % dobler prisen på varen, og en justering på -50 % reduserer prisen på varen med halvparten.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Andre markeder klikker du Administrer ved siden av markedet du vil justere priser for.

 3. Klikk på Administrer ved siden av Valuta og prissetting.

 4. I Prisjustering-seksjonen klikker du + for å angi en økning i prisjusteringen, eller - for å angi en prisjusteringssenkning.

 5. Angi prosentsatsen for justeringen.

 6. Klikk på Lagre.

Du kan også opprette prisjusteringer for et land eller en region med Prisliste-API.

Angi faste produktpriser for et marked

Du kan angi individuelle produktpriser for hvert aktivt marked fra Markeder-siden i Shopify-administrator. Du kan angi faste priser for noen eller alle produktene og variantene dine. For markeder i flere land kan du bare angi faste priser med markedets grunnvaluta. De faste prisene du angir overstyrer automatisk de konverterte internasjonale prisene for hvert marked du har aktivert.

Hvis du har et stort antall produkter du vil angi faste produktpriser for, kan du importere priser med en CSV-fil.

For å angi en fastpris angir du den internasjonale prisen i grunnvalutaen for hvert marked. Gabriels primære marked er for eksempel USA i amerikanske dollar. Han har et enkeltlandsmarked som inneholder Canada med en grunnvaluta på canadiske dollar, og et flerlandsmarked som inneholder Australia og New Zealand med en grunnvaluta på australske dollar. Gabriel angir faste priser for hvert marked som følger:

 • I markedet som inneholder Canada, angir han prisen han ønsker skal vises til kunder i Canada. For et produkt han vil vise til 5 CAD, angir han for eksempel 5.00.

 • På markedet som inneholder Australia, angir han prisen som han ønsker skal vises til kunder i Australia. For et produkt han ønsker å vise som 6 AUD, angir han for eksempel 6.00.

Ettersom faste priser ikke kan angis for flere land innenfor det samme markedet, vil Gabriels kunder i New Zealand bli vist priser som konverteres fra den australske dollarbaseprisen til new zealandske dollar. For eksempel vil et produkt med en fast pris på 6 AUD vises til en kunde i New Zealand som omtrent 6,25 NZD.

Hvis Gabriel senere bestemmer seg for at han ønsker å angi faste priser for New Zealand i new zealandske dollar, kan han opprette et nytt marked for New Zealand.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Andre markeder klikker du Administrer ved siden av markedet du vil vise priser for.

 3. Klikk på Administrer ved siden av Valuta og prissetting.

 4. I søkefeltet skriver du inn navnet på produktet du vil angi faste priser for.

 5. Klikk på prisen ved siden av et produkt du vil redigere, og angi den nye faste prisen. Hvis produktet har flere varianter, klikker du på Vis priser, og angir faste priser for hver variant.

 6. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke lenger vil bruke en fastpris, klikker du på prisen ved siden av produktet og klikker på Tilbakestill. Prisen tilbakestilles til den forrige automatisk konverterte prisen.

Angi faste produktpriser med CSV-filer

Hvis du har et stort antall produkter du vil angi faste produktpriser for, kan du importere priser med en CSV-fil.

For å legge til produktprissetting må du først eksportere en CSV-fil for produktene du ønsker å prissette per land. CSV-eksportfilen inneholder tilleggskolonner for produktpriser og sammenlign med-priser for hvert marked du har aktivert, og bruker navnet på hvert enkelt marked. Du kan endre CSV-filen for å legge til priser, og deretter importere CSV-filen i butikken.

For mer informasjon, kan du se Bruke CSV-filer.

Trinn 1: Eksporter produkter med en CSV-fil

Fra Shopify-administrator kan du eksportere en CSV-fil som inneholder kolonner med priser og sammenlign med-priser for hvert marked du har aktivert.

Hvis du bare vil eksportere noen av produktene, kan du filtrere produktlisten for å se og velge bestemte produkter som skal eksporteres.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Eksportere produkter.

Trinn 2: Endre CSV-filen

Du kan endre produkt-CSV-filen du eksporterer fra Shopify-administrator for å legge til priser for markeder. Hvis du ønsker å fjerne en eksisterende produktpris for et marked, fjerner du verdien fra kolonnen og importerer CSV-filen. Hvis du fjerner en hel kolonne for et marked du har aktivert, forblir den eksisterende prisen uendret.

Last opp produktprisene nøyaktig slik du ønsker at de skal vises for hvert marked.

Hvis du bruker dynamisk skatteinklusiv prissetting for å inkludere eller ekskludere skatter basert på kundens plassering, må du sørge for å gå gjennom land eller regioner som inkluderer skatter i prisene som standard. Hvis du har en skatteforpliktelse når du selger inn i disse landene eller regionene, må du oppdatere produktprisene slik at de inkluderer den lokale skattesatsen.

Følgende bilde viser en eksempelseksjon fra en CSV-fil med produktprissetting for separate markeder.

CSV-fil for internasjonale priser

Kolonneoverskriftene i CSV-filen må reflektere navnet på hvert av markedene. Hvis du for eksempel har et marked kalt Nord-Amerika, må kolonneoverskriften for å importere priser til dette markedet være Pris / Nord-Amerika.

Du kan ikke importere ulike faste priser for flere land eller regioner i samme marked. Hvis du har behov for dette, må hvert enkelt land eller region opprettes som sitt eget marked.

Du angir produktpriser i din valgte grunnvaluta for hvert marked. Hvis et marked har flere land eller regioner, konverteres de faste prisene til hver enkelt lokal valuta med vekslingskursen i sanntid. Hvis du vil selge til flere land eller regioner i et marked, men i én enkelt valuta, kan du deaktivere multivaluta for dette markedet.

Trinn 3: Importer produkter med en CSV-fil

Når du har modifisert produkt-CSV-filen og lagt til eller fjernet produktpriser, kan du importere filen til Shopify-administrator. Produkt-CSV-filen trenger ikke å inneholde fullstendig produktinformasjon, men som et minimum må den inneholde kolonnene Referanse, Tittel, Variantalternativ, og kolonnene for markedsprisene du ønsker å importere.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Importere produkter med en CSV-fil.

Trinn 4: Vis de internasjonale prisene dine

Du kan se prisene for hvert av markedene i sin grunnvaluta i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Andre markeder klikker du Administrer ved siden av markedet du vil vise priser for.

 3. Klikk på Administrer ved siden av Valuta og prissetting.

 4. Prisene vises i grunnvalutaen for dette markedet. For produkter med flere varianter klikker du på produkttittelen for å se prisen for hver variant.

For å forhåndsvise priser for flere land eller regioner i samme marked må du ha en støttet landvelger, som Geolocation-appen, og forhåndsvise disse prisene i butikkfronten.

Angi faste produktpriser med Shopify API

Hvis du bruker en tredjepartsapp eller integrasjon, kan du opprette faste produktpriser for et land eller en region med Prisliste-API.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis