Konfigurer lokal prissetting

Når du oppretter nye markeder som inneholder enten ett eller flere land eller områder, kan kundene i disse landene og områdene se og betale i sin lokale valuta som standard.

Når du oppretter et nytt enkeltlandsmarked konfigureres grunnvalutaen for markedet til valutaen for det aktuelle landet eller området. Hvis valutaen ikke støttes konfigureres grunnvalutaen for markedet til butikkens grunnvaluta.

Når du oppretter et marked med flere land konfigureres grunnvalutaen for markedet til butikkens grunnvaluta og lokale valutaer aktiveres, noe som betyr at hvert land eller område i markedet med flere land kan se sine priser i standardvalutaen for deres land eller område. Om nødvendig kan du deaktivere lokal valuta for et marked med flere land, og deretter konfigurere valutaen for alle land og områder i et marked med flere land. Når lokale valutaer er deaktivert vil alle kunder i det aktuelle markedet se og betale i én valuta, som du velger.

Aktiver lokal valuta for et marked med flere land

Når du oppretter et marked med flere land aktiveres lokal valuta som standard. Hvis lokal valuta er deaktivert for et marked, kan du aktivere lokal valuta igjen.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Administrer ved siden av markedets navn.

  3. Klikk på Administrer ved siden av Valuta og prissetting.

  4. Velg under alternativet Bruk lokale valutaer.

  5. Klikk på Lagre.

Deaktivere lokal valuta for et marked med flere land

Du kan deaktivere lokal valuta for et marked med flere land. Når lokal valuta er deaktivert handler alle kunder i dette markedet i markedets grunnvaluta, eller en annen grunnvaluta som du velger.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Administrer ved siden av markedets navn.

  3. Klikk på Administrer ved siden av Valuta og prissetting.

  4. Velg Av under alternativet Bruk lokale valutaer.

  5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis